Dodaj nową odpowiedź

Międzynarodowy Dzień Lokatora 2006

2006-10-01 10:00
2006-10-02 20:00

Co roku, w każdy pierwszy poniedziałek października, na całym świecie organizacje występujące w interesie najemców lokali mieszkalnych, działacze społeczni i rzesze zwykłych obywateli, obchodzą Światowy Dzień Lokatora. Tym razem, z inicjatywy Kampanii Mieszkanie Prawem Nie Towarem!, w skład której wchodzą organizacje: Czerwony Kolektyw/Lewicowa Alternatywa, Stowarzyszenie Enklawa oraz związek zawodowy WZZ Sierpień '80, obchody tego dnia odbędą się także w Polsce.

W ciągu dwóch dni - 1 i 2 października, aktywiści ruchu lokatorskiego i wszyscy zainteresowani problemami mieszkaniowymi, będą mogli zarówno lepiej poznać problem niedostatecznej ochrony lokatorów przez ustawodawstwo i instytucje publiczne, jak też zaprezentować decydentom politycznym swoje stanowisko w tym temacie.

Pierwszego dnia, na konferencji: "O krok od bezdomności - Sytuacja lokatorów w Polsce" (sala konferencyjna ZZ Metalowcy, ul. Długa 29), działacze Kampanii i zaproszone środowiska lokatorskie, będą mówić o tym, jak wyglądają możliwości obrony prawa do mieszkania w Polsce A.D. 2006. Omówieniu sytuacji prawnej towarzyszyć będzie prezentacja praktycznych przykładów samoobrony lokatorów oraz metod walki z praktykami kamieniczników stosowanych przez Kampanię MPnT. Wśród poruszonych tematów znajdą się także kwestie: wyprzedaży mieszkań zakładowych, sytuacji osób bezdomnych oraz metod zapobiegania utracie prawa do lokalu.

Następnego dnia - w poniedziałek, 2 października godz. 18.00 rozpocznie się manifestacja lokatorów połączona z przemarszem spod budynku Ministerstwa Budownictwa i Transportu (ul. Chałubińskiego 4/6) pod siedzibę resortu sprawiedliwości (al. Ujazdowskie). W obu instytucjach działacze ruchu lokatorskiego złożą petycje domagające się większej aktywności władzy publicznej w zabezpieczaniu obywatelom dostępu do tanich mieszkań, wprowadzenia w życie szeroko zakrojonego programu budownictwa komunalnego oraz zwiększenia tak prawnej jak i realnej ochrony lokatorów przed nadużyciami kamieniczników. Na manifestację zostaną zaproszone także osoby bezdomne (na które czekać będzie ciepły, kaloryczny posiłek) co pozwoli dobitnie zaakcentować wspólnotę interesów osób pozbawionych mieszkania i zagrożonych tym zjawiskiem.

Mamy nadzieję, iż pierwsze w historii krajowe obchody Dnia Lokatora zdołają zwrócić uwagę opinii publicznej i decydentów na problemy rzeszy obywateli naszego kraju pozbawionych jednego z kluczowych praw człowieka - prawa do dachu nad głową. Organizując konferencje i demonstracje, chcemy także zwrócić uwagę na morze ludzkich tragedii, wywołanych podporządkowaniem prawa lokatorskiego interesom właścicieli oraz bezdusznością urzędników państwa, które - pomimo konstytucyjnego obowiązku - nie chce bronić słabszej strony najmu przed chciwością i okrucieństwem kamieniczników.

W sytuacji, gdy prawodawstwo chroni lokatorów tylko pozornie, a funkcjonariusze służb publicznych nie chcą interweniować w ich obronie, nawet gdy dochodzi do jawnego szykanowania (np. odcinania mediów czy rażącego zawyżania czynszów), jedyną szansą zmiany sytuacji jest samoorganizacja lokatorów w ramach silnego ruchu obrony własnych interesów. Tylko wspólne działanie samych zainteresowanych wspieranych przez organizacje polityczne, społeczne i związki zawodowe, może stworzyć nacisk polityczny wystarczający dla zmiany postawy decydentów! Obchody Dnia Lokatora mogą stanowić jeden z pierwszych kroków do realizacji tego ambitnego celu, z pożytkiem dla wszystkich ludzi, którym bliska jest idea poszanowania jednego z podstawowych praw człowieka - prawa do mieszkania!

PROGRAM OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA LOKATORA 2006

1 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA)

Konferencja: O krok od bezdomności - sytuacja lokatorów w Polsce
Sala Konferencyjna Związku Zawodowego "Metalowcy", ul. Długa 29

10.00 - 11.20 Ochrona prawna lokatorów. Teoria i praktyka. Wnioski dla przyszłych działań.
Przedstawiciel(ka) Polskiej Unii Lokatorów, przedstawiciel(ka) lokatorów z budynku Konduktorska 18
11:20-11:40 dyskusja
11:40-11:50 przerwa
11:50-12:50 W oparach absurdu czyli polityka państwa wobec publicznego sektora mieszkaniowego. Propozycje zmian.
Przedstawiciel(ka) Czerwonego Kolektywu - Lewicowej Alternatywy, przedstawiciel(ka) Grupy na rzecz Partii Robotniczej
12:50-13:10 dyskusja
13.10-14.00 Prywatyzacja mieszkań zakładowych - konsekwencje społeczne i samoorganizacja środowisk lokatorskich.
Przedstawiciel(ka) WZZ Sierpień '80
14:00 14:10 przerwa
14:10-15:20 Jak przeciwdziałać agresywnym poczynaniom kamieniczników oraz biernej postawie instytucji publicznych wobec problemów lokatorów? Doświadczenia i propozycje organizacji zajmujących się wsparciem lokatorów.
Przedstawiciel(ka) Polskiej Unii Lokatorów, przedstawiciel WZZ. Sierpień '80, przedstawiciel(ka) Czerwonego Kolektywu - Lewicowej Alternatywy
15:20-15:40 dyskusja
15:40-16:30 Bezdomność - krótka charakterystyka problemu. Przyczyny popadania osób w stan bezdomności - analiza i propozycje działań prewencyjnych
Przedstawiciel(ka) Stowarzyszenia "Enklawa", przedstawiciel(ka) Czerwonego Kolektywu - Lewicowej Alternatywy

2 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK)

Demonstracja:
- W obronie praw lokatorów!
- Przeciwko podwyżkom czynszów, eksmisjom, bezdomności i bierności instytucji publicznych!

Start spod Ministerstwa Budownictwa i Transportu - ul. Chałubińskiego 4/6 (niedaleko Dworca Centralnego).

17:00 wiec pod ministerstwem Budownictwa i Transportu połączony z wydawaniem jedzenia osobom bezdomnym
18:00 rozpoczęcie demonstracji: wręczenie petycji przedstawicielom Ministerstwa oraz przemarsz pod Ministerstwo Sprawiedliwości (ulicami: Koszykową, Piękną, Alejami Ujazdowskimi do Placu na Rozdrożu)
19:30 wiec pod Ministerstwem Sprawiedliwości

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.