Dodaj nową odpowiedź

oświadczenie Ziętka

Tuż po otrzymaniu informacji o poglądach Panów Strzeżka i Krakowiaka, poleciłem odpowiednim organom partii wyjaśnienie okoliczności, w jakich obaj znaleźli się na listach wyborczych PPP - Sierpień 80.

Oświadczamy, że ww. osoby nie są popierane przez Polską Partię Pracy - Sierpień 80. Pragniemy jednocześnie podkreślić, że zarówno Pan Strzeżek i Pan Krakowiak nigdy nie byli członkami PPP - Sierpień 80. Kodeks wyborczy niestety uniemożliwia nam skreślenie ww. osób z listy kandydatów, a podjęte starania o wyeliminowanie ich z listy wyborczej nie przyniosły rezultatów.
Z poważaniem
BOGUSŁAW ZIĘTEK
Przewodniczący Polskiej Partii Pracy - Sierpień 80

http://partiapracy.pl/?skelMod=ModNews&nid=239

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.