[Oaxaca] Rozpoczął się sfingowany proces. Uwięzieni anarchiści bici, torturowani i zastraszani

Świat | Represje | Ruch anarchistyczny

Pośród wielu więźniów przetrzymywanych w meksykańskich więzieniach są aktywiści anarchistyczni Oscar Santa Maria i Sacramento Delfino Cano Hernandez. Zostali aresztowani 30 listopada 2006. Anarchiści i przedstawiciele ruchów antyautorytarnych odegrali ważną rolę w walce przeciwko rządowi Ulissesa Ruiz Ortiz w Oaxaca.

Działacze są oskarżeni o wiele najróżniejszych przestępstw. Policja twierdzi, że znalazła przy zatrzymanych koktajle mołotowa, torbę kamieni z bruku, noże i inne przedmioty służące do tworzenia prowizorycznej broni. Policjanci twierdzą również, że Sacramento prowadził ukradzionego pickupa – jest to oskarżenie absurdalne, ponieważ Sacramento nie potrafi w ogóle prowadzić.

W więzieniu przeszli fizyczne i psychiczne tortury. Po zatrzymaniu byli bici, gdy nie zgodzili się odpowiadać na pytania. W więzieniu policjanci straszyli, że ich zabiją. Grożono również, że jeżeli nie będą odpowiadać na pytania, to przesłuchujący zgwałcą polityczne więźniarki. Sacramento i Oscar nie udzielili żadnych informacji.

Informujemy, iż:
1. Władze zaproponowały naszym towarzyszom wolność, jeżeli podpiszą obciążające siebie zeznania, co jest sprzeczne z ich ideałami i godnością.
2. Rząd Oaxaca sfabrykował dowody przeciwko naszym towarzyszom, by bezprawnie przetrzymywać ich w wiezieniu.
3. W Meksyku i Oaxaca ludzie są torturowani, prześladowani, gwałceni i mordowani z powodów politycznych – za to, że są społecznymi aktywistami.

Domagamy się:
1. Ukarania policjantów, którzy ukartowali dowody przeciwko Santa Maria Caro i Sacramento Delfino Cano Hernandez.
2. Natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia wszystkich politycznych więźniów w Oaxaca, Atenach i na całym świecie.
3. Sprawiedliwości dla wszystkich aktywistów zamordowanych przez meksykańskie państwo.
4. Ukarania morderców, gwałcicieli i katów – miejską Policję Oaxaca i meksykańskie państwo.
5. Anulowania nakazów sądowych skierowanych przeciw aktywistom społecznym.
6. Sprawiedliwości wobec naszych towarzyszy z całego świata, którzy zostali wydaleni z Meksyku.

Nikt nie będzie wolny, dopóki wszyscy nie będą wolni!
Zburzmy więzienne mury!
Znieść wszystkie środki represji!

Podpisano: Colectivo Tod@s Somos Pres@s, integrantes de la Ocupación Intercultural en Resistencia, Colectivo Tlacoyos Sí Amburguesas No, Colectivo kinta Brigada Anarquista, Colectivo Amor y Resistencia, Coordinadora Contra la Represiòn y por la Libertad a Tod@s l@s Pres@s Polìtic@s, adherentes individuales a La Otra Campaña

Sacco i Vanzetti - tak mi

Sacco i Vanzetti - tak mi sie kojarzy

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.