Protest IU i FA

Inicjatywa Uczniowska pragnie wyrazić swój protest przeciwko objęciu stanowiska Ministra Edukacji przez Romana Giertycha. Uważamy za rzecz skandaliczną, że ministerstwo, które ma "edukować" zajmuje osoba o skrajnie nacjonalistycznych poglądach, jeden z animatorów Młodzieży Wszechpolskiej po 1989 roku. Młodzież Wszechpolska wsławiła się atakami na wszystkich, którzy nie podzielają ich skrajnych poglądów. Obawiamy się, że atmosfera nacjonalizmu, szowinizmu i skrajnego klerykalizmu w stylu Radia Maryja zostanie przeniesiona do szkół, w których zostanie wytępiony, i tak ograniczony już, pluralizm poglądów. Jakim ministrem edukacji będzie autor słów: "Szkoła dzisiejsza jest wylęgarnią chamstwa i demoralizacji. Tak jest zawsze, gdy ze szkół usuwa się wszelką dyscyplinę"? Czy oznacza to, że mamy powrócić do praktyk, kiedy uczeń był katowany w szkole przez "ciało pedagogiczne"? To są poniżające słowa w stosunku do uczniów. "Wylęgarnią chamstwa i demoralizacji" jest ukochane dziecko Giertycha - Młodzież Wszechpolska, która miała już okazję zaprezentować nam swoją "kulturę", choćby podczas Marszów Równości.

Wszystko co się obecnie dzieje oddala wizję szkoły jaką my proponujemy wolnej, niehierarchicznej, w której szkoła służy uczniowi, a nie uczeń szkole. W której nie ma indoktrynacji i przekształcania ucznia w bezmyślną maszynę służącą do wykonywania poleceń. Nic dobrego nas nie czeka, dlatego będziemy się dalej oddolnie organizować. W każdym mieście, w każdej szkole, wszędzie, gdzie prawa człowieka i ucznia będą łamane, dopóki nasze ideały nie doczekają się realizacji. Protest przeciwko Romanowi Giertychowi, to nie jedynie protest przeciwko jednej osobie czy partii, to symboliczny sprzeciw w stosunku do całego obecnego systemu edukacyjnego.

My, zjednoczeni uczniowie i obywatele nie chcemy szkoły, wpajającej tępe posłuszeństwo, zabobony i podporządkowująca ucznia jednej słusznej myśli. Szkoły gdzie ksiądz i nacjonalista decydują jakie tematy i problemy będą poruszane w jej murach i czym powinni uczniowie się interesować.

Chcemy szkoły wolnej od katolicyzmu, od ksenofobi i nietolerancji. Szkoły rozwijającej indywidualność ucznia i krytyczne myślenie. Szkoły gdzie uczeń nie jest przedmiotem, a podmiotem.

Sprzeciwiamy się powołaniu Instytutu Wychowania. Pieniądze przeznaczone na tą instytucje proponujemy zainwestować w zajęcia pozalekcyjne. Uważamy, że przemoc i narkomania wśród młodzieży wynika po części z braku zajęć. Komercjalizacja przestrzeni publicznej, likwidowanie boisk i społecznych ośrodków kultury powoduje, ze młodzież często nie ma gdzie się podziać. Uważamy, ze takie zajęcia rozwijające pasje ucznia, zapewniające kontakt z rówieśnikami z którymi łączą go zainteresowania przyczyni się bardziej do poprawy życia, niż propaganda katolicko-narodowa.

Uważamy, że księża nie powinni nauczać w szkole, a pobieranie przez nich pensji nauczycielskiej jest wręcz skandalem. Postulujemy zastąpienie religii filozofią czy religioznawstwem, które to zajęcia będzie prowadzić osoba świecka.

Szkoły w ręce uczniów i społeczeństwa – nie kościoła i polityków.

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.