Dodaj nową odpowiedź

Ale gentryfikacja wcale nie

Ale gentryfikacja wcale nie musi dotyczyć dzielnic tradycyjnie robotniczych, czy biednych. Jest to po prostu proces w ramach którego biedniejsi mieszkańcy obszarów miasta znajdujących się w ramach szeroko rozumianego śródmieścia i nastawione na ich obsługę usługi są wypierane przez bogatszych użytkowników przestrzeni miejskiej ( mogą to być zarówno mieszkańcy jak i firmy, instytucje etc.).Co więcej, jak np pokazują badania czeskiego socjologa L.Sykory (on akurat badał bodajże Budapeszt i Pragę) dla miast postsocjalistycznych typowe jest właśnie to co dzieje się obecnie na Saskiej Kempie czy Nowym Świecie tzn. w pierwszym rzędzie gentryfikowane są te rejony które przed okresem socjalizmu państwowego cieszyły się dużym prestiżem i były zamieszkiwane przez burżuazje. Zarówno Trakt Królewski jak i Saska Kempa za PRL zostały przemieszane społecznie poprzez kwaterunek i dopiero teraz wraz reprywatyzacją budynków to się zaczęło zmieniać.

To jest proces w którym następuje napływ mieszkańców którzy maj

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.