Oświadczenie estońskich anarchistów w sprawie zamieszek

Świat | Publicystyka | Rasizm/Nacjonalizm

Oświadczenie estońskich anarchistów w sprawie zamieszek związanych z przeniesieniem pomnika ku pamięci żołnierzy radzieckich. W czasie zamieszek zostało aresztowanych około 1000 osób, a jedna zmarła.

11 maja 2006

Pojawiło się mnóstwo rozbieżnych, często sprzecznych, interpretacji wydarzeń, które miały miejsce w Tallinie i północno wschodniej Estonii w końcu Kwietnia. Niestety, większość opinii wyrażanych publicznie raczej zmierza do pogłębienia konfliktu, a nie do jego rozwiązania.

Aby zrozumieć przyczynę wydarzeń, nie należy się sugerować najbardziej rozpowszechnionymi wytłumaczeniami opartymi na ideologii nacjonalistycznej, która tylko sprawia, że coraz więcej jest szowinizmu zarówno wśród Rosjan, jak i Estończyków w Estonii. Ale obecna sytuacja wyrosła właśnie z podejścia nacjonalistycznego i rasistowskiego. Nie powinno się stawiać „ich” przeciwko „nam”, ale powinno się mówić o wszystkich mieszkańcach Estonii.

To dla nas oburzające, że zarówno rząd Estonii, jak i Rosji wraz z mediami głównego nurtu w obu krajach – nie chcą zrezygnować z nacjonalistycznej analizy problemu. Według nas, prowokacje władz i mass mediów były jedną z głównych przyczyn zamieszek.

Nie rozumiemy, dlaczego niektóre media próbują rozpaczliwie wytłumaczyć, że wszelka agresja ze strony władz była uzasadniona. Naszym zdaniem, zarówno przemoc policyjna, jak i bezmyślny wandalizm są godne potępienia. Nie podoba nam się to, że jakakolwiek krytyka działań rządu jest źle widziana. W społeczeństwie demokratycznym, ludzie nie powinni być skazywani za korzystanie z wolności słowa. Obawiamy się, że wraz ze wzrostem napięcia w konflikcie, Estonia przerodzi się w państwo policyjne, w którym pretekstem dla władzy będą obcy agresorzy.

Punamust (“Czarne i czerwone”) wzywa społeczność Estończyków i Rosjan do samorządnego dialogu niezależnego od państwa i mediów. Wzywamy ludzi do tego, co państwa nigdy nie będą chciały uczynić. Wzywamy do nie poddawania się prowokacjom, które w ostatecznym rachunku służą tylko dalszemu dzieleniu obu społeczności. Wzywamy do pozbycia się przesądów nacjonalistycznych i do przyłączenia się do wizji anarchistycznej, która potępia każdy nacjonalizm.

Anarchiści mają nadzieję, że będzie możliwe osiągnięcie porozumienia i niezależnej interakcji pomiędzy społecznościami w celu utworzenia ludzkiego, tolerancyjnego i otwartego wolnego społeczeństwa.

Ruch anarchistyczny PunaMust

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.