Dodaj nową odpowiedź

Język, tradycje i symbole

Język, tradycje i symbole są same w sobie neutralne. Szkodliwa jest jedynie doktryna polityczna opierająca się na przekonaniu, że osoby mówiące określonym językiem i reprezentujące określoną kulturę są bardziej uprawnione do ustalania zasad panujących na danym terenie, niż inne osoby żyjące na tym samym terenie.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.