22 maja - Końcowa rozprawa zatrzymanych 25 czerwca w Barcelonie

Świat | Represje | Ruch anarchistyczny

25 czerwca 2005 roku miała miejsce w Barcelonie demonstracja solidarnościowa z włoskimi anarchistami, których dotknęła ogromna fala represji tamtego lata (180 przeszukanych mieszkań i 25 zatrzymanych). Demonstracja przebiegała z bardzo silną obstawą policji, każdy udający się na miejsce rozpoczęcia był przeszukiwany (czasem wielokrotnie). Cała demonstracja została otoczona przez oddział policji do tłumienia zamieszek. W trakcie przemarszu policja zaatakowała demonstrację. 7 osób zostało zatrzymanych. Dwójka niepełnoletnich została wypuszczona po kilku godzinach.

Przeciwko 5 osobom wszczęto proces i zarządzono areszt prewencyjny. Dwa dni później, dwójka z zatrzymanych wyszła na wolność, by odpowiadać z wolnej stopy (dostali zakaz opuszczania Hiszpanii, dozór policyjny i zabrano im paszporty).

Trójkę zatrzymanych przeniesiono do więzienia. Jedno z nich, po 14 dniach pobytu w więzieniu w WadRas miało szybki proces (9 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2,5 roku). Pozostałe dwie osoby przeniesiono do więzienia "La Modelo", gdzie były przetrzymywane od 20 do 30 dni, po czym wyszły na wolność za kaucją 3000 euro każda, by odpowiadać z wolnej stopy.

22 maja 2007 roku odbędzie się końcowa rozprawa w Barcelonie. Prokuratura żąda 3 lat i 9 miesięcy więzienia za rzekome występki przeciwko porządkowi publicznemu. Dla trójki z nich dodatkowo grzywna 4800 euro lub ekwiwalent - 10 miesięcy dodatkowego więzienia.

Represje państwowe kierowane nie tylko w pojedyncze osoby, ale w całe społeczności są próbą zniszczenia pojęcia pomocy wzajemnej... jednak my jesteśmy wciąż solidarni - walcząc przeciwko! represjom!

...AŻ WSZYSCY BĘDĄ WOLNI!
UNIEWINNIĆ ZATRZYMANYCH 25 CZERWCA W BARCELONIE

NR KONTA: "LA CAIXA" IBAN:ES10 2100 0704 0057 0923
BIC/CODIGO SWIFT:CAIXESBBXXX

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.