Dodaj nową odpowiedź

Fajny tekst. "Jedną z

Fajny tekst.

"Jedną z zasadniczych cech tego typu komunizmu jest oparcie procesu produkcji na stosunkach biurokratycznych. Wszystkie narzędzia i środki produkcji oraz dystrybucja, jak również praca i jednostka ludzka są w całkowitej dyspozycji państwa."

Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato - "Wszystko w Państwie, nic poza Państwem, nic przeciw Państwu". Bardzo podobnie było w Niemczech hitlerowskich. Nie było mowy o wolnym przedsiębiorstwie ani też nie istnieli przedsiębiorcy - zostali oni zredukowaniu do statusu Betriebsfuehrer (kierownika przedsiębiorstwa). Nie mogli swobodnie działać, musieli bezwarunkowo słuchać poleceń wydawanych przez Ministerstwo Gospodarki Rzeszy (Reichswirtschaftsministerium), jego urzędników okręgowych oraz rejonowych. Rząd Rzeszy nie tylko określał ceny oraz stopy procentowe, jakie należało płacić i jakich można było żądać, wysokość płac i zarobków, ilość towarów, jakie miały być wyprodukowane oraz metody stosowane w produkcji, lecz wyznaczał każdemu kierownikowi przedsiębiorstwa określony dochód, praktycznie przekształcając go tym samym w płatnego pracownika państwowego. System taki był niczym innym jak komunizmem według niemieckiego wzorca, Zwangswirtschaft (gospodarka nakazowa). Różnił się on od rosyjskiego wzoru socjalizmu – systemu otwartej nacjonalizacji wszystkich zakładów – jedynie w kwestiach technicznych.

"Nieuniknionym skutkiem tego rodzaju organizacji społeczeństwa jest powstanie państwa policyjnego, któremu podporządkowane zostają wszystkie dziedziny życia obywateli. Scentralizowana siła państwa komunistycznego umożliwia wciągnięcie każdego pod kontrolę policyjną"

Dokładnie. Powolne przekształcanie rynku czy jak kto woli społeczeństwa (ludzi działających w jego ramach) w system centralnego planowania daje państwu regularny akces do kieszeni poddanych i ich ciał jako poborowych. Tworzy się machina policyjna i powstają stałe armie, co z kolei pozwala eliminować rywali i zapewnić sobie monopol w wyciąganiu zasobów od poddanych dzięki aparatom do ściągania podatków, sądom i biurokracji.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.