Dodaj nową odpowiedź

reprywatyzacja jest bezprawna

Istotnie- wg art 1 dekretu bieruta cała ta reprywatyzacja jest niezgondna z tym właśnie dekretem na podstawie którego się to dzieje.
Nie istnieje bowiem prawo do uznania iż istnieją w ogóle osoby będące "właścicielami" oraz następcami prawnymi byłych właścicieli, skoro dekretem bieruta władze pozbawiły własności oraz powiązanych prawa pochodnych.
Nie istniej e zatem prawna podstawa do uznania, iż istniej e prawna możliwość dziedziczenie własności oraz prawa powiązanych z własnością sokor tak właśność, jaki prawa pokrewne znajdują sie w wyłącznej dyspozycji mst warszawa i obecnie stosowne gminy.
"Reprywatyzacja" nieruchomosci nie ma podstaw prawnych skoro dekret bieruta w ogóle nie przwiduje "zwrotu" a tym bardziej nie przewiduje zwrotu prawa, bowiem gyby było inaczej to prawodawca wyraźnie by to przewidzial w ekrecie.
Dekret w duchu i zamyśłe nie ustanowił prawa do "działań naprawczych" sprzed daty ogłoszenia dekretu - ergo dekret w ogóle nie przewiduje żadnych zwrotów tak co do nieruchomości, jak praw pokrewnych, bo wiem zamyśle prawodawcy nie była przewidziana taka możliwość , co by byó sprzecznością i bezprzedmiotowością wydania tego dekretu, skoro celem głównym była doprowadzoenie miasta do odbudowu a dekret jest "opcją zerową"

Nie dość że zwracano nieruchomości podmiotom bez interesu prawnego to z naruszaniem wszelkich reguł postępowaia a beneficjentem i stręczycielem s tu deweloperzy oraz skorumpowane towarzystwo z ratusza.

Cała ta fikcja posiada oparcie w prokuraturach i sądach karnych, bowiem , w co nie wątpię jakiekolwiek doniesienie w sprawie nadużyć jest i będzie tuszowane przez organa ścigania i usłużne śędzie.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.