Więźniowie Guantanamo nie mogą się odwoływać

Więźniowie Guantanamo nie mogą odwoływać się do amerykańskich sądów. Taką decyzję wydał sąd apelacyjny w Waszyngtonie.

Adwokaci twierdzą, że więźniowie powinni mieć prawo do zaskarżenia decyzji o aresztowaniu. Takie prawo przysługuje wszystkim innym obcokrajowcom przetrzymywanym w amerykańskich więzieniach. Sąd apelacyjny w Waszyngtonie stwierdził jednak, że "bojownikom wroga" nie przysługują prawa wynikające z konstytucji Stanów Zjednoczonych. Nakazał też unieważnienie wszystkich pozwów, jakie w imieniu więźniów złożono w sądach niższych instancji.

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.