Dodaj nową odpowiedź

Ależ jak najbardziej jest

Ależ jak najbardziej jest proces decyzyjny - to waga "stwierdza" ile ważą te ziemniaki a nie Ty czy jakikolwiek inny czynnik. :)

Reasumując: "Kto podejmuje decyzje w Gospodarce Zasobowej (mowa o niej w tym kiczowatym filmiku)? Nikt tego nie robi. Decyzje są wyprowadzane z użyciem Metody Naukowej wykorzystującej komputery, które otrzymują dane o środowisku naturalnym w czasie rzeczywistym, oraz Centralną Bazę Danych zawierającą całą znaną wiedzę techniczną, i nadzorowane przez ewoluujące Zespoły Interdyscyplinarne. Taki układ byłby nazwany Cybernetyczny Systemem Industrialnym. Koncepcja ta znacznie redukuje mylne opinie i subiektywność. Nie chcemy ludzi u władzy. Chcemy wykorzystywać Metody Naukowe by dochodzić do najlepszych możliwych decyzji. Ostatecznie jedynymi naprawdę istotnymi kwestiami dla społeczeństwa jest (1) produkcja dóbr i usług dostępnych w równym stopniu dla wszystkich, (2) badania i edukacja mające na celu poszerzanie naszej wiedzy i rozumienia świata oraz (3) ciągłe monitorowanie zasobów naturalnych i atmosfery Ziemi i analizowanie tych danych pod kątem dostępności środków i ewentualnych problemów środowiskowych, co da nam możliwość zachowania nieskazitelnego środowiska. Bez marnotrawstwa energii i zasobów poprzez wojny i inne aspekty systemu monetarnego, moglibyśmy zająć się prawdziwymi zagrożeniami dla ludzkości, takimi jak nieprzewidziane zmienne w rodzaju tsunami, trzęsień ziemi, chorób czy plag. Jedyne prawdziwe problemy w życiu to te, które są wspólne dla nas wszystkich."

Tu masz więcej jeśli choć troszkę Cię to zainteresowało: http://tzmpolska.org/old/download/The_Zeitgeist_Movement_-_Obserwacje_i_...

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.