Dodaj nową odpowiedź

Nie umiesz podważyć

Nie umiesz podważyć argumentu, że kapitalista swoim wysiłkiem stwarza firmę. Po prostu - tyle wystarczy, by miał prawo do zysku. Jeżeli napiszesz książkę to masz prawo do nazywania siebie jej autorem, bez względu na to, czy rozdajesz ją za darmo czy sprzedajesz. Bez niego nie byłoby tej firmy - nie byłoby, a ty chcesz go za to karać wywłaszczeniem. Już rozumiesz w czym rzecz?

Jeżeli w systemie "sprawiedliwości społecznej" o podziale nadwyżki ma decydować ogół społeczeństwa, w tym pracujący na tę nadwyżkę, jak i ci, co wykonują inne prace społecznie potrzebne ale nie wytwarzające owej nadwyżki, to powiedz dlaczego kapitalista nie ma prawa do decydowania na takich samych zasadach? To jest właśnie ta sprzeczność marksizmu i anarchizmu, o której pisałem wcześniej. Prawo do decydowania o nadwyżce mają wszyscy pracownicy i robotnicy za pomocą ciał "demokracji pracowniczej", a kapitalista, który stwarza swoją pracą firmę już nie. Widzisz, poczytałem tych waszych klasyków myśli lewicowej i wyszła mi bardzo poważna sprzeczność. Żaden z nich nie ograniczył prawa do decydowania o tym, co zrobić z nadwyżką tylko do samych bezpośrednich producentów, ale rozszerzył to grono o inne osoby wykonujące potrzebne prace. Dajesz.
Wyluzuj koleś, to tylko dyskusja.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.