Katastrofa w elektrowni jądrowej w Fukushimie nabiera coraz większych rozmiarów

Świat | Ekologia/Prawa zwierząt

POMÓŻ OFIAROM KATASTROFY. Anarchiści organizują pomoc dla niezamożnych ofiar japońskiej tragedii.

Przeczytaj również: Projekt reaktora Mark 1 używanego w Fukushimie został uznany za wadliwy 35 lat temu | Zaniedbania korporacji i rządu przyczyniły się do katastrofy | Japońskie instytucje nadzoru atomistycznego rok temu uznały dzisiejszy scenariusz za "niemożliwy" | Unia Europejska zamierza importować skażoną żywność z Japonii | Japońscy pracownicy tymczasowi stawiają czoła promieniowaniu

Wizualizacja możliwego rozprzestrzeniania się chmury radioaktywnego cezu według EURADu.

19 KWIETNIA

Atomic Energy Society of Japan oznajmiła w piątek, ze stopione fragmenty prętów paliwowych spłynęły na dna trzech reaktorów elektrowni atomowej Fukushima 1 i teoretycznie mogą przepalić zbiorniki ciśnieniowe, jeśli operacja wpompowywana tam wody zostanie poważnie zakłócona.

Jeśli zbyt wiele stopionych prętów zgromadzi się na dnie, mogą wygenerować wystarczającą temperaturę, aby przetopić się przez zbiornik ciśnieniowy, co zaskutkuje w masowym radioaktywnym skażeniu środowiska. Więcej: http://sigma.nowyekran.pl

Wg TEPCO po 3 miesiącach poziom promieniowania zacznie się zmniejszać. Przez następne 3 do 6 miesięcy trzeba będzie ograniczyć wycieki skażonej wody. 9 miesięcy zajmie całkowite wygaszenie reaktorów (warto przypomnieć wcześniejsze zapewnienia lobby atomowego, że w razie awarii następuje automatyczne wyłączenie reaktora, okazało się to półprawdą - co prawda reakcja łańcuchowa wygasa, ale nadal wytwarza się kilka megawatów ciepła w wyniku samoistnych rozpadów co prowadzi do przegrzania rdzenia jeśli zawiedzie system chłodzenia). Kolejny krok to przykrycie budynku reaktora i odkażanie skażonych terenów. Nie wiadomo kiedy dziesiątki tysięcy ewakuowanych ludzi będą mogły wrócić do domów. Podobno niektórzy bedą mogli wrócić w ciągu 6-9 miesięcy.

(Za: ian.org.pl)

12 KWIETNIA

Operator uszkodzonej elektrowni atomowej Fukushima Daiichi, firma Tokyo Electric and Power (TEPCO), wyraziła obawę, że emisja substancji radioaktywnych może przewyższyć emisję z elektrowni w Czarnobylu w 1986 r.

- Radioaktywnej emisji nie udało się całkowicie zahamować i niepokoimy się, że w końcu może być większa niż w Czarnobylu - powiedział dziennikarzom przedstawiciel TEPCO.

Władze japońskie podniosły stopień poziomu zagrożenia z powodu awarii w elektrowni atomowej Fukushima z obecnego 5 do najwyższego 7 stopnia, co stawia ją na równi z katastrofą w Czarnobylu.

10 KWIETNIA

Pracownik tymczasowy pracujący przy schładzaniu reaktorów w Fukushimie został dziś przewieziony do szpitala, po tym jak nagle stracił zdolność do samodzielnego poruszania się. Nie stwierdzono żadnych obrażeń, jednak wiadomo, że pracował przy reaktorze nr. 2, w którym wykryto ostatnio bardzo wysoki poziom promieniowania.

7 KWIETNIA

Dziś u wybrzeży Japonii miały miejsce wstrząsy wtórne. Sytuacja w Fukushimie stała się przez to jeszcze trudniejsza. Wstrząsy mogą uszkodzić betonową obudowę reaktorów, która jest teraz wypełniona wysoko radioaktywną wodą i przez to bardziej narażona na pęknięcia.

Dwa inne zakłady, przetwórnia paliwa jądrowego w Rokkasho i elektrownia jądrowa w Higashidori, działały dziś na awaryjnych agregatach spalinowych, gdyż wstrząsy wtórne wyłączyły zewnętrzne zasilanie. Również elektrownia jądrowa Onagawa straciła dziś dwa z trzech zewnętrznych systemów zasilania. Elektrownie były wyłączone od czasu trzęsienia ziemi 11 marca, ale nadal potrzebują zasilania by chłodzić paliwo.

Firma TEPCO ma problemy z podawaniem prawidłowych poziomów promieniowania. Intensywne przebłyski promieniowania stały się problemem dla sprzętu mierzącego poziom skażenia radiologicznego. Przyrządy uszkadzają się, gdyż nie zostały zaprojektowane do tak wysokich poziomów.

Na zewnątrz reaktora nr. 2 znaleziono kawałki prętów paliwowych, które zostały wystrzelone przez wybuch wodoru. Niebezpieczne elementy są zakopywane przy użyciu buldożerów. Policja usuwa też napromieniowane ciała ze strefy ewakuacyjnej.

5 KWIETNIA

Firma TEPCO podała, że w sobotę poziom radioaktywnego jodu w morzu wynosił 7,5 miliona raza więcej niż dozwolony prawem poziom. W poniedziałek, poziom spadł do 5 milionów razy ponad dozwolony poziom, jednak próbki wskazywały również na obecność radioaktywnego cezu o 1,1 miliona razy przekraczającego dozwolone limity.

Operator elektrowni świadomie wypuszcza radioaktywną wodę do oceanu – w sumie rząd autoryzował wylanie do oceanu 11500 ton wody – do dziś, wylano 25% tej wody. Rząd twierdzi, że promieniowanie szybko się rozproszy. Jednak już wyłowiono ryby, z niepokojąco wysokim poziomem radioaktywnego jodu.

W poniedziałek, stwierdzono promieniowanie jodu-131 w wysokości 4 tys. Bekereli na kilogram w rybach złowionych około 3 mil od wybrzeża miasta Kita-Ibaraki. W rybach obecny był również cez-137, promieniujący w wysokości 447 bekereli. Cez jest o wiele bardziej niebezpieczny, gdyż czas jego połowicznego rozpadu jest o wiele dłuższy.

Z okazji odkrycia promieniotwórczych ryb, rząd wprowadził nieistniejącą dotąd normę akceptowalnego promieniowania w odniesieniu do ryb. Nowa norma wynosi 2000 bekereli jodu na kilogram ryby i 500 bekereli promieniowania cezu na kilogram. Ale nawet nowe normy zostały już przekroczone: w złowionych rybach wykryto poziom promieniowania 526 bekereli cezu na kilogram.

3 KWIETNIA

Firma TEPCO próbuje zatamować wyciek radioaktywnej wody do oceanu. Sobotnie próby zatamowania wycieku wylewką z betonu spełzły na niczym. Teraz firma próbuje zablokować wyciek wstrzykiwaniem polimerów.

Promieniowanie wyciekającej wody wynosi 1000 mSv na godzinę. Jest to dawka, która może jednorazowo doprowadzić do wystąpienia choroby popromiennej. Dłuższa ekspozycja na taką dawkę promieniowania w 5% przypadków kończy się śmiertelną chorobą nowotworową.

Premier Japonii ogłosił, że państwo przekaże publiczne pieniądze firmie TEPCO, by ta mogła spełnić swoje zobowiązania wobec poszkodowanych.

1 KWIETNIA

Obawy przed promieniowaniem powodują, że nie wiadomo co zrobić z około tysiącem 1000 ciał ofiar tsunami, które znajdują się w promieniu 5 km od elektrowni. Ciała są bardzo napromieniowane i nie można ich ani spalić, ani pogrzebać ze względu na zbyt wysokie ryzyko rozprzestrzenienia się promieniowania w powietrzu lub w glebie.

Jak podaje the Guardian, prawdopodobnie rdzeń reaktora nr 2 w EJ Fukushima 1 przetopił już stalową podłogę i obecnie przedziera się przez obudowę z cementu. Jest to opinia Richarda Laheya, który w czasie instalacji reaktorów w Fukushima był szefem działu bezpieczeństwa w General Electric. Głównym problemem mogą być reakcje rozgrzanego paliwa z cementem zbiornika, który jest pod reaktorem, których efektem są duże ilości radioaktywnego gazu. (Za ian.org.pl)

31 MARCA

John Price, były pracownik brytyjskiej firmy National Nuclear Corporation stwierdził, że moment, w którym będzie można bezpiecznie usunąć stopione paliwo jądrowe z uszkodzonej elektrowni jest prawdopodobnie oddalony o 50 do 100 lat.

Międzynarodowa Agencja Atomistyczna IAEA wezwała rząd Japonii do rozszerzenia 20 km strefy ewakuacyjnej, po tym jak wykryto niebezpieczny poziom promieniowania w odległości 40 km od elektrowni. W miejscowości Iitate wykryto 2 megabekerele na metr sześcienny. Jednak rząd jak na razie odmówił rozszerzenia strefy.

Poziom promieniowania radioaktywnego jodu w morzu nieopodal elektrowni wzrósł do 4385 razy ponad dozwolony poziom.

Operator elektrowni, firma TEPCO, wreszcie przyznała, że nie ma pojęcia, jak długo jeszcze będzie trwać walka z promieniotwórczymi wyciekami z elektrowni. "Ta trudna sytuacja będzie trwać" - powiedzieli przedstawiciele firmy.

W międzyczasie, promieniotwórczy cez i jod wykryto w wielu krajach w żywności importowanej z Japonii. W Singapurze wykryto promieniowanie 9 razy wyższe niż dozwolony poziom w kapuście pochodzenia japońskiego.

29 MARCA

Pracownicy elektrowni układali dziś worki z piaskiem, by zapobiec wyciekowi radioaktywnej wody do oceanu. Analizy gruntu nieopodal elektrowni wskazują na to, że doszło do częściowego stopienia rdzenia przynajmniej jednego z reaktorów. W ziemi znaleziono ślady plutonu.

27 MARCA

Jak podaje agencja Associated Press, poziom promieniowania w wodzie chłodzącej w reaktorze nr. 2 wynosi 10 milionów razy więcej niż podczas normalnego działania elektrowni. System chłodzenia nadal nie jest szczelny i woda wydostaje się do środowiska. Poziom promieniowania wykryty w powietrzu wokół bloku nr. 2 wynosił 1 tys. milisievertów na godzinę - czyli cztery razy więcej, niż nowy limit bezpieczeństwa wyznaczony przez rząd na 250 milisievertów (przed katastrofą wynosił 100 mSv). Według Światowego Stowarzyszenia Atomistycznego, ten poziom promieniowania może powodować wymioty, utratę włosów i biegunkę. Firma TEPCO przyznała się w sobotę, że nie informowała pracowników likwidujących szkody o skali zagrożenia promieniowaniem.

Japońskie Ministerstwo Zdrowia podało, że liczba rodzajów produktów rolnych, w których wykryto promieniowanie wyższe niż dozwolone normy, wzrosła do 99.

26 MARCA

Testy, wykonane w wodzie morskiej w odległości 330 metrów od spustu wody chłodzącej z reaktora nr. 3, wykazały poziom radioaktywnego jody o 1250 razy wyższy, niż normalnie. Zachodzi więc podejrzenie, że ten najbardziej niebezpieczny reaktor emituje radioaktywne cząstki bezpośrednio do środowiska

W trzech polskich stacjach monitoringu promieniowania zarejestrowano niewielką ilość radioaktywnych substancji, w tym jodu 131- podała Państwowa Agencja Atomistyki. PAA podkreśla, że te "śladowe" ilości substancji promieniotwórczych - na poziomie 50-90 mikrobekereli na metr sześcienny powietrza atmosferycznego - nie zagrażają zdrowiu. Dla porównania- po awarii reaktora w Czernobylu promieniowanie było na poziomie 200 bekereli.

Również z Japonii nie napływają dobre wieści. Okazało się bowiem, iż w reaktorze nr 3. elektrowni Fukushima, stosowano niezwykle toksyczne paliwo typu MOX, będącego mieszanką uranu 235 i plutonu 239. Tego typu produkt powstaje gównie z wycofywanych bomb jądrowych i w związku z tym emisja radioaktywna jaka towarzyszyła eksplozjom z Fukushimy w przypadku reaktora 3 była najbardziej niebezpieczna.

25 MARCA

Japoński rząd rozszerzył strefę ewakuacyjną wokół elektrowni z 20 km do 28 km.

Według New Scientist, emisje radioaktywnego jodu i cezu ze zniszczonej elektrowni w Fukushimie zbliżają się do poziomu emisji w katastrofie w Czernobylu. Obliczenia są oparte na globalnej sieci czujników służących do wykrywania nielegalnych testów broni jądrowej.

Według danych zebranych przez austriacki Centralny Instytut Meteorologii i Geodynamiki, dzienne emisje Jodu-131 wynoszą 73% poziomu emisji w Czernobylu, a emisje Cezu-137 wynoszą 60% emisji z Czernobyla.

Jak podają agencje prasowe, skażona woda na terenie elektrowni promieniuje z intensywnością 10 tys. razy wyższą niż promieniowanie tła.

24 MARCA

Trzech likwidatorów w elektrowni w Fukushimie zostało hospitalizowanych, po tym jak doznali poparzenia popromiennego w wyniku zetknięcia się ze skażoną wodą. Mężczyźni pracowali w reaktorze nr. 3 - w którym panuje najbardziej koszmarna sytuacja. Wciąż wydobywa się czarny dym nieznanego pochodzenia, a paliwo w reaktorze zawiera mieszankę plutonu i uranu. Mężczyźni zostali napromieniowani dawką od 170 do 180 milisievertów (roczna dawka dla przeciętnego człowieka wynosi od 2 do 6 mSv).

Poziom promieniowania znacznie przekraczający dozwolony poziom wykryto w ponad 11 rodzajach warzyw uprawianych w regionie Fukushima. W jednym gatunku roślin liściastych odnotowano 164 razy wyższy poziom promieniowania niż przewidziany przez normy, spowodowany obecnością radioaktywnego cezu. Według japońskiego rządu, spożycie około 100 g warzywa dziennie przez około 10 dni spowodowałoby narażenie się na dawkę promieniowania równą rocznej ekspozycji na naturalne promieniowanie tła. Promieniotwórcze cząstki mogą pozostać w łańcuchu pokarmowym przez dziesięciolecia – koncentrując się na końcu łańcucha pokarmowego.

W wodzie z kranu dostępnej w Tokio wykryto dwukrotnie wyższy poziom promieniowania, niż limit ekspozycji dla niemowląt. W związku z zagrożeniem związanym z wodą z kranu, mieszkańcy Tokio zaczęli masowo wykupywać wodę butelkowaną, powodując niedobory tego towaru.

Duże dawki promieniowania, pochodzące z cząstek jodu-131, cezu-134 i kobaltu zostały wykryte w wodzie morskiej, zagrażając zasobom żywności pochodzącej z morza.

22 MARCA

W mleku pochodzącym z miejscowości w okręgu Kawamata, w pobliżu Fukushimy odnaleziono radioaktywny Jod 131. Poziom promieniowania produktu był 5 razy wyższy, niż dozwolony przez prawo. W sąsiednich okręgach Ibaraki, Tochigi i Gunma wykryto radioaktywny jod w liściach szpinaku, w porach, chryzantemach i rzepaku.

Rząd nakazał wstrzymanie eksportu mleka, oraz szpinaku i innych roślin liściastych z regionu. Straty rolników ma pokryć operator elektrowni, firma Tepco. Również w wodzie z kranu zaobserwowano wysoki poziom promieniowania. Odszkodowania dla ofiar wyniosą firmę miliardy dolarów.
We wtorek, poziom promieniowania w Tokio był 4 razy wyższy niż normalnie, z powodu deszczów, które rozprowadziły cząstki Jodu-131.

21 MARCA

Z budynku uszkodzonej elektrowni atomowej Fukushima I, w którym mieści się reaktor nr 3, wydobywa się szary dym. Ewakuowano stamtąd wszystkich pracowników - podała TEPCO. Tymczasem portal tvn24.pl ujawnia, że w elektrowni Fukushima I część instalacji nie była sprawdzana od ponad 10 lat, ponadto fałszowano dokumentację procedur naprawczych w reaktorach. Wszystkie te niedociągnięcia mogły przyczynić się do katastrofy.

 Propagacja radioaktywnej chmury 18 MARCA

Cały dzień inżynierowie próbowali podłączyć zasilanie do reaktorów nr. 1 i nr. 2. Wiele razy musieli jednak przerywać pracę z powodu zbyt silnego promieniowania. Zadanie ma zostać zakończone w sobotę rano.

Nie wiadomo jednak, czy ponowne przyłączenie zasilania rozwiąże problem braku chłodzenia. Pompy chłodzące zostały prawdopodobnie doszczętnie zniszczone podczas wybuchów wodoru w ciągu pierwszych 4 dni katastrofy.

Reaktor nr. 4 jest teraz najbardziej niebezpieczny, gdyż zużyte pręty paliwowe są całkowicie odsłonięte i emitują duże ilości promieniowania do atmosfery. Zdjęcia wykonane z samolotu bezzałogowego Global Hawk należącego do sił powietrznych USA wskazują na to, że woda nie ma szans się utrzymać w basenie przeznaczonym do chłodzenia zużytego paliwa, ze względu na poważne uszkodzenia kontenera zawierającego pręty paliwowe. M.in. dlatego, próby zrzucenia wody z helikopterów do kontenera nie przyniosły żadnego skutku.

Jak dotąd, szczęśliwie chmura z promieniowaniem była niesiona z wiatrem nad Pacyfik. Jednak w niedzielę, synoptycy zapowiadają silne deszcze i zmianę kierunku wiatrów w stronę Tokyo.

17 MARCA

15:30 Próby schłodzenia reaktorów wodą zrzucaną z helikopterów i wystrzeliwaną z armatek wodnych okazały się nieskuteczne. Poziom promieniowania wokół elektrowni wzrósł z 3700 mikrosiwertów do 4 tys. mikrosiwertów na godzinę.

7.30 W Kanadzie doszło do wycieku z elektrowni atomowej. Według władz niegroźnego.

7.00 W Fukushima I śmigłowce wojskowe rozpoczęły akcję zrzucania dużych ilości wody morskiej na reaktor nr 3 w celu schłodzenia go w ten sposób. Planowane jest też wykorzystane naziemnych armat wodnych Sił Samoobrony. W reaktorach nr 3 i 4 dachy zostały zniszczone i rząd desperacko próbuje te reaktory schłodzić. Jednak wieją tam dość silne wiatry i nie wiadomo ile dokładnie wody trafia do celu. Reaktory nr 5 i 6 na razie nie są schładzane w ogóle.

16 MARCA

12:00 Przed południem w elektrowni Fukushima wybuchły pożary w reaktorach numer 2 oraz 3. Przy pomiarze radiacji w odległości około 60 km od uszkodzonej elektrowni okazało się, że promieniowanie radioaktywne przekracza tam aż o 500 razy dopuszczalne wartości.

Z przegrzanego tzw. mokrego przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego (spent fuel pool) w reaktorze nr 3 elektrowni Fukushima I wydobywa się para - podała agencja Kyodo. Nie wiadomo jeszcze, na ile niebezpieczne są te opary.

9:00 Japoński rząd podał, że w miejscowości oddalonej o 20 km. od Fukushimy wykryto promieniowanie o 6600 razy większe niż normalnie.

Pracownicy walczący z katastrofą nuklearną w Fukushimie zostali ewakuowani w środę rano, gdy poziom promieniowania w zniszczonej elektrowni stał się dla nich zbyt niebezpieczny, prawdopodobnie w wyniku radioaktywnej emisji reaktora nr. 2. Opuszczenie przez pracowników terenu elektrowni mocno utrudniło dalsze próby ratowania sytuacji. Jednak pracownicy wrócili po około godzinie, gdy poziom promieniowania spadł.

Trzeci i czwarty reaktor w Fukushimie Firma Tepco, operator elektrowni, oświadczyła, że zamierza użyć helikopterów, by oblewać reaktor z powietrza wodą i kwasem borowym, w celu zmniejszenia pożaru i ograniczenia wycieków radioaktywnych.

Rzecznik rządu powiedział, że Japonia zastanawia się nad poproszeniem o pomoc wojsk USA.

Obecnie wszystkie sześć reaktorów w elektrowni w Fukushimie znajduje się w stanie krytycznym.

15 MARCA

14:00 Wypadek nuklearny w elektrowni Fukushima I osiągnął 6 stopień w siedmiostopniowej Międzynarodowej Skali Wydarzeń Nuklearnych i Radiologicznych (INES).

13:00 Poziom promieniowania w Tokyo był dziś rano 20 razy większy niż zwykle. W obszarze administracyjnym Ibaraki, położonym niedaleko Fukushimy, poziom promieniowania był 100 razy większy niż normalnie.

10:25 Po wybuchu w Fukushima I oraz pożaru odpadów, do atmosfery przedostały się duże ilości pierwiastków radioaktywnych. Obecnie rząd Japonii zalecił swoim mieszkańcom pozostanie w domu i uszczelnienie okien. Operator elektrowni, firma TEPCO stwierdziła że nie radzi sobie z katastrofą i poprosiła o pomoc japońską i amerykańską armię w gaszeniu pożaru. Z prognoz meteorologicznych wynika że radioaktywna chmura za parę godzin dotrze do Tokio.

W stolicy kraju ludzie wykupują masowo żywność, przez co supermarkety są puste. Rząd Francji radzi swoim obywatelom aby jak najszybciej opuścili Japonię. Osoby pytane na lotnisku twierdzą, że rząd japoński działa nieprzejrzyście i okłamuje ludzi o faktycznym stopniu zagrożenia.

09:40 Wybuch uszkodził stalowy kontener osłaniający jeden z reaktorów. Płonące zużyte paliwo z innego reaktora uwolniło duże ilości radioaktywnych materiałów do atmosfery. Katastrofa już oficjalnie jest uznawana za poważniejszą, niż katastrofa w Three Mile Island. 800 pracowników elektrowni zostało ewakuowanych. Pozostało jedynie 50, którzy walczą dalej z ogniem w kilku reaktorach narażając własne życie. Według ekspertów, poziom radioaktywności zagraża już ludzkiemu zdrowiu. 75-minutowe wystawienie na poziom promieniowania istniejący obecnie wokół elektrowni oznacza już chorobę popromienną.

"Mamy do czynienia z najgorszym możliwym scenariuszem" - powiedział Hiroaki Koide, starszy specjalista od reaktorów jądrowych w Instytucie Badawczym Kyoto. "Możemy zakładać, że kontener reaktora nr. 2 został naruszony. Jeśli w środku reaktora dochodzi do stopienia rdzenia, na pewno do atmosfery dostaną się ogromne ilości promieniowania".

Małe ilości radioaktywnego jodu i cezu zostały wykryte w Tokyo.

 Eksplozja reaktora jądrowego Fukushima I14 MARCA

23:00

Rdzenie reaktorów 1 i 3 są coraz chłodniejsze, jednak doszło do awarii systemu chłodzenia w reaktorze nr. 2. Ponadto, jak się okazuje, w reaktorze nr. 3 używano paliwa na bazie plutonu, który jest o wiele bardziej szkodliwy dla żywych organizmów. Pluton mógł się wydostać do atmosfery, gdy wypuszczano parę wodną z reaktora. Kolejną zmorą ekip ratunkowych są składy zużytego paliwa, które mieszczą się przy każdym reaktorze. W razie awarii systemu chłodzenia, materiały, które są w nich przechowywane mogą się zapalić i emitować do atmosfery ogromne ilości promieniotwórczych pierwiastków.

11:00

Sytuacja po wybuchach w japońskiej elektrowni atomowej Fukushima jest "niepokojąca" i nie można wykluczyć scenariusza katastrofy nuklearnej - ocenił francuski minister ds. przemysłu, energetyki i gospodarki cyfrowej Eric Besson. - Mamy do czynienia z poważnym wypadkiem nuklearnym, skoro doszło do wycieków radioaktywnych.

Obecnie trwają wzmożone wysiłki, by nie dopuścić do stopienia się rdzenia reaktora, co przy jednoczesnych uszkodzeniach osłon, w których umieszczony jest reaktor, byłoby katastrofalne w skutkach.

06:50

W reaktorze nr 3 elektrowni atomowej Fukushima I doszło dzisiaj do wybuchu wodoru, jednak komora, w której znajdują się pręty paliwowe reaktora, jest nienaruszona - poinformował rzecznik rządu Yukio Edano. Według niektórych źródeł, w reaktorze nr 3 doszło do dwóch eksplozji, nad reaktorem unosi się chmura dymu. Operator elektrowni, firma Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) poinformowała, że 3 osoby zostały ranne a 7 uznano za zaginione. Według reporterów Associated Press, wybuch był odczuwalny w odległości 50 km. Gubernator Tokio Ishihara polecił monitorowanie poziomu radioaktywności w rejonie metropolii.
Agencja Reuters donosi z kolei, że w reaktorze nr 2 elektrowni Fukushima I, przestał działać system chłodzenia.

00:52

Firma energetyczna TEPCO, operator elektrowni w Fukushimie, wydała komunikat o wzroście poziomu promieniowania w zniszczonej elektrowni.

13 MARCA

23:00

Po porannej eksplozji w reaktorze nr. 1, elektrownia w Fukushimie ma kolejne problemy. System chłodzenia w reaktorze nr. 3 przestał działać. Japońska Agencja Bezpieczeństwa Nuklearnego poinformowała, że przynajmniej 9 osób zostało już napromieniowanych.

12:00

Rzecznik rządu Japonii potwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że rdzeń reaktora nr. 1 uległ częściowemu stopieniu. Oznaczałoby to, że readioaktywne częstki z prętów paliwowych wydostały się do atmosfery, gdy wypuszczono parę wodną z uszkodzonego reaktora. Rzecznik potwierdził również, że w reaktorze nr. 3 powstały niebezpieczne ilości wodoru, który grozi wybuchem, podobnym do tego, który zniszczył obudowę reaktora nr. 1.

 Badanie na obecność radioaktywności 9:45

Nakazem ewakuacji ze względu na zagrożenie promieniowaniem zostało objętych 210 tys. osób. Ze względu na awarię reaktora nr. 3, operatorzy elektrowni uwolnili radioaktywną parę do atmosfery, by zapobiec natychmiastowej katastrofie. Przynajmniej 160 osób zostało napromieniowanych, w tym 60 osób, które oczekiwały w liceum na ewakuację helikopterem.

11:40

Wiadomo już, że w eksplozji doszło do uszkodzenia betonowego kontenera mającego chronić środowisko przed wydostaniem się radioaktywnych cząstek. Kontener był osłoną na wypadek stopienia się rdzenia.

10:40

CNN podaje, że w elektrowni w Fukushimie nastąpił wybuch. Przynajmniej 4 pracowników zostało rannych. Nadal trwa walka, by zapobiec stopieniu rdzeni 2 reaktorów. Zasilanie systemu chłodzącego nie zostało jednak jeszcze przywrócone, co w ciągu 24 godzin grozi katastrofą na niespotykaną skalę.

 Wybuch w elektrowni jądrowej Moment wybuchu uchwycony na filmie

12 MARCA

08:30

Agencja prasowa Kyodo potwierdziła wyciek radioaktywnego cezu z pierwszego bloku reaktora w Fukushimie.

23.40

Poziom radiacji w reaktorze w Fukushimie jest 1000 razy większy niż norma. Prawdopodobnie doszło już do radioaktywnego wycieku. Władze ewakuują ludzi mieszkających w promieniu 10 km od elektrowni.

19.00

Tokijskie przedsiębiorstwo energetyczne Tokyo Electric Power Co. poinformowało, że poziom promieniowania w budynku, gdzie znajduje się jeden z reaktorów elektrowni atomowej Fukushima-Daiichi nadal rośnie. Agencja AP podała, że władze planują upuścić radioaktywną parę, by zmniejszyć ciśnienie w reaktorze. Agencja Kyodo ostrzega przed "możliwym wyciekiem radioaktywnym". Informację tę potwierdził też minister gospodarki Japonii- Banri Kaieda.

 Płonąca rafineria Aktualizacja:

W okolicy miejscowości Fukushima wokół elektrowni atomowej wzrósł poziom promieniowania. Ewakuowano 3 tysiące mieszkańców z tego rejonu. Eksperci ostrzegają, że jeśli wkrótce nie zostanie przywrócone zasilanie pomp w elektrowni, może dojść do stopienia rdzenia reaktora, podobnie jak w Three Mile Island w 1979 r. w USA.

Dzisiaj doszło do potężnego trzęsienia ziemi (8,9 stopnia w skali Richtera) u wybrzeży północnej Japonii. Nie wiadomo dokładnie ile jest ofiar. Poza zniszczeniami wywołanymi bezpośrednio przez trzęsienie ziemi, dodatkowe straty wywołuje potężna, dziesięciometrowa fala tsunami. W rejonie całego Pacyfiku ogłoszono stan zagrożenia. Niektóre przybrzeżne miasteczka japońskie zostały w dużym stopniu zniszczone. Większość największych fabryk nie pracuje.

Tymczasem w jednej z elektrowni atomowych ogłoszono stan wyjątkowy, uszkodzeniu uległ system chłodzący. W budynku elektrowni atomowej Onagawa wybuchł pożar. Cztery japońskie siłownie atomowe uległy automatycznemu wyłączeniu pod wpływem wstrząsu. Są poważne problemy w dostarczeniu energii elektrycznej. Rząd twierdzi, że nie doszło do wycieku radioaktywnego. Doszło do wybuchu co najmniej dwóch rafinerii. Nad Tokio unosi się dym, kilka budynków płonie. Międzynarodowe lotnisko Sendai zostało całkowicie zalane.

W ciągu następnych dni istnieje zagrożenie wstrząsami wtórnymi.

Ja słyszałem przed chwilą

Ja słyszałem przed chwilą w tv jak "ekspert" mówił łamiącym się głosem,jąkając się i dukając że nie ma zagrożenia,że przekroczenie o kilkaset razy normy jest tylko w sąsiedztwie zakładu,co oznacza że trzeba być tam kilkaset godzin aby coś się człowiekowi stało.Tylko co z tymi ,którzy są np.20 km od elektrowni,po kilku tysiącach godzin też mogą zachorować,nie mówiąc już o pracownikach,bo chyba roboty tam nie walczą by ratować sytuację,poza tym najgorsze może jeszcze nastąpić..jakbym był "patriotą" to bym się mógł cieszyć,bo do Polski skażenie raczej nie dotrze w niebezpiecznym stężeniu,a możliwe że rząd zrezygnuje z planów budowy jeśli dojdzie tam do jakiejś masakry

uszyWąskoOtwarte i oczySzerokoZmknięte

Benjamin Fulford: Japonii grożono trzęsieniami już w przeszłości!

W poniższym nagraniu wideo Benjamin Fulford ujawnia sensacyjne informacje na temat gróźb zastosowania broni tektonicznej wobec Japonii. W 2009 roku potkał sie on z byłym Ministrem Finansów Japonii Heizo Takanaka, który przekazał kontrolę nad japońskim systemem finansowym grupie amerykańskich i europejskich oligarchów. Takanaka przyznał się, że był on do tego zmuszony gdyż zagrożono Japonii "maszyną do wywoływania trzęsień ziemi".
W tym czasie Fulford nie dawał wiary takim wyjaśnieniom, zaczął więc badać dokładniej tę sprawę i w miarę postępu badań ujawniać kulisy zagrożenia, m.in. na antenie radia Jeffa Rense. Japońska służba bezpieczeństwa udzieliła mu sensacyjnej informacji, że miasto Niigata zostanie zaatakowane bronią tektoniczną. 2 tygodnie później nastapiły 2 trzęsienia ziemi o mocy 6.8 w skali Richtera z epicentrum dokładnie pod największą elektrownią atomową w Japonii.
Nie wyglądało to na przypadek - postanowił on więc zbadać sprawę HAARP dokładniej.

Jak wyjaśnia w tym krótkim nagraniu, HAARP jest emiterem radiowym o mocy miliarda watów (!), który nakierowany jest na górne partie atmosfery ziemskiej, jonosferę.

Po trzęsieniu ziemi w Niigata członkowie rodziny japońskiej, która jest cześcią międzynarodowej mafii wyjaśnili Fulfordowi, że George Bush Senior jest ich wielkim bossem. Zaprosili go też na "zebranie UFO" gdzie zademonstrowano broń plazmową. Na podstawie tej wiedzy Fulford przewidział, że w przypadku wielkiego trzęsienia ziemi w Chinach na niebie powinny były pojawić się dziwne chmury zaraz przed katastrofą. Faktycznie, niedługo potem na YouTube pokazały się nagrania dziwnych kolorowych chmur. Dodatkowo tajwański satelita odkrył 50 procentowy spadek energii w jonosferze nad obszarem gdzie doszło do trzęsienia. Takie zjawisko także może być wytłumaczone działaniem HAARP, która wypycha jonosferę do góry, a następnie pozwala jej opaść.

Według Fulforda, jest to dowód na to, że grupa kryminalistów w USA przejęła kontrolę nad bardzo groźną bronią tektoniczną. Fulford zatem apeluje do rządów Chin, Rosji i Japonii by ujawniły światu wszystko co wiadomo na temat tej broni i użyciu jej przez "amerykańską" armię. Nawołuje też amerykańskich pilotów - patriotów by zbombardowali siłownie zasilające emitery HAARP na Grenlandii i Alasce i przez to powstrzymali ludobójstwo, które pozbawiło już życia 500 tysięcy ludzi. Podejrzewa on też, że tsunami w Indonezji było wywołane sztucznie przez tych samych ludzi - było to politycznie umotywowane tym, że rząd Indonezji odmówił otwarcia Cieśniny Malakka - po tsunami nie było już problemu z jej udostępnieniem. Podobne polityczne motywy wystąpiły w przypadku trzęsienia ziemi w Chinach, którym to udało się przekonać Indie do współpracy z Rosją i Brazylią i innymi krajami w ramach tzw. Shanghai Corporation. Także Cesarz japoński w lecie ub. roku spotkał się aż trzy razy z chińskimi przywódcami. wszystko to oznacza izolację USA - z "policjantów świata" stają się "gangsterami świata". Fulford uważa, że celem gangsterów, którzy przejęli kontrolę nad USA jest III wojna światowa, której trzeba za wszelką cenę uniknąć.

http://www.youtube.com/watch?v=i0lUVBuu6Zc&feature=player_embedded

A nie sądzisz że ktoś

A nie sądzisz że ktoś może specjalnie wymyślać różne bajki,by jeszcze bardziej zaciemniać społeczeństwu ogląd świata,by pogubili się wśród setek "teorii spiskowych",o Zydokomunie,Ufo,masonach,różnych tajnych broniach,wysadzeniu WTC trotylem,itp.i ostatecznie wierzyli w to co podają media i politycy,wkładając prawdę "między bajki"-czyli te właśnie teorie,bo politycy,biznesmeni,faktycznie tworzą ciągle rozmaite spiski na co są dowody,tak jak np.putin z wysadzaniem bloków,czy z WTC bo też sądze że terroryści byli inspirowani przez wywiad,ale wywiad celowo podawał wyolbrzymione sensacje,aby uniewiarygodnić prawdę.

Wg teorii spiskowych

Teorie spiskowe pieprzą akurat że HAARP służy do sterowania umysłami, wpływania na "bioprądy" i inne jeszcze bzdury. A w to, że akurat jest to broń geofizyczna, można od biedy uwierzyć.

tu nikt nie udziela porad

tu nikt nie udziela porad psychiatrycznych, do widzenia.

Można od biedy uwierzyć,

Można od biedy uwierzyć, pytanie po co ktoś miałby to robić. W każdej dobrej teorii spiskowej jest ktoś kto korzysta.

A tu jest jeden wielki pasztet: lobby atomowe dostało globalnego kopa w dupę, producenci elektroniki będą mieć problemy z dostępnością pamięci Flash, bo Japonia była głównym producentem, itp. Jeśli ktoś na tym skorzystał gospodarczo, to tylko Chiny.

Japończycy

Japończycy i ich zleceniodawca , wielki mistrz zakonu Iluminatów-Masonów
Dżorcz Dabliu Busz
a jak ?
To proste , wejdą na rynek świetlówek , wykończą OSRAM i gigantów z Chin
w ten sposób doprowadzając do niepokojów społecznych w kraju MAO koka koli i załamania ich gospodarki
Wystarczy tylko kojarzyć fakty :D

ludzie dlaczego w was tyle

ludzie dlaczego w was tyle agresji przeciwko sobie

nie ma promieniowania,

nie ma promieniowania, piszą, a z drugiej strony ukazuje sie to:

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,9248233,Tsunami_w_Japonii...

Teraz to już nie na żarty

Teraz to już nie na żarty się pewnie amerykańce wkurwili - "kitajce" nie zostali wystarczająco ukarani za pearl harbor, a doszło jeszcze to!
To taki czarny humor, wybaczcie.

o wlasnie. wszystkiemu winne

o wlasnie.
wszystkiemu winne przeludnienie. to przyczyna pierwotna.
reszta to skutek.
'no human no cry' ;)

Fale, które mogą zmieniać nastrój człowieka

Kilka dni temu media informowały o odkryciu tajemniczych fal dźwiękowych, nazwanych roboczo falami GDN, które, jak sądzono, mogą mieć wpływ na ludzi. Przypuszczenia badaczy okazały się jak najbardziej uzasadnione. Fale GDN faktycznie wpływają na ludzkie samopoczucie i zachowanie w stopniu, który zaskoczył samych przeprowadzających badania.

Instytut Rezonansów i Interferencji, przeprowadził badania na grupie ochotników, których poddano działaniu tajemniczych fal. Ze wstępnego raportu z tych badań wynika, że pod wpływem fal GDN w mózgu dochodzi do wzmożonej produkcji endorfin. Badani mówili o nagłym przypływie energii i ogarniającej ich błogości. Wykazywali także bardzo wysoką potrzebę aktywności oraz skłonność do działań spontanicznych, zachowywali się nieprzewidywalnie i w sposób nieskrępowany.

Należy jednak zaznaczyć, że niezaburzone pozostały percepcja i motoryka. Nie stwierdzono żadnych negatywnych skutków działania fal GDN dla ustroju. Trudno jednak w tym momencie przewidywać, jakie mogą być konsekwencje długotrwałej ekspozycji ludzkiego organizmu na działanie fale GDN”.

Już za kilka dni mają wyruszyć w Polskę grupy badawcze, aby mierzyć natężenie fal GDN w różnych miejscach w kraju oraz badać konkretne przypadki ich wpływu.

Co ciekawe, mimo że aktywność fal GDN będzie dopiero dokładniej badana, a o całej sprawie wciąż wiadomo bardzo mało, są ludzie, którzy sądzą, że doświadczyli na własnej skórze silnego wpływu tajemniczych fal. W jednym z serwisów społecznościowych powstała społeczność zrzeszająca ludzi, którzy twierdzą, że zostali poddani działaniu fal GDN.

W życiu każdej z tych osób nastąpiły nagłe, niewytłumaczalne zmiany. Z dnia na dzień zmieniły się ich przyzwyczajenia i upodobania, odkryli w sobie nowe, zaskakujące umiejętności. Społeczność ta rośnie w siłę, a jej członkowie próbują dociec, co tak naprawdę wydarzyło się w ich życiu.

Być może badania Instytutu Rezonansów i Interferencji już wkrótce przyniosą odpowiedź na nurtujące nie tylko ich pytania o pochodzenie fal GDN, dokładne miejsca ich występowania, a także wpływ na człowieka.

Ja mam w domu 2 książki o

Ja mam w domu 2 książki o UFO, możemy się wymienić.

link

...2013 aktywność

...2013
aktywność słoneczna 2013:
http://www.youtube.com/watch?v=4oeoo1hv6_o

w sobote zanotowano w

w sobote zanotowano w niemczech 15 -krotny wzrost radioaktywności w powietrzu:

http://inters.bayern.de/mnz/php/ifrmw.php?station=812&komp=207&tbltyp=2

podczas gdy polskie stacje pomiarowe oficjalnie twierdzą, że żadnej "chmury" na naszym terenie nie ma. I nie wiadomo jakim faktom wierzyć, ponieważ media i owe stacje mogą celowo ukrywać fakty (choćby w celu uniknięcia paniki). Może jednak ktoś tutaj wie, czy 15-krotny wzrost radioaktywności jest dla nas znaczący czy nie? I jak przed ew. chmurą się chronić?

instytut rezonansow i

instytut rezonansow i interferencji jest czescia jakiej powaznej naukowej instytucji ?

+
http://www.paranormalne.pl/topic/24513-fale-gdn/
Naprawdę mogę się z kimś wymienić książkami o UFO, bo już je przeczytałam ;-)

to nieistotne. ważne ze

to nieistotne. ważne ze monitoruje promieniowanie. dzisiaj wskazują natomiast na jeszcze większe.

Kolejny wybuch,niestety

Tu link do licznika Geigera z Tokio na żywo : http://www.ustream.tv/channel/geiger-counter-tokyo

Pożar wypalonego paliwa

Życie Warszawy podało, że w Fukushima I zapaliło się wypalone paliwo (które jest gromadzone na terenie każdej elektrowni) a radiacja dostała się "bezpośrednio" do atmosfery.

"Nie ma zagrożenia",

"Nie ma zagrożenia", "doszło do kontrolowanego uwolnienia promieniotwórczej pary", "nie doszło do znaczącego skażenia", jednocześnie informacje o ewakuacji amerykańskich żołnierzy (czyżby nie wiedzieli nic o dobroczynnym działaniu małych dawek?), powiększeniu do 20 km strefy ewakuacji (czyżby naiwni Japończycy nie wiedzieli że może to wywołać "radiofobię"?), kolejne informacje o wybuchach w reaktorach (ponoć "fizycznie wykluczonych"). Kampania dezinformacji w mediach przypomina kompanię zakłamywania skutków Czernobyla prowadzoną tak przez władze ZSRR jak i agendy ONZ np. UNSCEAR. W Czernobylu wg nich zginęło 31 osób. Całkowicie ignorują przedwczesną śmierć kilkudziesięciu tysięcy likwidatorów, inwalidztwo ok. 200 000, jak i dramatyczne długofalowe konsekwencje zdrowotne, szeroko udokumentowane poza WHO. Choroby nowotworowe rozwijają się latami, podobnie jak ujawniające się mutacje - stąd chór technofilów i entuzjastów atomu radośnie poszczekuje dziś o "katastrofie psychologicznej", "radiofobii" itd. - bo po latach nie da się wykazać jednoznacznych związków przyczynowo skutkowych. Gdyby konsekwencją DDT był rozwijający się przez kilka lat w utajnieniu rak to do dziś środek ten byłby reklamowany i przedstawiany jako "bezpieczny", a piewcy "nowoczesności" rzucali by kalumnie pod adresem siejących panikę "pseudoekologów".
Nieprawda, że po Three Mile Island nie było długotrwałych konsekwencji - kilkukrotnie wzrosła ilość białaczek i poronień, około 2000 ludzi miało też objawy choroby popromiennej, ale sprawę utajniono. Metodą zakłamywania rzeczywistości było uśrednianie dawek na duże obszary. Podobnie jak po Czernobylu gdzie radioaktywne chmury szły na zachód i północ (70% opadu na terenie Białorusi), skażenia zostały uśrednione na cały obszar sowieckiego imperium (tzn. na prawie całą Azję). Takie dane podaje do dziś UNSCEAR i powołujący się nań atomiści w zachodnich krajach (w tym w Polsce).
W Japonii podany dziś oficjalnie poziom promieniowania to 12 milisivertów na godzinę tzn. w godzinę otrzymuje się dawkę 4 razy większą niż naturalnie w ciągu roku. Nawet tzw. dopuszczalna dawka (zbliżona do tła) oznacza statystycznie oznacza jeden śmiertelny przypadek nowotworu na 10 000 ludzi. Promieniotwórcze związki, jak np. wykryty już w Tokio cez 137 (30 lat półrozpadu), będą teraz latami krążyć w łańcuchu pokarmowym, przenikać do gleby, wód gruntowych i zabijać powoli i wielokrotnie. Prawdopodobnie wraz z falami tsunami substancje te rozprzestrzenią się na ogromnych obszarach.
Ale nic to. Eksperci zapewniają, że nic poważnego się nie stało (ciekawe czemu zatem zdecydowano się na chłodzenie reaktorów wodą morską - nigdy już nie będą działać, a to wielomiliardowe straty), wszystko jest w normie. Za 10 lat nikt nie będzie pamiętał o długofalowych konsekwencjach, więc będzie to kolejny incydent bez ofiar, tylko niepotrzebna panika. "Poważne media" już dziś masowo publikują uspokajające artykuły - czyżby obawa o powodzenie polskiego programu nuklearnego? A może lepiej uczyć się na błędach bardziej rozwiniętych krajów...

Czy wszyscy lunatycy i

Czy wszyscy lunatycy i pomyleńcy już są w komplecie?

Jeszcze brakuje

Jeszcze brakuje antysemitów, ale ich postów nie puszczamy przecież ;-)

Yes, Sir! :)

Yes, Sir! :)

dziś w III programie po

dziś w III programie po 12tej była audycja na temat atomu oczywiście 85% słuchaczy było za atomem.

Tragedia i heroizm pracowników...

http://wiadomosci.onet.pl/cnn/japonia-grozba-eksplozji-nadzieja-w-rekach...
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Wciaz-istnieje-grozba-skazenia-w-...

"...Władze zakazały także lotów w rejonie i ewakuowały już większość pracowników. Ci, którzy pozostali na miejscu, nadal walczą o schłodzenie reaktorów wodą morską, aby zapobiec katastrofie humanitarnej i ekologicznej.

- Ich sytuacja nie jest dobra – powiedział David Brenner, dyrektor Ośrodka Badań Radiologicznych (Center for Radiological Research) na Uniwersytecie Columbia. – Jest dość oczywiste, że zostaną w sposób istotny napromieniowani. Istnieje nawet prawdopodobieństwo, że będą to dawki śmiertelne. Oni o tym wiedzą i dlatego myślę, że trzeba nazywać tych ludzi bohaterami..."

Bezpośrednio w wyniku akcji w Czarnobylu zginęło 30 ludzi.Ilu zostało napromieniowanych i umarło później nie wie nikt...

To co się stało w Czarnobylu i to co się dzieje w Japoni to 2 sprawy udowadniające jak niebezpieczny jest atom.Ale ktoś powinien pamiętać również o ludziach.O poległych w Czarnobylu:
http://czarnobyl.wikia.com/wiki/Pomnik_w_S%C5%82awutyczu
i o tych Japońskich pracownikach z których niektórzy pewnie umrą w wyniku akcji w Fukushimie...
Mam nadzieję że im się uda.I mam też nadzieję że ich rodziny znajdą się pod dobrą opieką...
Bo to właśnie tacy ludzie którzy narażają swoje zdrowie i życie dla wszystkich zasługują na wszelkie przywileje
nie politycy,nie cesarze i inni...

T o że wogóle wiemy co

T o że wogóle wiemy co się stało w Czarnobylu (tzn.teraz to już tylko niektórzy wiedzą)to tylko zasługa dwubiegunowości owczesnego swiata,co jedni próbowali ukryć(choć nieudolnie)to druga strona zaraz ujawniła żeby "dojebać sowietom",dzisiaj to już niemożliwe,więc jakby co będziemy zdychać,nie wiedząc od czego,nikt nie dostanie nawet jodu jak w 86.No i zarobią firmy farmaceutyczne pogrzebowe budowlane atomowe..będą nowe miejsca pracy,podobno ma być hossa,kupujmy akcje

To znaczy , ze 85 %

To znaczy , ze 85 % sluchaczy trojki jeszcze mysli

"Polska drugą Japonią?"

"Polska drugą Japonią?" takie haslo bylo na banerze,który dziś trzymalem pod Politechniką Warszawską w związku z konferencją atomowych lobbystów.Nawet TVN wyiad ze mną zrobil.Ciekawe czy coś z tego pokażą,a jeżeli,to co...Pikieta byla niemala jak na spontaniczną akcję...

W czasie gdy w Japonii trwa

W czasie gdy w Japonii trwa dramatyczna walka z nuklearnym demonem, a oficjalnie podawane są już informacje że katastrofa może być większa niż Czernobyl, Polscy "eksperci" nadal zapewniają że nijakiego zagrożenia nie ma, a Polska jest "zdeterminowana by wejść na drogę atomu". Dziś w gmachu Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja lobbystów z francuskiego EdF, mająca na celu promocję energetyki jądrowej. Warszawskie środowiska anarchistyczno-ekologiczne (m.in. IAN) zorganizowały spontaniczną pikietę pod hasłem "Polska drugą Japonią?". W akcji wzięło udział ok. 30-40 osób. Władze uczelni próbowały zastraszyć pikietujących ochroną i policją, a licznie wylegli studenci nawet w obliczu tragicznych wydarzeń wykazywali zdecydowany optymizm i radosny entuzjazm wobec atomu. Próbowali zdyskredytować protestujących jako "ciemnych i głupich", a ich dominującą reakcją na jakiekolwiek argumenty były salwy śmiechu. Postawa mówi sama za siebie.

na terenie elektrowni jest

na terenie elektrowni jest 11 tysięcy uSv, czyli 11 mSv. to 20 dawek RTG na godzinę.
reaktory 2 i 3 są stopione.

to koniec, plan B jest nieznany, to gorsze niż Czarnobyl

Krytyka energetyki atomowej

Krytyka energetyki atomowej jest po prostu idiotyzmem.

Motłoch podniecony możliwością protestowania - "róbmy coś!" - idzie idealnie na sznureczku lobby paliw płynnych, wielkich koncernów, które od lat chamują też rozwój fuzji.

Pseudo ekolodzy albo robią kasę, albo miotają się, chcąc mieć jakąś ideologię, i jakikolwiek wpływ na rzeczywistość i możliwość zaistnienia w szerszym dyskursie.

Prawda jest jednak taka, że nie ma jakiejkolwiek alternatywy dla energetyki atomowej, prócz jednego - fuzji. 7 miliardów ludzi, potrzeby energetyczne w każdej sekundzie narastają, ale odrzuca się energetykę atomową. Co w zamian? Bajania i marzenia o energii odnawialnej. Tak tak, te wiatraczki, pływy wodne, lustra paneli solarnych - one zapewnią energię całej planecie. Jest to bzdura, na poziomie matematyki z klasy ósmej podstawowej do udowodnienia. Jednak jest to udowadnianie, że się nie jest wielbłądem.

W praktyce, zrezygnowanie z energetyki atomowej oznacza, że będzie się spalać różne paliwa. Czyli w niedalekiej przeszłości doprowadzimy do ostatecznego krachu jakiekolwiek życie na tej planecie.

A co do awarii elektrowni w Japonii. Ludzie, tam było 9 stopni w skali Richtera. Jakakolwiek inna technologia również by zawiodła, np rafineria spowodowała by jeszcze większe zniszczenia we florze i faunie. To jest skandal, że się ten argument podnosi w dyskusji jako fakt niezbity przeciwko energetyce atomowej.
W dodatku, to jest egoizm, a nie ekologia, strach o własną dupę, a nie o planetę i środowisko. Człowiek jest jednym z najbardziej wrażliwych gatunków istot na podwyższone promieniowanie. Przyroda jest o wiele mniej wrażliwa, i szybko się adaptuje. Człowiek notabene również - w Teksasie są miejsca, gdzie poziom promieniowania z podłoża jest kilkukrotnie wyższy aniżeli w innych częściach kraju - i co? Nic. Organizmy mieszkańców świetnie się dostosowały.
Przyroda jest z kolei o wiele wrażliwsza na hałas, smród spalin, toksyczne odpady chemiczne. Przyroda nie dysponuje medycyną i zabezpieczeniami przed tymi czynnikami.

Rozwiązaniem jest ograniczenie liczby ludzkości (to jest konieczność, i dla nas - homo sapiens, i ekologii), i rozwój energetyki atomowej i fuzyjnej.

I jeszcze co do Czarnobyla, od którego to przykładu rzygać mi się chce. Zginęło raptem kilkadziesiąt osób, policzcie ile ginie w każdy weekend na drogach, lub ile osób ginęło w awariach rafinerii. Technologia radziecka była skandaliczna, a produkowano tam nie energię, a materiały do celów wojennych. Elektrownia miała moderator węglowy, który wspaniale się palił - w żadnym cywilizowanym kraju nie zostało by tak prymitywne i niebezpieczne rozwiązanie dopuszczone do użytku.

Podsumowywując, ta antyatomowa histeria tak naprawdę służy potentatom paliwowym, jest pełna egoizmu, i absolutnie nie służy ekologii, wręcz przeciwnie.

Nie wiem po co, ale

Nie wiem po co, ale puściłem ten głupi komentarz by potem znów nie było, że CIA złe- wszystko cenzuruje. Możecie go zlinczować, ja nie mam siły odpisywać na takie idiotyzmy.

Kolo powiela kilka

Kolo powiela kilka bezmyślnych schematów serwowanych przez lobby atomowe. Naprawdę szkoda czasu na debili. Komentarz do wypierdolenia w pizdu.

Właśnie tłumaczę artykuł o tym, że 30 lat temu odkryto wadę konstrukcyjną reaktora typu GE Mark 1, których kilka egzemplarzy wybuchło w Fukushimie.

Święta racja... jednak

Święta racja... jednak rozumie obowiązek przepuszczania takich "wspaniałych" i "błyskotliwych" "komentarzy", pomijam już takie drobniuteńkie sprawy jak podawanie źródła w tekście i obalanie wcześniejszych argumentów...

Wybacz

ale idiota to tyś jest.
Po pierwsze japonce budując elektrownie wiedzieli gdzie budują więc argument ze było takie wielkie trzęsienie nie jest żadnym argumentem. To samo dotyczy Tsunami i ich łącznych efektów. Po prostu zabezpieczenia zawiodły. Nikt tez nie zagwarantuje ze nie wydarzy się coś niecodziennego w polskiej EJ i jak to zwykle u nas bywa wszystko zawiedzie.
Po drugie nawet gdyby EJ były nie zawodne to i tak nie powinno się ich budować w polsce. Nie chce mi się powtarzać argumentów więc odsyłam do oficjalnego stanowiska FA:
http://www.federacja-anarchistyczna.pl/dokumenty/item/5-o%C5%9Bwiadczeni...
Rozumuje tez ze jako fan depopulacji w imię ochrony przyrody skłonny jesteś walczyć z populacją ludzi za pomocą atomu. Wybacz ale cię nie poprę nie jestem samobójcom ani mordercom bogu ducha winnych ludzi.

A właśnie widać, że nie

A właśnie widać, że nie wiesz tyle ile myślisz że wiesz. Bo reaktory grafitowe są i były w Wielkiej Brytanii. W 1957 roku zresztą reaktor w Windscale płonął. Więc nie obrzucaj innych inwektywami tylko doucz się.
Tak drogi Watsonie, rozgryzłeś nas. Jesteśmy opłacani przez tajne lobby paliwowe. Daje nam za darmo benzynę do rowerów.

jebac polskich studentow

jebac znaczy nie przejmowac sie tymi zaczadzonymi studentami, przedsiebiorcami ,gazeciarzami z epoki gierka,robolami kompletnie zdurnialymi i calym polskim zoo.napiecie rosnie inikt juz tego nie zatrzyma czes sie organizowac ...

mantalność atomistów

Mentalność atomistów doskonale oddaje wypowiedź Hansa Blixa (byłego szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej): "Zważywszy na korzyści z energii atomowej moglibyśmy tolerować jeden Czarnobyl w roku". Czy trzeba coś dodawać?

Odrobina polonu by mu

Odrobina polonu by mu pomogła...

Kiedy tylko ktoś zaczyna

Kiedy tylko ktoś zaczyna mówić coś co Wam drodzy zasiedziali na tej stronie "anarchiści", natychmiast reagujecie. A jak to robicie?

Zarzuciliście mi brak podania źródła, skwitowaliście krótko, że to bełkotliwe idiotyzmy. Dla mnie idiotyzmem jest ta histeria, zresztą przecież nie całkowicie oddolna, ktoś na tym piękne lody kręci. Jednak ja coś napisałem, a nie tylko opierdoliłem od bełkotliwych idiotów.

Normalnie, anarchiści tak strasznie bronią tych uciskanych mas, protestują przed deprecjonowaniem wartości biedaków, gentryfikacją, zabieraniem mieszkań, jak nie umie się żyć na poziomie-nie ma na to środków. Jednak gdy tylko idzie nie po myśli, nie można się nawzajem onanizować podobnymi argumentami - padają słowa których nie powstydzili by się UPRowcy - "robole kompletnie zdurniali, studzienci oczadziali, dzienikarzyny z epoki gierka". Tak, bo CIA.BZZZ i FA to jest tak naprawdę grupa przekonana o swym byciu elitą społeczną - tylko o tym nie wypada głośno powiedzieć. A że ta elita nie ma tyle siły na prebicie, co inne elity, polityczne czy opiniotwórcze - to cierpi się niewymownie.

Jesteście tak w większości - bo ci co wiedzą to wiedzą, i wiedzą od kogo i za co brać - nieprawdopodobnie naiwni politycznie i gospodarczo,, że ręce opadają. Zresztą, jak ktoś pisze na powa.żnie o HAARPIE, to o czym gadać. Jeszcze dorzućcie Nową Szwabię, latające spodki Hitlera, tajną broń masowej zagłady Tesli, i mamy wyjaśnienie katastrofy w Japonii.

Gadanie o haarpiach, to

Gadanie o haarpiach i trzęsieniach ziemi, to oczywiście bełkot. Też w to nie wierzę - przede wszystkim dlatego, że brak odpowiedzi na pytanie: po co? HAARP coś tam robi, może nawet jest niebezpieczny dla jonosfery, ale celowe wywoływanie trzęsienia ziemi w Japonii (nawet zakładając że jest możliwe, na co nie ma skrawka dowodu) nie ma sensu dla USA.

Jeśli jesteś przygotowany merytorycznie, to z łatwością powinieneś być w stanie obalić wszystkie fakty podane tu:
http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster

Zamieniam się w słuch.

Równie dobrze mogę dojść

Równie dobrze mogę dojść do tego, że "robole kompletnie zdurniali, studzienci oczadziali, dzienikarzyny z epoki gierka" to Twoje zdanie... Zresztą takie uogólnianie ma sens w momencie gdy wodę i gówno nazwiesz np. szambem a nie gdy gdy kilku losowych/anonimowych autorów komentarzy na cia.bzzz nazwiesz anarchistami(jakimikolwiek).

Gdyby tak współczynnik

Gdyby tak współczynnik scholaryzacji szybował do blisko 100%, ludzie mogliby studiować sobie (interdyscyplinarnie) do dziesiątek lat wieku, to nie byłoby konieczne narzucanie takich lub innych technologii energetyki. Całkowicie świadomie moglibyśmy decydować wspólnie, ile środków, pracy i materiałów alokować w opracowanie użytecznej fuzji jądrowej. Nie gruszki na wierzbie ITER za 15 lat, lecz za rok-dwa po tokamaku na kontynent.
Tylko nie starczyłoby wtenczas na wojsko i uzbrojenie…

pytanie do atomolobbystów,

pytanie do atomolobbystów, dlaczego Niemcy rezygnują z atomu i energii wiatrowej i ciągle budują nowe elektrownie na biogaz? Na jewtubie jest filmik w którym hindusi hen w pizdu na zadupiu biorą placki z koziej dupy i robią z tego metan, który spala się na kuchence gazowej. mooożna? można.

tutaj filmik z tematu:
http://www.youtube.com/watch?v=3UafRz3QeO8&feature=related

oczywiście w Polsce były protesty, że przecież to będzie śmierdzieć

Skażenie plutonem?

Media podały wczoraj, że w Tokio wykryto cząstki alfa. To wysokoenergetyczne jony helu powstające głównie z rozpadu plutonu, bardzo niebezpieczne po wniknięciu do wnętrza organizmu. Może to oznaczać, że używane w niektórych elektrowniach paliwo MOX (mieszanka tlenków uranu i plutonu uzyskiwana z przetwarzania wypalonego paliwa - entuzjaści atomu nazywają to recyklingiem, zamkniętym cyklem) uległo stopieniu i nastąpiło uwolnienie plutonu.
Ekolodzy od lat 70-tych ostrzegali przed stosowaniem paliwa plutonowego, ale ich obawy były wyśmiewane przez "ekspertów" i entuzjastów high-tech jako "wywoływanie paniki i irracjonalne lęki".
Śmiertelną dawkę plutonu liczy się w milionowych częściach grama.

Jeśli jesteś przygotowany

Jeśli jesteś przygotowany merytorycznie, to z łatwością powinieneś być w stanie obalić wszystkie fakty podane tu:
http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster

Ale co się tram stało niby takiego? Kilkadziesiąt zgonów, kilkadziesiąt chorych na raka? Byle wybuch rafinerii spowodował by dużo większe straty. I co ma radziecka, kołchoźnicza przedpotopowa elektrownia do dzisiejszych systemów?
W Niemczech protestują - odpowiadając na pytanie - i odchodzą od atomu, ponieważ chcą się przypodobać szerszym masom, spanikowanym, która to panika jest podsycana przez różne środowiska, w tym przez lobby węglowe i paliw płynnych kopalnych.

Jednak jesteś matołkiem i

Jednak jesteś matołkiem i nie umiesz czytać. Przeczytaj ze zrozumieniem, a potem jeszcze raz napisz swój komentarz:

http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster_effects

Jeśli będziesz pisać zanim pomyślisz, szukaj swoich komentarzy w koszu.

Troll, czy idiota?

Jesteś zwykłym trollem, bo tak głupich ludzi nie ma w Polsce! A może są? Obym się mylił...

Mój kumpel wiele lat temu robił reportaż z terenów napromieniowanych, po prostu masakra, ludzie umierali w wieku 50 lat dzięki katastrofie w Czarnobylu, chorując na "dziwne" choroby uprzednio żyjąc w dosyć dużych cierpieniach...

Jeśli piszesz to szczerze - życzę Ci tego typu chorób na twoje przyszłe życie!

Może dawka nieszkodliwego

Może dawka nieszkodliwego polonu by go orzeźwiła.

trzeba gościa zrozumieć, w

trzeba gościa zrozumieć, w kraju wysokie bezrobocie a ten ma od komenta płacone.

Mógłby się chociaż

Mógłby się chociaż zdecydować, czy neguje opad promieniotwórczy po Czernobylu, czy wpływ promieniowania na zachorowalność na raka i wady genetyczne, czy uznaje, że tysiące likwidatorów Czernobyla umierało na katar, czy uznaje Światową Organizację Zdrowia za spisek zwolenników elektrowni węglowych, itp...

Niech też przynajmniej zadeklaruje, czy za najwyższy autorytet w kwestiach zdrowia uznaje komunikaty radzieckiej propagandy.

Jak na razie jest tylko tępe negowanie faktów bez jakiejkolwiek argumentacji. Za to lobby chyba nie płaci, bo kogo to ma przekonać?

Zamiast w atom i węgiel,

Zamiast w atom i węgiel, inwestować w geodezje, przynajmniej do czasu znalezienia lepszych, bardziej wydajnych technologii.
Energia słoneczna to też nie jest zły pomysł, gdyby naukowcy wkładali tyle wysiłku i pracy w opracowywanie coraz to lepszych ogniw słonecznych, co wkładają w opracowywanie silników spalinowych to dzisiaj mielibyśmy prąd w gniazdku z ćwierć darmo.
Jest tak, że mózgi tego świata nie pracują nad tymi technologiami nad którymi powinni tylko nad tymi które dają kasę.

pozwolę sobie odnieść

pozwolę sobie odnieść się do kilku różnych wątków tu poruszonych:
1) nie wszyscy czytelnicy CIA to anarchiści, proszę mnie nie obrażać ;P
2) zaprzeczanie skutkom katastrofy w Czarnobylu to jakaś paranoja. fakt, że ważniejsze było "ujawnienie" mechanizmów działania ZSRR, ale to nie umniejsza znaczenia samej katastrofy.
3) w kwestii "cywilizacji technicznej" - prawda jest oczywiście gdzieś pośrodku, nie wiem, o co tu się kłócić
4) olbrzymi wzrost zapotrzebowania na energię jest CZĘŚCIOWO sztuczny. podkreślam słowo "częściowo", aczkolwiek nie znamy skali
5) oczywiste jest to, że różni zwariowani ekolodzy siedzą propagandę anty-atomową. jest ona jednak niczym w porównaniu z manipulacją zwolenników energetyki jądrowej. jak czytam takie teksty to aż mi się niedobrze robi. są dwa schematy:
- potrzebujemy więcej energii, a tylko jądrowa może nam ją dostarczyć, blablabla
- sponsoring, podam przykład z innej beczki. siakiś tam true-profesor ma wykład o dobroczynności mleka. konferencję organizuje polska izba mleczarska. czy ludzie naprawdę nie dostrzegają, że to paranoja?
6) energia słoneczna czy wiatrowa jest droga i nieefektywna z powodu małej skali. czy ktoś zrobił badania nt jej opłacalności w Polsce? skoro te elektrownie wiatrowe powstają, tzn że jednak coś jest na rzeczy, prawda? Niemcy sporządzili jakiś plan, zgodnie z którym do któregoś-tam roku 80% energii ma być "czystej". teraz zaczynają błądzić i nikt już nie wie, czy likwidować stare elektrownie jądrowe, czy budować nowe. ale plan sporządzono, więc może jednak się da?

to tak samo, jak z silnikami niebenzynowymi - nikomu (w sensie tych silnych graczy) nie zależy na tym, żeby samochody nie zużywały benzyny. albo jak z lekarstwami. po co komu lek, który leczy? a jakiś doktor, jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku, leczył raka niacyną. inny leczył depresję olbrzymimi dawkami witaminy C. podobno odnosili sukcesy. to czemu nikt tego nie kontynuuje? ...
podobnie jest z energetyką.

przyznać się, kto ostatnio widział jakiś tekst o energetyce jądrowej, w której byłyby "za" i "przeciw"?

Wielkie mi halo, w

Wielkie mi halo, w elektrowni cos wybuchlo. CIA robi sie coraz bardziej jak onet, zginely tysiace ludzi zmiazdzonych masa wody, a wy na 150 komentarzy biadolicie o zepsutej elektrowni, ktora jak pociagnie za soba wiecej niz 10 radioaktywnych trupów to bedzie "sukces"... Jako metaforke do rozwazenia chcialbym jeszcze napisac, ze mosty w trzesących się miejscach USA projektuje sie z gornym limitem wytrzymalosci w skali richtera, dajmy na to 8, robi sie tak poniewaz powyzej tej wartosci po prostu nie bedzie niczego po drugiej stronie rzeki! Po pierwszej z reszta tez nie... Ale tak, drzyjcie ryja dalej o kilka milisiwertow...

Według ciebie mamy

Według ciebie mamy protestować przeciwko tsunami?

Chodzi nam o potencjalne tysiące które umrą później na raka tarczycy i białaczkę z powodu głupoty i chciwości właścicieli elektrowni. Może to dla ciebie nie sensacja. Może jesteś jednym z negacjonistów, którzy twierdzą, że promieniowanie jest dobre dla zdrowia. Ale w takim razie, dlaczego nie mieszkasz w Homlu na Białorusi?

ok, jakbys nie zauwazyl,

ok, jakbys nie zauwazyl, Japonia to nie Bialorus. Wszyscy ludzie żyjący na terenach które mogłyby zostać skażone dawno zostali ewakuowani. Z tymi TYSIACAMI UMIERAJACYCH NA RAKA! tez chyba cos ci sie pomieszalo, to dobre na nagłówek w szmatławcu, ale "niestety" nawet w tym twoim strasznym Homlu ciezko powiedziec, czy liczba poszkodowanych promieniowaniem dobiła do dwoch setek....

Elektrownie geotermiczne

Elektrownie geotermiczne (nie geotermalne),to jest dopiero potencjał,Ziemia jest przecież ognistą kulą pokrytą jedynie cienką warstwą skał,wystarczy jednym odwiertem dostarczyć wodę do porowatych skał zaś drugim będzie wydobywać się gorąca - wystarczy że ma 70,90stopni,wtedy może być płytszy otwor,na górze daje się wymiennik ciepła z niskowrzącym węglowodorem - butan czy coś takiego,on w tej temperaturze wrze,i przegrzana para napędza turbiny,następnie ogrzewa (w zimie)wodę do CO-wtedy mamy kogenerację.ma zajebistą przewagę nad wiatrakami i e.słoneczną - ciągłośc dostaw energii.Zaraz pewnie ktoś tu wyskoczy z Rydzykiem bo on też to promuje, czasem największy wróg może mieć w czymś rację,jest też przeciw atomowi,cóż a hitler podobno był wegetarianinem. W kwestii zaś baterii słonecznych to skonstruowano już ponoć nową generację, bezkrzemowe oparte na polimerach, coś w rodzaju folii czy tkaniny, podobno dużo tańsze i prostsze w produkcji (nie trzeba krzemu)więc te tradycyjne to już przeżytek, ale wiadomo.. bardziej dochodowy.

Pozwolę sobie zareklamować

Pozwolę sobie zareklamować stronę o geotermii http://www.pga.org.pl/
Niestety, raczej wątpię, aby zdołali się przebić przez gigantyczną machinę propagandową lobby atomowego. W końcu nie na darmo Tusk obściskiwał się z Sarkozym.
Rydzyka wyśmiewali, wręcz kibicowali, żeby czasem się nie udał odwiert w Toruniu. Z tego co mi wiadomo za PRL mnóstwo odwiertów porobiono - stąd te mapy rozmieszczenia gorących wód i skał. (zresztą na własne oczy widziałem rdzenie w magazynie PAN-u, podobno ludzie z innych krajów się dziwili, ze Polskę było stać na taką ilość odwiertów)

ok, ale nie zrobisz odwiertu

ok, ale nie zrobisz odwiertu w każdej gminie. Coś takiego natomiast, możesz ustawić prawie wszędzie:
http://www.youtube.com/watch?v=l5e_2W71jMM&feature=watch_response
i minimalnym kosztem

Dywersyfikacja

I właśnie o to chodzi! Zróżnicowanie i technologie małej skali. Nie mówię, że WSZĘDZIE ma być geotermia. Tam gdzie można, niech będzie geotermia. Gdzie często wieją wiatry - wiatraki. Te małe generatory metanu (biogazu) to super sprawa, w końcu odpady i ścieki są wszędzie. Kotłownie na biomasę odpadową też super sprawa. Zamiast marnować trociny, słomę, zrębki drewna można ogrzewać domy i mieć ciepłą wodę (w ilu domach wodę i pomieszczenia ogrzewa się prądem? Albo kuchenki elektryczne - nonsens. Zamienia się ciepło na prąd, żeby po przesłaniu znowu ten prąd na ciepło zamienić, nie lepiej zrobić kuchenkę na biogaz albo na biomasę (na wsi)?

Czarnobyl i Czarnobyl.Na

Czarnobyl i Czarnobyl.Na mózg wam padło już całkiem,czy Exxon Mobil i Kompania Węglowa smaruje pseudoekologom?Co się takiego straszliwego stało w tym Czarnobylu?Idiotyczny eksperyment,a nie awaria sprzętu,przedziadowska ruska technologia,a nie stałe zagrożenie bo atom.Teraz histeria,bo awaria w Japonii.Jaki sprzęt,fabryka,zakład wytzrymałby 9 stopni Richtera?Tysiące zabitych przez wodę Tsunami,a ile osób od promieniowania?Co za bzdury.Histeria nakręcana w jakimś celu,pożyteczni idioci znowu lezą ulicami w protestach w słusznej sprawie,niewiedząc komu tak naprawdę służą.
Dzięki tym protetsom i lękom,populistycznie rzady krajów UE osiagną to,czego potzrebuja-rezygnując z atomu,na pokaz i zyskując punkty w sondażach,jednoczesnie wymogą mniejsze limity na CO2,aby rywalizować z gospodarkami wschodzącymi.
Atom i fuzja,stop spalaniu paliw kopalnych.Tak,energia odnawialna ok-ale nie ma sie co łudzić, to co najwyżej 15 procent.
Badzcież realistami i nie dajcie się manipulować kapitalistom!!!

Sam się dajesz

Sam się dajesz manipulować. Japończycy dobrze wiedzą że są u nich trzęsienia ziemi i tsunami, prędzej czy później musiało nastąpić takie co przekroczy skalę. A katastrofa nuklearna stanowi niewidzialne zagrożenie dla świata na wiele dziesiątków lat, więc nie można jej porównywać z innymi zakładami. Najgorsze dopiero przed Japończykami, bo teraz się zacznie powolne umieranie na raka. Tam mogą być dziesiątki tysięcy ofiar umierających latami w męczarniach i pokolenia rodzących się zdeformowanych dzieci. W Tokio żyje 30 milionów ludzi, dawka wielkości tła to mniej więcej jeden śmiertelny nowotwór na 10000. Tło były przekroczone po kilka tysięcy razy. A już dziś skażenia wykrywane są w żywności. Trzeba być totalnym idiotą by wierzyć propagandzie nuklearnego biznesu że Czernobyl to tylko 31 ofiar. Oczywiście Japonię oni znowu rozmyją, bo monopol na badania znowu będzie miała Światowa Agencja Atomistyczna, w której zasiadają przedstawiciele nuklearnego biznesu. A za dziesięć lat nikt nie połączy nowotworów z promieniowaniem. Czemu w tej materii wypowiadają się w mediach sami fizycy i inni technicy a nie lekarze? A domorośli "eksperci" jak debile przytakują sprzedajnym profesorkom.

Najłatwiej łykać propagandę PGE, PAA i biznesmenów

Ja wiem, że łatwiej iść z tłumem i powtarzać za "bezstronnym" Donaldem Tuskiem, Izabelą Trojanowską, ludźmi z Polskiej Grupy Energetycznej, "ekspertami" z Państwowej Agencji Atomistyki, że atom to świetna sprawa. Zawsze łatwiej w masie. Nikt nie powie, że się jest zacofanym ciemnogrodzianinem, co nie?
Ja wiem, że biznesmeni, fizycy jądrowi, którzy będą mieli zagwarantowaną pracę i że oni chcą naszego dobra. Przecież oni nie robią tego dla siebie, tylko dla NAS!
Radioaktywność krzepi!

widać

z tego co widać ze zdjęć te raktory nie maiły nawet osłon przeciw skażeniom, chbya, że żle widze:P

No i co z tą elektrownią

No i co z tą elektrownią od dwóch dni żadnego info ?

STOP SZALONEMU KRYTYKOWANIU

STOP SZALONEMU KRYTYKOWANIU ENERGII ATOMOWEJ !!!

PRECZ Z KAPITALISTYCZNYMI HIENAMI Z KONCERNÓW NAFTOWYCH !!!

NIECH ŻYJE ZIELONA ENERGIA A ATOMU, ENERGIA ODNAWIALNA i FUZJA !!!

DOMAGAJMY SIĘ ROZWOJU BADAŃ NAD FUZJĄ I ENERGETYKĄ ATOMOWĄ !!!

słyszałem, ze Japończycy

słyszałem, ze Japończycy zatrudniają przy usuwaniu skutków wybuchu. za sprzątanie płacą tyle co pułkownik Kaddafi z tym, że nie trzeba strzelać. zatrudnij się a po ewentualnym powrocie opowiesz jak było

Domagam się..

A prawa do bycia idiotą się nie domagasz?
Przecież kasę na badania nad rozszczepieniem i fuzją płyną szerokim łukiem od czasu II wojny, więc o co Ci chodzi? Przemysł naftowy z atomowym nie konkuruje (samochody jeżdżą póki co na benzynę a nie na prąd, nawet we Francji). A atom z węglem też nie konkuruje - przecież PGE będzie właścicielem elektrowni węglowych i (oby nie) atomowych. Sama ze sobą ma PGE konkurować?

Powinna byc errata. Po

Powinna byc errata.

Po katastrofie czarnobylskiej pormieniowanie pochodzace od J 131 w Wa-wie wynosilo ~100 Bq/m3 a teraz jest 0,00008 Bq/m3. Tak wiec jest to ślad śladu.

Racja

Racja, wkradł się błąd, w czasie katastrofy Czernobylskiej było 200 bekereli nie mikrobekereli (choć pewnie było więcej niż te podawane 200, ale chodzi o jednostki). Poprawcie.

Praca wykonywana przez

Praca wykonywana przez likwidatorów w elektrowni nadaje całkiem nowe znaczenie pojęciu "pracownika tymczasowego", czy "pracownika jednorazowego użytku".

Profesor Kaku alarmuje!

Sytuacja jest poważna
The three most feared words in the lexicon of a nuclear scientist is "breach of containment," i.e. an uncontrolled release of radiation into the environment. It appears that we may be seeing this dreaded event unfolding in Japan.

Spr. zalinkować do strony z filmami profesora:

Kill No One

This is also a statement published by Japanese activists.

'Kill No One: Statement On the Fukushima Nuclear Accident'

http://translationcollective.wordpress.com/2011/03/28/kill-no-one-statem...

(Originally in Japanese language, too.)

Stężenie pierwiastków w powietrzu nad Polską.

http://www.clor.waw.pl/Raporty_ASS500/wyniki_30_03_2011%28c%29.pdf
Stężenie jodu wzrosło kilka tysięcy razy od 21 marca do dziś... A w "wolnych" mediach ciiiiszaaaa...

Dzięki za link do pdf'a, ja

Dzięki za link do pdf'a, ja z swojej strony mogę dodać(dla rozjaśnienia tematu, sam znawcą nie jestem):
http://en.wikipedia.org/wiki/Iodine-131
http://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_caesium#Caesium-134

DOBRE STRONY TSUNAMI

Tekst profesora atomisty

Tekst profesora atomisty sceptycznego wobec budowy elektrowni atomowych i uczestniczącego nawet w demonstracjach antynuklearnych,wyjaśniający rzeczowo co dokładnie się w Fukushumie stało:

http://www.ekonews.com.pl/pl/0,265,8482,fukushima_1_po_dwoch_tygodniach....

Fajne zdjęcie i bardzo

Fajne zdjęcie i bardzo sugestywne.Tyle,że...niektóre ryby i inne organizmy morskie mogą naturalnie fosforyzować,prawie wszystkie zaś silnie odbijają światło flesza lub latarki nurkowej.Takich zdjęć można mnóstwo zrobić w dowolnym akwenie,w którym jest jakieś życie.Mówię to jako płetwonurek robiący czasem zdjęcia podwodne...Niezależnie od tego,rzecz jasna, ATOM STOP! Szkodliwe promieniowanie nie musi być zresztą widoczne...

Wiadomo, że to nie jest

Wiadomo, że to nie jest zdjęcie ryby radioaktywnej, bo radioaktywności nie widać (dlatego nie da się dać "rzetelnej" ilustracji). To tylko ilustracja popularnego powiedzenia "po Fukushimie będziesz się świecić" ;)

JESTESMY TYMCZASOWI

jesli cos moze sie wydarzyc to na pewno sie wydarzy.
ludzkosc zatoczyla kolo, teraz zacznie rzadzic natura, glupkowaci ludzie wystarczajaco dlugo wyzyskiwali ziemie- zamiast byc jej najemca...uprawiac ja .
jestesmy tymczasowi, to zostawimy naszym dzieciom to caly ich spadek .
mam wrazenie ze debile kraza wokolo mnie i mnie przesladuja na zlosc...
JESTESMY TYMCZASOWI.

Niestety masz racje

Wieciej gadzetow, wiecej tak naprawde nikomu nie potrzebnych zabawek.
Mamo ja chce suv`a, tato chce iphone, kupie sobie cos trendy !
Miec znaczy byc.

Byle nietrwalych, byle sie szybko psuly, byle szybko wychodzily z mody, byle szybko na smietnisko ladowaly, byle biznes sie krecil, byle wiecej wirtualnych cyferek na serwerach bankowych.

Po nas chodzby pustynia atomowa, po nas chodzby Himalaje odpadow, a kogo to obchodzi ?! 1% sie przejmuje ?
W dupe z nimi DEMOKRACJA_K#RWA ! Wiekszosc chce MIEC zabaweczki.
Uuu ! Jaki ladny modny telefon ale jestes super a masz jeszcze 3L turbo .......
PKB rosnie ... HURA jestesmy super !
Podatki tuczą system, wiecej nakazow i zakazow przeciez jest kasa na setki tysiec nadzorcow. TYLKO KUPUJCIE WIECEJ ! Oni tez przeciez maja prawo do pensji ONI tez maja prawo do posiadania nowjusienkich zabaweczek.

Dzieci beda mialy problem ?! No co ty ? Jakie dzieci ? Tera_singiel jest modny a na starosc mozna kota pieścić.

Tak jestesmy tymczasowi.
Przy tym poziomie gatunkowej glupoty na nic lepszego nie zaslugujemy.

Samobojcza paranoja.

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.