Dodaj nową odpowiedź

Co do zgromadzeń i ich

Co do zgromadzeń i ich częstotliwości, to kwestia decyzji samych zainteresowanych. Mogą postanowić mandat "na zawsze" do prowadzenia określonych czynności, a gdy delegat przekracza mandat, mogą go odwołać w trybie natychmiastowym.

Albo mogą regularnie zwoływać zebrania i ustalać bieżące instrukcje. To wszystko zależy, jak bardzo ważny jest dany problem dla społeczności i jak wiele decyzji musi być podejmowanych. Jeśli chodzi o jednorazowe ustalenie rozkładu jazdy który będzie obowiązywał latami, to może warto zaangażować wszystkich. Jeśli chodzi o wydawanie gazety, gdzie codziennie trzeba podejmować setki decyzji, to może lepiej dać szerszy zakres odpowiedzialności delegatowi.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.