Dodaj nową odpowiedź

Jeśli szukasz współpracy przy Poczta

Pracuje fizycznie na Poczcie i wiem jak jest i niestety częsta nieznajomość w tym przypadku praw pracowniczych i Kodeksu Pracy przez pracowników szkodzi .Ja wykonuję tylko swoją pracę i żadnych zastępstw bo w naszym przedsiębiorstwie to planowane nadgodziny, a to jest niezgodne z prawem. Tym bardziej, kiedy jeden z punktów porozumienia po strajkowego mówi o zatrudnieniu rezerw urlopowo-chorobowych do 15 lutego i nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje przez tych wszystkich, którzy właśnie wykonują czyjąś pracę i tym samym nie mobilizują pracodawcy do wywiązania się z obowiązków i porozumień. To przez was! Trzeba się postawić! Kiedy nie będzie chętnych do wszelkich chorych zastępstw będą musieli zatrudnić rezerwy, a tak po co? Robota idzie, wolniej ale idzie i jeszcze na nadgodzinach przycinają, no pełna „oszczędność ‘.Jak coś jestem! Pozdrawiam!
ps.Metody na nieuczciwego pracodawcę

CO ROBIĆ GDY JESTEŚ ZMUSZANY DO DARMOWEJ PRACY
Jedną z częstszych i niestety bardziej uciążliwych form wyzysku jest zmuszanie pracowników do pracy ponad ustalony w umowie o pracę wymiar i praca w nadgodzinach. Nie dość, że pracownicy pracują ponad siły, to jeszcze często nie otrzymują należnego z tego tytułu wynagrodzenia.

W pracy w nadgodzinach nie ma nic nagannego. Ustawodawca sam pozwolił na taką ewentualność w przepisach kodeksu pracy. Jest ona dopuszczalna w razie prowadzenia akcji ratunkowych dla ochrony zdrowia i życia ludzkiego, dla ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. Inną okolicznością, w której pracodawca ma prawo skorzystać z pracy pracowników w godzinach nadliczbowych, jest powstanie szczególnych potrzeb pracodawcy, np. niespodziewane intratne zamówienie.
Praca w godzinach nadliczbowych jest dla pracownika obowiązkiem.

Stanowisko w tej sprawie zajął Sąd Najwyższy, który stwierdził, iż praca w godzinach nadliczbowych jest wykonywana w warunkach określonego zmęczenia pracownika. Nie uzasadnia to jednak odmowy pracownika wykonania polecenia pozostania poza godzinami pracy w celu zakończenia usuwania awarii, nawet jeżeli pracownik uważa, że został niesłusznie pozbawiony premii. Zarówno ustawodawca, jak i Sąd Najwyższy stanęli na stanowisku, że praca w godzinach nadliczbowych ma charakter nadzwyczajny. Jeżeli pracodawca z nadgodzin uczynił stały element funkcjonowania firmy, to może po prostu oznaczać, że szwankuje w niej organizacja pracy lub jest za mało zatrudnionych osób. Taką sytuację zastała Państwowa Inspekcja Pracy m.in. w sklepach sieci Biedronka, gdzie liczba pracowników była w poszczególnych placówkach za mała w stosunku do zadań, jakie pracownicy musieli wypełnić. W efekcie pracownicy kasowi sami po godzinach pracy musieli wykładać towar na półki lub wykonywali inne prace w magazynie czy na terenie sklepu.

Każdy pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy, która stanowi podstawę do prawidłowego ustalania wynagrodzenia pracowników. Pracownik ma prawo żądać okazania ewidencji. Ewidencję dotyczącą jego czasu pracy może kontrolować i sprawdzać, czy wszystkie nadgodziny zostały w niej uwzględnione. Stały nadzór nad prawidłowością prowadzenia ewidencji czasu pracy pozwala na ograniczenie nadużyć popełnianych przez nieuczciwych pracodawców. Dobrym rozwiązaniem, w przypadku gdy praca w nadgodzinach jest w firmie częstym zjawiskiem, jest prowadzenie przez pracowników własnych notatek dotyczących faktycznego czasu pracy. Dzięki takim notatkom stanowiącym odrębną ewidencję łatwiejsza będzie weryfikacja zapisów ewidencji prowadzonej przez pracodawcę i ewentualne późniejsze dochodzenie od niego roszczeń. Państwowa Inspekcja Pracy w ostatnim czasie wysunęła postulat, aby każdy pracownik uwiarygodniał prowadzoną przez pracodawcę ewidencję czasu pracy własnym podpisem.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.