Estonia: Przeciw państwu policyjnemu

Świat | Militaryzm | Protesty

W ten sam sposób, w jaki amerykański rząd użył ataków 11 września w celu powiększenia kontroli nad obywatelami (wprowadzając Patriot act), teraz estoński rząd używa z podobnym zamiarem zeszłoroczne kwietniowe zamieszki by wprowadzić przepisy, które dramatycznie poszerzą prawa policji. Propozycja zmian wyszła od ministra spraw wewnętrznych, Jüri Pihla, członka partii socjaldemokratycznej.

Proponowane zmiany obejmują:

 • Zaostrzenie konstytucji w kwestii dotyczącej demonstracji, które będą mogły zostać zakazane w przypadku propagowania zmian porządku konstytucyjnego.
 • Daje rządowi możliwość nadużywania policji
 • Daje policjantom możliwość nadużywania swoich praw
 • Pozwala na zablokowanie organom represji pokojowej demonstracji bez podania powodów takiej decyzji
 • Pozwala na „prewencyjne zatrzymywanie osób bez powodu”
 • Pozwala na zatrzymywanie pokojowych demonstrantów pod pretekstem posiadania „przedmiotów mogących służyć do zamaskowania twarzy”
 • Osłabia przepisy uniemożliwiające do tej pory używanie podsłuchów na masową skalę
 • Pozwala funkcjonariuszowi policji w przypadku nie zadziałania perswazji użyć śmiertelnej broni elektrycznej

By przeciwstawić się proponowanym zmianom, różne grupy rozpoczęły zbieranie podpisy przeciw nowym przepisom i zapowiedziały 22 lutego demonstrację w Tallinie jako Ruch Przeciw Państwu Policyjnemu. Anarchiści z ruchu PunaMust proszą o wsparcie ich walki przeciw totalitarnym zapędom władzy poprzez organizację akcji pod estońskimi ambasadami w piątek 22 lutego.

Adres ambasady w Polsce: Karwińska 1, 02 - 639 Warszawa
tel. (48 22) 88 11 810
fax. (48 22) 88 11 812
e-mail: embassy@estemb.pl

Tu są jeszcze adresy do

Tu są jeszcze adresy do konsuli honorowych (zawsze można im przekazać jakieś stanowisko czy coś): http://www.vm.ee/eng/kat_567/6917.html#szczecin

u nas było to samo po

u nas było to samo po najezdzie górników na wa-wę w 2003 projekt ograniczał wolność zgromadzeń na szczęście trybunał konstytucyjny uznał projekt za nie zgodny z konst.

to ze u nas nowa ustawa nie

to ze u nas nowa ustawa nie przeszla, to nie znaczy ze nie przejdzie tam..

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

 • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
 • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.