Dodaj nową odpowiedź

Oczywiście że tak. W

Oczywiście że tak. W najlepszym wypadku w liberalizmie mamy scentralizowany rząd, nawet wtedy kiedy będzie on bardzo ograniczony. Ograniczony rząd stale będzie dążył do poszerzenia swoich wpływów. Taki proces zachodził zawsze, przez całą historię, nie ma ani jednego wyjątku. Centralistyczne instytucje dążą do ekspansji. To samo w sferze ekonomicznej. W najlepszym wypadku w sytuacji wyjściowej mamy wiele małych lecz zhierarchizowanych instytucji. Każda z nich będzie dążyła do ekspansji, tak jak rząd polityczny. Istnieje bardzo wiele dobrze poznanych czynników powodujących powstanie monopoli. Jednak żaden nurt powiązany z liberalizmem nie opisuje procesów mających działać odwrotnie do monopolizacji. Wszystkie procesy antymonopolistyczne wywodzą się z antykapitalizmu. Znasz jakiś kapitalistyczny, realnie działający proces powodujący decentralizację?

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.