Dodaj nową odpowiedź

Publiczne (komunalne)

Publiczne (komunalne) przedsiębiorstwo musi jedynie wykonać powierzone mu zadania na określonych warunkach, przedsiębiorstwo prywatne oprócz wykonania zadań na tych samych warunkach musi wypracować zysk dla udziałowców - właśnie ten zysk stanowi zazwyczaj różnicę w cenie lub jakości. Oczywiście możemy rozpatrywać takie sytuacje pod kątem wydajności pracy czy efektywności wykorzystywanych środków ale w przypadku różnicy rzędu kilkudziesięciu procent w cenie finalnej byłaby to tylko sztuka dla sztuki, czyli bajdurzenie o wyższości doliny nad górą.... ;)

Odpowiedz



Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.