Dodaj nową odpowiedź

Oski nic nie wyciąga z

Oski nic nie wyciąga z listy IP, tylko odnosi się do oświadczenia, które zostało ogłoszone publicznie, jest np. na lewcia.pl a więc zostało stworzone w jakimś celu - zapewne propagandowym, jako narzędzie w walce politycznej w łonie IP. Oski miał prawo, a nawet obowiązek odnieść się rzeczowo do tego.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.