Dodaj nową odpowiedź

"Konkludując, pomimo

"Konkludując, pomimo zniszczenia budynków w czasie wojny, osoby na które wydano decyzje reprywatyzacyjne dostały od Gminy wzniesione przez państwo budynki de facto bez rozliczenia realnych nakładów. Symboliczne kwoty ustalone w decyzjach zwrotowych nie korespondują nawet z kosztami budowy mieszkania, co dopiero ogromnych kamienic. "

Zgodnie z prawem jest tak, że właściciel lub w tym przypadku gmina może dochodzić zwrotu nakładów o ile nie uzyskał ich pokrycia w korzyściach z budynku. Zgodnie z art. 226 § 1 kodeksu cywilnego samoistny posiadacz w złej wierze może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, jakie uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać tylko o tyle, o ile zwiększyły one wartość budynku w chwili jego wydania.
Najczęściej gmina uzyskała wyższe korzyści z budynku niż wynosi wartość dochodzonych przez nich roszczeń.
Należy podkreślić, że liczą się wszelkie dochody z kamienicy od dnia jej przejęcia w latach 40-tych do dnia jej zwrotu.
Nawet jeśli gmina/państwo odbudowało budynek to i tak zarobiło na nim korzystając z niego przez 50-60 lat. Warto przypomnieć ze w budynkach wspomnianych powyżej (np Nowy Świat) są lokale użytkowe gdzie czynsz (dziś) to 5-20 Euro za metr powierzchni.
Stanowisko takie zajął Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie I ACa 910/01 stwierdzając, że : „Samoistny posiadacz rzeczy, dochodząc zwrotu nakładów koniecznych, powinien wykazać, iż nie znalazł ich pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Ciężar udowodnienia tego faktu (art. 6 kc) spoczywa na nim.”

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.