Dodaj nową odpowiedź

Lenin planował poszerzenie

Lenin planował poszerzenie KC do 50-100 osób, głównie robotników (w czym zawierali się chłopi) i dalszych ok. 400 ludzi do kontrolowania KC. Lenin swoją pozycję zawdzięczał autorytetowi, ale przecież parę spraw na politbiurze przegrał. Stąd to dyktatury absolutnego władcy jest jeszcze kawałek drogi.
Lenin niechętny był ambicjom zarówno Stalina jak i Trockiego.
W istocie stalinizm musiał być zaprowadzany na trupach starych bolszewików.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.