Brak porozumienia w "Budryku"

Kraj | Prawa pracownika | Protesty

Fiaskiem zakończyły się rozmowy związkowców z kopalni „Budryk” z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której „Budryk” ma niedługo zostać przyłączony.

Związkowcy żądali jednorazowej wypłaty w wysokości 8400 zł i zapewnienia zarządu, że strajkujący nie zostaną ukarani. Zarząd uznał jednak, że ich postulaty są „zbyt roszczeniowe”, przedstawiciele strajkujących podkreślają, że przez cały czas trwania rozmów dążyli do porozumienia.

Trwający już od 13 dni strajk nie zostanie przerwany, została ogłoszona bezterminowa okupacja kopalni, nie zostanie ona przerwana nawet w czasie Sylwestra i Nowego Roku, strajkujący spędzili już święta w kopalni. Strajkującym górnikom nie zostanie wypłacone wynagrodzenie za okres strajku, pieniądze otrzymają jedynie osoby pełniące czynności związkowe. Strajk zorganizowały związki: „Kadra”, „Sierpień 80” i Jedność Pracowników „Budryka”, w czwartek strajk poparł Związek Zawodowy Ratowników Górniczych.

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.