Dodaj nową odpowiedź

Ale głupoty. Współczesna

Ale głupoty. Współczesna własność prywatna nie bierze z zagrabienia czegokolwiek, ale z inicjatywy pracodawcy, tego który zakłada firmę. Nie ma sensu cofać się nie wiadomo dokąd, bo dzisiejszy kapitalista, a w szczególności kapitalista w Polsce (po kradzieży z czasów PRL), nie dorobił się na żadnej "pierwotnej" kradzieży, tylko na tym, że miał trochę oleju w głowie i założył firmę, której był w stanie zapewnić działalność na rynku a tym samym przetrwanie. Dlatego też pracodawca ma prawo do zysku, jak i robotnik do zapłaty za swoją pracę. O wszystko z kolei decydują potrzeby innych ludzi, kupujących lub nie, dany towar. To dzięki "złym kapitalistom" pracownicy mają w ogóle gdzie pracować. Wywłaszczenie jest przeto wyjątkowym aktem niesprawiedliwości.
Jest to logika, której nie mogą zrozumieć ani anarchiści ani marksiści. Wyzysk nie bierze się z pracy najemnej czy przywłaszczania "wartości dodatkowej", ale z niedotrzymywania umów. I w tym sensie jest zwalczany także przez libertarian.

Jeżeli przywłaszczanie przez pracodawcę "wartości dodatkowej" to wyzysk, to w takim razie jest nim także przywłaszczanie jej przez osoby, które nie uczestniczyły w jej wytwarzaniu, np. przez artystów, intelektualistów, czy pracowników pozaprodukcyjnych. Jeżeli ograniczymy prawo do tej nadwyżki do samych tylko bezpośrednich producentów, to w takiej sytuacji nie ma możliwości szerszego rozwoju. Ale jeżeli zapewniamy prawo innych grup społecznych do partycypacji w decydowaniu o podziale nadwyżki, to w takim razie dlaczego kapitalista, czyli ten który dostarczył środki produkcji, ma być ich pozbawiony?

Tak oto teorie marksistowska i anarchistyczna same sobie przeczą i popadają w sprzeczność z własnymi założeniami.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.