Dodaj nową odpowiedź

Nędza intelektualna

Jak możecie rozwiązać problem mieszkaniowego, bez wchodzenia w szczegółu typu - reformy czy rewolucja, anarchizm czy socjalizm?

Czy lepiej przekazać państwowy majątek w ręce obywateli (powszechny uwłaszczenie) czy utrzymać rolę państwa w gospodarce i na rynku mieszkalnowym?
?
Układy między "instytucjonalnymi anarchistami" a lewicowymi partiami prowadzą do zderzenia z rzeczywistością polityczną i do odrzucenia metod rewolucyjnych na rzecz reformizmu.

(Sierpień80, Stow. Enklawa, GPR = PPP. Ty naprawde uważasz ludzi za głupków.)

Zawłaszczanie radykalnego anarchizmu dokonuje się w ramach kapitulanckiego wobec polityków ruchu lewicowego. To zawłaszczanie nie prowadzi jednak do radykalizacji związków i lewicy, ale do całkowitego wyprania anarchizmu z podstawowych krytycznych treści.
To zawłaszczanie radykalnego anarchizmu dokonuje się na naszych oczach przy pełnym przyzwoleniu grup, które powinny walczyć z reformizmem.

Tak - mamy do czynienia z "lewicowo" oportunistycznym manewrowym reformizmem. Ideologie reformizmu i rooseveltyzmu tylko mogą uratować panowanie kapitału.

Reformizm odpowiada uprzywilejowanej pozycji proletariackiej biurokracji i związkowych liderów, dlatego skupią się na czystym ekonomizmie, który jest normalną drogą walki klasowej prowadzonej przez związki zawodowe, ale nie może być polityką rewolucyjną. Anarchiści muszą uwzględniać całokształt stosunków społeczno-ekonomicznych.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.