Dodaj nową odpowiedź

Proszę was, nie powielajcie

Proszę was, nie powielajcie bez sprawdzenia bzdury, jaką popełnił jeden pismak, a po nim - też bez sprawdzenia – skopiowali to inni. Na stronie tvn24 jest już sprostowanie, że wyrok ETS w tej sprawie zapadł 2 miesiące temu, jednak dopiero wczoraj Polska Agencja Prasowa podała informację na jego temat.

Do rzeczy - wyrok ETS i opinia rzecznika generalnego dotyczące sprawy Scarlet przeciwko SABAM dają pewne pojęcie co do możliwej argumentacji w przypadku ACTA, bo nie dotyczą ACTA bezpośrednio. Wprowadzane środki filtrowania ruchu w sieci muszą być zgodne z przepisami UE dotyczącymi m.in. handlu elektronicznego i ochrony danych osobowych, oraz z Kartą praw podstawowych i nadrzędnymi zasadami UE, czyli np. z zasadą proporcjonalności. Akurat sąd belgijski, od wyroku którego ten belgijski dostawca usług internetowych odwołał się do ETS, nakazał temu dostawcy wprowadzenie takiego systemu monitorowania ruchu w sieci, żeby można było bez ograniczeń w czasie, na koszt dostawcy i w stosunku do wszystkich klientów wyłapać i zablokować przesyłanie przy pomocy programów peer-to-peer plików audio i wideo objętych prawami autorskimi. Takie rozwiązanie byłoby niezgodne z przepisami pięciu dyrektyw wymienionych w tym wyroku, a przede wszystkim z zasadą proporcjonalności, czyli byłoby niewspółmierne do możliwych szkód, kosztów i obciążeń. Tak więc w tym wyroku nie do końca chodzi akurat o KPP, bo prawa podstawowe ustanowione są też w nadrzędnych traktatach unijnych i w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a o równowagę między ochroną praw podstawowych a ochroną praw autorskich i o proporcjonalność środków, które dostawca usług internetowych musiałby wprowadzić, żeby chronić prawa autorskie.

Link do wyroku ETS: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A62010CJ007....
Link do opinii rzecznika generalnego: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A62010CC007....

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.