Solidarność z aresztowanymi w Nowej Zelandii!

W związku z ostatnią falą rajdów policji przeciwko aktywistom w Nowej Zelandii i aresztowaniu 17 osób (anarchistów, działaczy organizacji ekologicznych, Maorysów etc.) pod bzdurnymi zarzutami terroryzmu i formowania grupy partyzanckiej, musimy zareagować. Na razie można wysyłać maile i faksy protestacyjne do ambasady NZ w Warszawie.

W ciągu najbliższych dni okaże się, czy będą siedzieć w aresztach do czasu rozpraw czy nie. W tej chwili odmówiono im wypuszczenia za kaucją, ale większość będzie sie odwoływać.

Przykład listu:

We are writing to you in regards of latest repressive actions of New Zealand government against local activists, resulting in many police raids and 17 people being arrested for all sorts of absurd charges. We know that this has nothing to do with "terrorism threat" and this is simply government crackdown on activist community in New Zealand. We will not stand on the side and observe this passively!
We demand all arrestees to be released immadietely and all charges dropped. In case they will remain imprisoned you can expect continuous protests.

(Piszemy do was w sprawie ostatnich akcji represyjnych rządu NZ, które zakończyły się wieloma policyjnymi rajdami i 17 osobami aresztowanymi na podstawie absurdalnych oskarżeń. Wiemy, że nie ma to nic wspólnego z "zagrożeniem terrorystycznym" i jest po prostu uderzeniem rządu w społeczność aktywistów w Nowej Zelandii. Domagamy się zwolnienia wszystkich aresztowanych i odrzucenia wszystkich oskarżeń. W przypadku, gdyby nadal pozostali oni uwięzieni, możecie spodziewać się ciągłych protestów.)

Al. Ujazdowskie 51, Warsaw 00-536, Poland
Telephone +48 22 521 0500 Fax +48 22 521 0510
Email nzwsw@nzembassy.pl

Więcej informacji o wydarzeniach w Nowej Zelandii: http://cia.bzzz.net/nowa_zelandia_naloty_i_areszty_aktywistow

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.