Ekologia/Prawa zwierząt

Kraków: Pikieta solidarnościowa ze społecznymi i ekologicznymi aktywistami z rosyjskiej organizacji Ekoobrona!

Ekologia/Prawa zwierząt

 MegafonDnia 19 września 2014 r. o godz. 12.00 przed Konsulatem Generalnym Rosji w Krakowie przy ul. Biskupiej 7 odbyła się pikieta solidarnościowa ze społecznymi i ekologicznymi aktywistami z rosyjskiej organizacji Ekoobrona! (Экозащита!).
Akcja miała na celu zwrócić uwagę mieszkańców Krakowa oraz mediów na sytuację społeczno-polityczną w Rosji. Uczestniczący w pikiecie rozdawali ulotki, trzymali transparent: „Ekoobrona! Putina czeka los Nerona!” oraz wygłosili przemówienia w językach rosyjskim i polskim. Przybyli również dziennikarze, którym aktywiści udzielili krótkiego wywiadu. Transparent jako rodzaj prowokacji intelektualnej oraz gry słów miał przypomnieć jaki los spotkał cesarza-despotę Nerona 2000 lat temu. W swoich przemówieniach krakowscy aktywiści naświetlając całą sprawę z Ekoobroną!, wyrazili swoje oburzenie nie tylko przeciwko działaniom sądu w Kaliningradzie, ale przede wszystkim przeciwko władzom centralnym w Rosji. Wspomnieli m.in. o wojnie, którą prowadzi Federacja Rosyjska na Ukrainie, o losie mnóstwa prześladowanych i represjonowanych anarchistów, antyfaszystów oraz ekologów, w tym Aleksieja Gaskarowa oraz Aleksieja Sutugi - naszych towarzyszy przebywających za kratami, stwierdzając, iż pomimo wojen imperialnych Rosja prowadzi stałą wojnę przeciwko własnym obywatelom. Pikieta miała charakter pokojowy i nie była zarejestrowana, niemniej jednak wzbudziła duże zainteresowanie policji. Oprócz patrolu, który przez całą dobę „broni” konsulatu, została wezwana pomoc w postaci kilku policjantów. Prawie wszyscy uczestnicy akcji zostali spisani, w tym również dziennikarze. Zdezorientowana całą akcją oraz widniejącym na transparencie hasłem policja dzwoniła do przełożonych, konsultując się co ma czynić. Pikieta była pierwszą akcją solidarnościową z Ekoobroną! w Polsce i zakończyła się pomyślnie, bez zatrzymań.

Boliwia: Wojskowy instruktor zabija psa podczas zajęć

Świat | Ekologia/Prawa zwierząt | Militaryzm

Pro-zwierzęcy aktywiści domagają się zwolnienia przez Boliwijską szkołę wojskową instruktora który zabił psa na oczach swoich uczniów a następnie posmarował ich twarze jego krwią.

Aktywistka z grupy ,,Animales SOS” Susana del Carpio twierdzi że uczniowie wojskowej szkoły w La Paz zgłosili, że instruktor zabił zwierzę podczas zajęć dla nowych kadetów. Wywołało to falę oburzenia w Boliwijskich mediach oraz w sieciach społecznych.

Minister obrony Ruben Saavedra oświadczył że instruktor będzie ukarany za złamanie zakazu używania zwierząt do wojskowego instruktarzu. Del Carpio mówi, że we wtorek instruktor został zawieszony na cztery dni, tym samym podkreśla że kara jaką dostał powinna być potraktowana jako żart.

Chiny: W obawie przed protestami obrońców praw zwierząt, mieszkańcy miasta organizują przed terminem festiwal psiego mięsa

Świat | Ekologia/Prawa zwierząt

Mieszkańcy chińskiego miasta Yulin, pod wpływem ognia krytyki w poprzednich latach, zaczęli wcześniej organizację dorocznego festiwalu z okazji letniego przesilenia na którym setki psów są specjalnie zarzynanych na wielką ucztę zgromadzonych tam bywalców.

Niektórzy mieszkańcy miasta zgromadzili się już w zeszły weekend, jedząc psy i owoce liczi świętowali najdłuższy dzień w roku, jeszcze przed faktycznym sobotnim przesileniem. Wszystko po to aby uniknąć protestów pro-zwierzęcych aktywistów.

W poprzednich latach, festiwal był atakowany przez aktywistów którzy nagłaśniali tragiczną sytuacje psów w mediach społecznościowych oraz poprzez tworzone petycje. Odbywały się również liczne protesty mieszkańców przed rzeźniami oraz miejscami gdzie można było nabyć psie mięso.

Żurawlów przeciwko Chevron – minął rok...

Kraj | Ekologia/Prawa zwierząt | Protesty | Publicystyka

 Occupy ChevronProtest jest wtedy, gdy mówię, że się z czymś nie zgadzam...
...opór wtedy, gdy nie pozwalam innym, aby robili to na co się nie zgadzam.

UM

3 czerwca br. minął rok od momentu, w którym mieszkańcy oraz mieszkanki Żurawlowa i okolic rozpoczęli czynny, fizyczny opór przeciwko działaniom globalnej korporacji, próbującej siłą ingerować w ich życie i otoczenie. Rok temu, z samego rana, najemnicy firmy Chevron podjęli próbę przeprowadzenia wierceń w poszukiwaniu gazu łupkowego na obszarze koncesyjnym „Grabowiec” na Zamojszczyźnie, co spotkało się z szybką reakcją lokalnej społeczności, która już wcześniej wielokrotnie protestowała przeciwko poszukiwaniu i wydobywaniu gazu łupkowego na tym terenie. Spontanicznie zablokowano wjazd pojazdów transportujących sprzęt niezbędny do rozpoczęcia prac wiertniczych na wydzierżawione przez Chevron do tego celu pole. Pomimo przeciwności losu, trudnych warunków, nieprzychylności lokalnych i centralnych władz, zastraszania i prowokacji ze strony korporacyjnych agresorów, blokada trwa nadal. Protestujący ludzie, dzięki ogromnej determinacji, szerokiej świadomości ekologicznej i społecznej, rozwiniętej współpracy opartej o niehierarchiczny podział ról i kolektywną decyzyjność, niestrudzenie bronią ziemi, na której żyją. Przez cały ten czas otrzymują również pomoc i wsparcie z zewnątrz – z kraju i zza jego granic. W protest zaangażowali się liczni aktywiści i aktywistki, reprezentujący różne grupy i środowiska z całego świata, w tym również osoby uczestniczące w Federacji Anarchistycznej.

Krótko po powstaniu anty-chevronowskiej blokady, rozpoczęto kampanię informacyjną i solidarnościową z protestującymi. Sprawę Żurawlowa opisywano w wielu artykułach, oświadczeniach i manifestach. W różnych miastach organizowano szereg spotkań, wykładów i dyskusji dotyczących tej kwestii, przeprowadzano liczne akcje plakatowe, demonstracje solidarnościowe, pokazy filmów itp. Poza tym, rzecz jasna, wiele osób zaangażowanych w ruchy społeczne, ekologiczne czy kulturowe, uczestniczyło w blokadzie w sposób bezpośredni, będąc i mieszkając na miejscu razem z mieszkańcami, organizując pomoc logistyczną, merytoryczną i techniczną. Media – początkowo nie tylko te alternatywne, ale nawet i mainstreamowe – nagłaśniały sprawę, przyczyniając się do rozpowszechnienia informacji o proteście. Na przełomie maja i czerwca 2014 w Żurawlowie zorganizowano piknik ekologiczny, w ramach którego można było wziąć udział m.in. w spotkaniach dyskusyjnych poświęconych sprawom środowiska naturalnego, protestów i ruchów oporu społecznego, jak również warsztatach praktycznych oraz koncertach.

Przez rok trwania blokady zdążyliśmy poznać osoby od początku w niej uczestniczące. My uczyliśmy się od nich, a oni od nas – tego co w praktyce i jednym i drugim może się przydać. Blokujący, stojąc na pierwszej linii frontu walki ze światową korporacją w wymiarze lokalnym, dali nam przykład odwagi i oddolnego zorganizowania w praktyce. Nikt im nic nie kazał. Nikt tego nie zarządził. Dobrze wiedzą o co walczą – robią to w pełni świadomie, dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Ich walka daje nam namacalny wzór determinacji, nie tylko w obronie naturalnego środowiska, od którego wszyscy zależymy, ale również w stawianiu oporu zakusom pazernych, globalnych molochów, które trzymając w kieszeni rządy i media, faktycznie rządzą liberalnym światem, nie bacząc na ofiary.

Sprawa Żurawlowa dała nam ponadto kolejny, nie pierwszy i nie ostatni przykład bezzasadności tzw. prawa oraz hipokryzji tych, którzy je tworzą i stanowią „gwarancję” jego przestrzegania. Ponownie przekonaliśmy się, że zwykli ludzie nie mają co liczyć na polityków – zarówno samorządowych, jak i „tych z Warszawy”. Ani prawo nie działa równo wobec wszystkich, ani politycy nie stają po stronie tych, których rzekomo reprezentują, jeśli nie mają w tym własnego interesu. Ludzie sami są zmuszeni brać sprawy w swoje ręce. I w Żurawlowie tak właśnie zrobiono.

Chevron podjął próbę rozpoczęcia wierceń nie posiadając wymaganej do tego prawnie koncesji, a jedynie budżet, za który firma mogłaby kupić nie jeden rząd, przeforsować nie jedną ustawę, przekupić nie jeden sąd, a tym samym zalegalizować własną przemoc. Uczestnicy i uczestniczki blokady niejednokrotnie byli nękani przez policję, prowokowani przez wynajętych ochroniarzy czy nawet atakowani przez „nieznanych sprawców”. Obecnie część z blokujących ma wytoczone sprawy sądowe, w których są oskarżani z byle powodów. Tymczasem Chevron regularnie odwiedza i hojnie obdarowuje (lub też zastrasza) lokalnych samorządowców, dotuje miejscowe uczelnie, szkoły i kurię, urządza pikniki przypominające wiece wyborcze. Przedstawiciele władz centralnych zjawiają się w Żurawlowie tylko wówczas, gdy robi się gorąco – tylko wtedy są tam też kamery i mikrofony oficjalnych mediów, do których można się pouśmiechać i wypowiadać tendencyjne hasła, nie określające wyraźnie zajmowanego w sprawie stanowiska. W obliczu takiego stanu rzeczy, miejscowym pozostaje zatem siedzieć na blokadzie i czuwać…

Początkowo nie wiedziano jak długo potrwa blokada. Koncesja nadana Chevronowi (notabene również w niejasnych okolicznościach prawnych) na prowadzenie badań sejsmicznych (przypomnijmy, że nie obejmowała ona wykonywania wierceń), miała wygasnąć w grudniu 2013. Została jednak przedłużona o kolejne dwa lata… Mimo to, mieszkańcy ani myślą ustąpić. Pozostają niestrudzeni, świadomi tego, że tylko takie masowe poruszenie jest w stanie prowadzić walkę z destrukcyjną siłą globalnej machiny zysku. To właśnie w miejscach takich jak Żurawlów, ta walka nabiera realnych kształtów, dowodząc tego, że solidarność i pomoc wzajemna są tym, co mają ludzie – przeciwko pieniądzom i legalnej przemocy, jaką dysponuje światowy kapitał.

Podsumowując, przypomnijmy czego oczekują i domagają się protestujący. Swoje postulaty sformułowali oni następująco (za http://occupychevron.tumblr.com/):

1. Wstrzymanie działalności firmy Chevron i jej podwykonawców na terenie gminy Grabowiec do czasu potwierdzenia legalności zamierzonych działań.
Kontynuowanie prac prowadzi do nieodwracalnych zniszczeń w środowisku naturalnym. Nałożenie ewentualnych kar nie cofnie zniszczeń.
2. Uwzględnienie stanowiska lokalnych społeczności przez władze samorządowe i wszystkie podmioty prowadzące działalność wydobywczą, w szczególności firmę Chevron.
Działanie uwzględniające opinię lokalnej społeczności jest absolutną podstawą funkcjonowania państwa demokratycznego. Bez tego nie można mówić o równym i sprawiedliwym społeczeństwie. Chevron deklaruje: „kładziemy szczególny nacisk na wspieranie lokalnych społeczności (…). Budujemy relacje ze społecznościami, nakierowane na osiąganie długotrwałych, wzajemnych korzyści”. Domagamy się, aby Chevron wywiązał się ze swoich obietnic.
3. Wycofanie wszelkich zarzutów wobec protestujących oraz zaprzestanie zastraszania władz samorządowych przez prawników reprezentujących Chevron.
Chevron, za pomocą kancelarii prawnych rozsyła do władz samorządowych i mieszkańców Żurawlowa pisma, w których grozi ogromnymi karami za prowadzenie protestu. Jednocześnie stara się skłócić protestujących z mieszkańcami sąsiednich wsi, m.in. wynajmując ich w roli ochroniarzy, którzy stale filmują protestujących. Czy tak właśnie wygląda „wspieranie lokalnych społeczności”?
4. Domagamy się całkowitej transparentności wszystkich działań podejmowanych przez Chevron. Domagamy się stałego dostępu do wszystkich dokumentów dotyczących prac prowadzonych przez Chevron, a mających wpływ na środowisko naturalne.
Transparentność jest podstawą dialogu - to podstawa „budowania relacji ze społecznościami”.

WALKA TRWA!

Więcej wiadomości na temat blokady w Żurawlowie oraz możliwych form pomocy blokującym, jak również dane dotyczące szkodliwości związanej z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu łupkowego oraz informacje odnośnie działań samej firmy Chevron, można znaleźć na stronie http://occupychevron.tumblr.com/ .

Wielka Brytania: Organizacja pro-zwierzęca ujawnia makabryczne eksperymenty na kotach wykonywane przez uniwersytety

Świat | Ekologia/Prawa zwierząt

Aktywiści z Brytyjskiej organizacji walczącej o prawa zwierząt oskarżyli dziesięć uniwersytetów na terenie Wielkiej Brytanii o przeprowadzanie przerażających eksperymentów na setkach kotów pomiędzy 2008 a 2012 rokiem.

Brytyjski Związek na rzecz Zniesienia Wiwisekcji (BUAV) ujawnia w swoim raporcie opublikowanym na początku tego tygodnia że nawet 855 kotów mogło być ofiarami 1304 eksperymentów zrealizowanych w celu zobaczenia "jak kot działa”.

W jednym z eksperymentów, BUAV twierdzi, że naukowcy z londyńskiego koledżu usypiali i unieruchamiali koty zaciskami, następnie umieszczali elektrody w czaszce, przy ich kręgosłupach, na klatce piersiowej oraz w rdzeniu kręgowym. Eksperyment miał na celu ustalić "jak brzuszne komórki nerwowe i mięśnie pracują razem aby umożliwić normalne wdychanie, wydychanie oraz kaszel”.

Kraków: Dzień z życia Hebronu – świat ludzi i zwierząt

Kraj | Ekologia/Prawa zwierząt
2014-06-10 18:00
2014-06-10 20:00

INFOPRESS: Dzień z życia Hebronu – świat ludzi i zwierząt

Fundacja Czarna Owca Pana Kota we współpracy z księgarnią Massolit Book & Cafe zaprasza na spotkanie z Martyną Urbańczyk „Dzień z życia Hebronu – świat ludzi i zwierząt”.
Odbędzie się ono 10 czerwca 2014, we wtorek, o godz. 18 w księgarni Massolit Books&Cafe, Kraków, ul. Felicjanek 4.

Na spotkaniu przeniesiemy się do Hebronu, starego miasta znajdującego się na terytorium Autonomii Palestyńskiej. W akcie złamania prawa międzynarodowego miasto to zostało podzielone na dwie strefy: kurczącą się palestyńską H1 oraz H2, w której sukcesywnie postępuje izraelska kolonizacja.

Swoje obserwacje, przemyślenia i uczucia związane z pobytem w oddzielonym od nas wysokim murem i drutem kolczastym świecie złamanym okupacją, sytuacją ludzi i zwierząt przedstawi Martyna Urbańczyk, aktywistka prozwierzęca oraz wegańska podróżniczka. Na spotkaniu spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie: czy podróżowanie do Autonomii Palestyńskiej na zachodnim brzegu Jordanu jest bezpieczne i potrzebne?

Zapraszamy na spotkanie!

Zapraszamy na piknik w Żurawlowie!

Kraj | Ekologia/Prawa zwierząt | Gospodarka | Protesty
2014-05-31 00:00
2014-06-01 20:00

Komunikat Occupy Chevron (Poland):
Zapraszamy na piknik w Żurawlowie!

Mamy przyjemność zaprosić Was na dwudniowy piknik w Żurawlowie, malowniczej wsi na Zamojszczyźnie. Wydarzenie jest inicjatywą mieszkańców Żurawlowa, artystów, aktywistów ekologicznych i działaczy społecznych.
Chcemy połączyć przednią zabawę z akcją wsparcia dla mieszkańców Żurawlowa. Na miejscu czeka Was tona atrakcji. Jako że wyciągamy Was na wieś, poznacie tajniki przydomowej uprawy warzyw, robótek ręcznych czy tłoczenia oleju z nasion rzepaku. W programie przewidziane są też zajęcia dla najmłodszych, takie jak samba czy kuglarstwo.
Nie zabraknie też muzyki, którą przywiozą ze sobą zespoły Miąższ, Junior Stress i Ruta. Dla całkiem poważnych osób znajdzie się też czas na dyskusje na całkiem poważne tematy. Porozmawiamy o problemach mieszkańców miast i wsi, z którymi mierzymy się na co dzień. Zastanowimy się czy osoba wywłaszczona z ziemi rolnej może zrozumieć kogoś z miasta wyrzuconego na bruk. Poszukamy związku między niskim wynagrodzeniem za pracę w Biedronce a nędznymi cenami w skupach produktów rolnych. Podpowiemy też jak planować skuteczne kampanie społeczne i oczywiście nie będziemy omijać tematów związanych z ekologią.
Dlaczego Żurawlów? Miejsce nie jest przypadkowe, gdyż mieszkańcy wsi, do której zapraszamy mają za sobą ponad dwa lata walki o przyszłość swoją i swoich bliskich. Starli się oni z korporacją Chevron, bogatszą od polskiego państwa. Bez konsultacji społecznych firma ta usiłuje poszukiwać złóż gazu łupkowego w pobliżu domów i na polach uprawnych. W odpowiedzi na działania firmy mieszkańcy od roku prowadzą czynny, nieprzerwany protest w tej sprawie, podczas którego wyedukowali się w dziedzinie ekologii, geologii i prawa. W debacie, merytorycznymi argumentami kładą na łopatki niejednego polskiego polityka. Nie poddają się mimo, że jest ciężko.
Wydarzenie ma charakter non-profit, bo wierzymy, że prawdziwie dobrej zabawy podobnie jak idei nie da się po prostu kupić. Nie przejmujcie się więc kasą jeśli jej nie macie. Ważne, że będziemy razem. Wszyscy chcemy tam być, żeby odetchnąć świeżym powietrzem, które na szczęście jeszcze nie kosztuje.
Przybywajcie! Będzie się działo!

31.05-01.06.2014.
Żurawlów

Więcej informacji na facebook.com

Zapraszamy na piknik w Żurawlowie!

Kraj | Ekologia/Prawa zwierząt | Protesty
2014-05-31 00:00
2014-06-01 19:00

 Occupy Chevron (Poland)komunikat Occupy Chevron (Poland):

Mamy przyjemność zaprosić Was na dwudniowy piknik w Żurawlowie, malowniczej wsi na Zamojszczyźnie. Wydarzenie jest inicjatywą mieszkańców Żurawlowa, artystów, aktywistów ekologicznych i działaczy społecznych.

Chcemy połączyć przednią zabawę z akcją wsparcia dla mieszkańców Żurawlowa. Na miejscu czeka Was tona atrakcji. Jako że wyciągamy Was na wieś, poznacie tajniki przydomowej uprawy warzyw, robótek ręcznych czy tłoczenia oleju z nasion rzepaku. W programie przewidziane są też zajęcia dla najmłodszych, takie jak samba czy kuglarstwo.

Nie zabraknie też muzyki, którą przywiozą ze sobą zespoły Miąższ, Junior Stress i Ruta. Dla całkiem poważnych osób znajdzie się też czas na dyskusje na całkiem poważne tematy. Porozmawiamy o problemach mieszkańców miast i wsi, z którymi mierzymy się na co dzień. Zastanowimy się czy osoba wywłaszczona z ziemi rolnej może zrozumieć kogoś z miasta wyrzuconego na bruk. Poszukamy związku między niskim wynagrodzeniem za pracę w Biedronce a nędznymi cenami w skupach produktów rolnych. Podpowiemy też jak planować skuteczne kampanie społeczne i oczywiście nie będziemy omijać tematów związanych z ekologią.

Dlaczego Żurawlów? Miejsce nie jest przypadkowe, gdyż mieszkańcy wsi, do której zapraszamy mają za sobą ponad dwa lata walki o przyszłość swoją i swoich bliskich. Starli się oni z korporacją Chevron, bogatszą od polskiego państwa. Bez konsultacji społecznych firma ta usiłuje poszukiwać złóż gazu łupkowego w pobliżu domów i na polach uprawnych. W odpowiedzi na działania firmy mieszkańcy od roku prowadzą czynny, nieprzerwany protest w tej sprawie, podczas którego wyedukowali się w dziedzinie ekologii, geologii i prawa. W debacie, merytorycznymi argumentami kładą na łopatki niejednego polskiego polityka. Nie poddają się mimo, że jest ciężko.

Wydarzenie ma charakter non-profit, bo wierzymy, że prawdziwie dobrej zabawy podobnie jak idei nie da się po prostu kupić. Nie przejmujcie się więc kasą jeśli jej nie macie. Ważne, że będziemy razem. Wszyscy chcemy tam być, żeby odetchnąć świeżym powietrzem, które na szczęście jeszcze nie kosztuje.

Przybywajcie! Będzie się działo!

31.05-01.06.2014.
Żurawlów

Więcej informacji na facebook.com

Kraków: Cykl "Inne Zwierzęta": spotkanie „Czyje jest moje ciało? Feminizm a prawa zwierząt”

Kraj | Ekologia/Prawa zwierząt | Prawa kobiet/Feminizm
2014-05-25 12:00
2014-05-25 14:00

Fundacja Czarna Owca Pana Kota we współpracy ze Stowarzyszeniem Empatia i księgarnią De Revolutionibus- Books&Cafe zaprasza na spotkanie z Katarzyną Biernacką „Czyje jest moje ciało? Prawa zwierząt a prawa człowieka.”

Odbędzie się ono 25 maja 2014 r., w niedzielę, o godz. 12 w księgarni De Revolutionibus. Books&Cafe, ul. Bracka 14.

Czym jest cykl Inne Zwierzęta? Jest przestrzenią do rozmowy na temat zwierząt, ich praw, obecności w naszym życiu. Miejscem, w którym można w sposób przystępny zapoznać się z teorią praw zwierząt, jej twórcami i twórczyniami, zadać pytania, otrzymać odpowiedź.

Na trzecim spotkaniu z cyklu Inne Zwierzęta – tuż po Dniu Matki- porozmawiamy o opresji, jakiej doznają zwierzęta płci żeńskiej – o przymusowym zapładnianiu, zabieraniu dopiero co narodzonych dzieci, straconej możliwości macierzyństwa (i straconym dzieciństwie), o braku możliwości samostanowienia i decydowania o sobie. Rozważymy istnienie analogii pomiędzy sytuacją kobiet i zwierząt, a także przyjrzymy się ideom głoszonym przez anglosaską teoretyczkę praw zwierząt i feministkę Carol J. Adams.

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Biernacka - aktywistka Stowarzyszenia Empatia, teoretyczka i praktyczka teorii praw zwierząt, tłumaczka.

Podczas spotkania zaprezentujemy nową książkę wydaną przez Fundację Czarna Owca Pana Kota pt. „Książka o prawach zwierząt”, której współautorką jest Katarzyna Biernacka.

Zamość: ABW podsłuchuje protestujących i kontroluje Starostwo Powiatowe

Kraj | Ekologia/Prawa zwierząt | Gospodarka | Tacy są politycy

Od wczoraj w Starostwie Powiatowym w Zamościu trwa kontrola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznęgo. Ma ona bezpośredni związek z protestem mieszkańców Żurawlowa przeciwko korporacji Chevron. Prawdopodobnie ma ona też związek z negatywną decyzją wydaną 28 lutego 2014 przez Staroste Powiatowego: odmówił on Chevronowi pozwoleń na pobór wody podziemnej oraz na odporowadzanie ścieków do gruntu przy odwiercie we wsi Ministrówka.

Z niepotwierdzonych źródeł otrzymaliśmy również informację, że od pewnego czasu część protestujących jest monitorowana przez ABW - także poprzez podsłuch telefoniczny.

Niestety, wydarzenia te potwierdzają informacje, które zostały ujawnione prawie dwa lata temu: Dziennik Gazeta Prawna napisał wówczas, że koncerny posiadające koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego monitorują środowiska ich przeciwników, a następnie tworzą raporty, z których chętnie korzystają państwowe służby specjalne m.in. ABW i MSZ.

W tym kontekście, w zasadzie nie dziwi, że na wczorajszym warszawskim spotkaniu z protestującymi pojawili się współpracownicy firmy Chevron, którzy wcześniej byli zatrudniani m.in. na misjach wojskowych w Afganistanie.

Wszystkie te wydarzenia traktujemy jako kolejną próbę zastraszenia i złamania naszej walki z korporacją Chevron.

Kraków: Spotkanie "Zwierzęta w kulturze – miłość, przyjaźń, inspiracja, obecność, niewidzialność"

Kraj | Ekologia/Prawa zwierząt
2014-03-29 16:00
2014-03-29 18:00

Fundacja Czarna Owca Pana Kota we współpracy ze Stowarzyszeniem Empatia i księgarnią De Revolutionibus. Books&Cafe zaprasza na spotkanie z Katarzyną Biernacką „Zwierzęta w kulturze – miłość, przyjaźń, inspiracja, obecność, niewidzialność”.

Odbędzie się ono 29 marca 2014 r., w sobotę, o godz. 16 w księgarni De Revolutionibus. Books&Cafe, ul. Bracka 14.

Zwierzęta otaczają nas, prowadząc równoległe do naszego życie, spotykamy je od najmłodszych lat. Koty, psy, ptaki, gryzonie, rzadziej krowy, świnie, kury czy dzikie zwierzęta: łasice, sarny , jeże są w naszym życiu obecne, choć nie zawsze je dostrzegamy. To, co o nich myślimy, jak je postrzegamy, w dużym stopniu zależy od tego jak zostaliśmy wychowani.

Do jakiego postrzegania zwierząt przywykliśmy? Co o zwierzętach mówi nam religia, szkoła, inni ludzie, literatura, czy sztuka? Do jakiego traktowania zwierząt jesteśmy socjalizowani w dzieciństwie? I najważniejsze: czy możemy się wyzwolić ze schematów myślowych na temat zwierząt?

Porozmawiamy o tym wszystkim na spotkaniu z Katarzyną Biernacką, aktywistką Stowarzyszenia Empatia, teoretyczką i praktyczką teorii praw zwierząt, tłumaczką.

Spotkanie zainicjuje nowy cykl spotkań pt. Inne Zwierzęta, które będą się odbywać raz w miesiącu w przyjaznej przestrzeni księgarni De Revolutionibus. Books&Cafe - dziękujemy!.

Żurawlów: Demonstracja przeciwko Chevronowi

Kraj | Ekologia/Prawa zwierząt | Protesty

Mimo niesprzyjajacej pogody dziś w Żurawlowie zebrało się ponad 300 osób z całej Polski by wyrazić swój sprzeciw wobec działań korporacji Chevron.

Po krótkich przemówieniach odbyła się prezentacja o zagrożeniach związanych z poszukiwaniami i wydobyciem gazu łupkowego.

Następnie odbył się przemarsz na miejsce blokady. Po marszu rozpoczęła się dyskusja o dalszych planach oraz możliwościach wspólnego powołania kooperytyw wspierających rolników.

Kenia: Wysiedlenia rdzennej ludności w celu redukcji emisji gazów w krajach globalnej Północy

Świat | Ekologia/Prawa zwierząt | Gospodarka | Tacy są politycy | Ubóstwo

Afrykańska Sieć Stop REDD i jej kilkudziesięciu międzynarodowych partnerów zdecydowanie potępia masowe eksmisje i przymusowe przesiedlenia rdzennej społeczności Sengwer z okolic Cherangany Hills w Kenii oraz finansowany przez Bank Światowy program REDD (Redukcja emisji pochodzących z wylesiania), prowadzący do poważnych naruszeń praw ludności tubylczej.

W liście otwartym do ONZ oraz kenijskiego rządu Afrykańska Sieć Stop REDD (No REDD in Africa Network, NRAN) stwierdza, że przymusowe przesiedlenia z ludności Sengwer dowodzą konieczności pilnego anulowania programu REDD. NRAN wzywa też do stworzenia Międzynarodowej Komisji Prawdy celem przeprowadzenia śledztwa w sprawie przymusowego przesiedlenia ludu Sengwer i pozostałych nadużyć związanych z REDD i innymi mechanizmami offsetowania emisji CO2 na całym świecie: Podchodzimy z dużą nieufnością do oświadczenia wystosowanego przez Bank Światowy, w którym dystansuje się on od przymusowego przesiedlenia społeczności Sengwar. Przyczyna i skutek tego stanu rzeczy są dla nas bardzo jasne: Bank Światowy będąc jednocześnie kredytodawcą uprawnień do emisji i brokerem przyczynia się – za sprawą swojego Planu Zarządzania Surowcami Naturalnymi, który obejmuje też REDD – do przymusowej eksmisji całej rdzennej społeczności.

Cały kraj: 5-12 kwietnia/ Tydzień Weganizmu "2014";

Kraj | Ekologia/Prawa zwierząt
2014-04-05 06:00
2014-04-12 23:59

 www.wegetydzien.plZapraszamy do udziału w szóstej edycji Tygodnia Weganizmu, organizowanego przez Stowarzyszenie Empatia. Odbędzie się w dniach 5-12 kwietnia 2014 r. Do 27 marca trwają zapisy na darmowe materiały (ulotki i plakaty), które możecie wykorzystać do promocji weganizmu w swoim mieście.

Wygodnym sposobem na złożenie zamówienia jest wypełnienie formularza na stronie http://www.wegetydzien.pl/zapisy.php

Nawet najprostsza forma udziału w Tygodniu - na przykład rozdanie ulotek - jest ważna. Inspirujmy innych! Liczba wegan i weganek systematycznie rośnie, bądźcie częścią tej zmiany!

Warszawska edycja Tygodnia Weganizmu 2014 to:

- obchody 10-lecia Empatii
- pokaz gotowania przygotowany przez Jadłonomia wraz z degustacją
- projekcja filmu Speciesism: The Movie i prezentacja o zwierzętach w kulturze
- wykład dr Macieja Trojana, autora książki "Na tropach zwierzęcego umysłu" o moralności w świecie zwierząt
- wykład o wegańskim żywieniu w sporcie
- spotkanie z dietetykiem
- wywiad na żywo z Andrew Westollem, autorem książki "Szympansy z azylu fauna"
- dwie akcje uliczne "Jestem zwierzęciem. Myślę, czuję. Chcę żyć"
- zniżki w sklepach, jadłodajniach, liczne konkursy

Chcesz współpracować przy okazji Tygodnia Weganizmu? Napisz: info@empatia.pl Szukamy patronów, partnerów i sponsorów rzeczowych - w zamian oferujemy atrakcyjne warunki promocji.

Strona Tygodnia Weganizmu: http://wegetydzien.pl/

Polecamy profil z wegańskimi przepisami:
https://www.facebook.com/WeganizmSprobujesz

Pozdrowienia od ekipy Empatii!
http://empatia.pl/

Żurawlów: Apel o bezpośrednie wsparcie blokady!

Kraj | Ekologia/Prawa zwierząt | Protesty

Po niemal 300 dniach najdłuższego w historii powojennej Polski protestu mieszkańcy i mieszkanki Żurawlowa i Gminy Grabowiec potrzebują naszego wsparcia. W poniedziałek 24 lutego wbrew prawu i bez odpowiednich zgód firma Chevron planuje wkroczyć z ciężkim sprzętem na teren koncesji Grabowiec i dzierżawionej działki. Proceder jak zwykle w takich przypadkach wspierać będzie zapewne jedna z firm ochroniarskich.

Degradacja środowiska naturalnego w procesie hydroszczelinowania dobrze znana choćby ze Stanów Zjednoczonych była od początku głównym powodem protestu. Zagrożenie dla rolnictwa, zbiorników wody pitnej, toksyczność płuczki oraz zanieczyszczenie powietrza spotkały się z gwałtownym oporem ludzi, którzy od wieków żyją tu z upraw. Sprzeciw ten szybko przerodził się w batalię z bezprawiem, samowolką oraz interesem wąskiej grupy osób i firm kosztem całego społeczeństwa.

Kanał XML