Dodaj nową odpowiedź

Wezwanie Palestyńskiej Partii Ludowej do solidarności z Palest

Szanowni Towarzysze! Jak Wam wiadomo, 29.11.2012 r. w Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim, w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ odbędzie się głosowanie w sprawie podniesienia statusu Palestyny do roli państwa. Przez prawie sto lat nasz naród był pozbawiony wszelkich praw. Piętnaście dni przed tym wydarzeniem, 14.11.2012 r. rozpoczęła się nowa izraelska agresja na Strefę Gazy, poprzedzając zaplanowane na styczeń wybory do parlamentu Izraela.

Jesteśmy świadkami zbrodniczej napaści na nasz oblężony w Gazie naród. Nie ma ona nic wspólnego z zapewnieniem komukolwiek bezpieczeństwa, lecz ma w znacznej mierze na celu zaprzeczenie niezbywalnemu prawu naszego narodu do samostanowienia. Izrael usiłuje storpedować nasz wniosek złożony w ONZ, lecz jego polityka, która pogarsza sytuacją w regionie, nie zatrzyma naszego narodu, idącego szlakiem jedności, wyzwolenia i poszukiwania sprawiedliwego, wszechogarniającego i trwałego pokoju.

Po 1948 r. naszym udziałem stała się krzywda i wygnanie. Około milion Palestyńczyków siłą usunięto z ich domów w Palestynie. Od tego czasu nasze bytowanie w ojczyźnie jest stale zagrożone. Izraelska okupacja wszystkich ziem palestyńskich rozpoczęta w czerwcu 1967 r. przyniosła nowe cierpienia i ból. Polityka Izraela przez ostatnie 45 lat okupacji opierała się na wywłaszczeniu z ziemi, sprowadzaniu izraelskich osadników, oblężeniu Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu, burzeniu domów, tworzeniu stref wojskowych i muru rozdzielającego, które przecinają naszą ziemię.

Jedyną drogą do osiągnięcia przez Palestyńczyków rozkwitu i postępu jest zakończenie izraelskiej okupacji. Jest to również sposób, abyśmy osiągnęli wolność i godność.

Uważamy, że inicjatywa Organizacji Wyzwolenia Palestyny odnośnie nowego statusu Palestyny w ONZ jest pozytywnym, kolektywnym i ważnym posunięciem, które przybliża nas ku wolności. To krok w dobrym kierunku dla sprawy sprawiedliwego i powszechnego pokoju opartego na rezolucjach prawa międzynarodowego. W pełni popieramy to dążenie, tak jak popieraliśmy rok temu wniosek o przyjęcie Palestyny do grona pełnoprawnych członków ONZ. Nasze ugrupowanie odegrało ważną rolę we wspieraniu tej inicjatywy w ONZ i apelujemy do wszystkich partii komunistycznych i lewicowych o udzielenie jej pełnego poparcia.

Wzywamy Was do okazywania poparcia naszym wysiłkom i walce o rozpoczęcie nowej ofensywy politycznej, która będzie krokiem do rzeczywistej niepodległości suwerennego państwa palestyńskiego w granicach z 4.06.1967 r. Apelujemy o konsolidację Waszych pozycji, działań i walki na arenie międzynarodowej o bezzwłoczne zakończenie izraelskiej agresji i zapobieżenie ofensywie lądowej na Strefę Gazy.

Wesprzyjcie walkę o uznanie palestyńskiej państwowości przez ONZ.

Nastał czas Palestyny. Jesteśmy pewni, że Wasza solidarność pomoże nam osiągnąć nasze prawowite cele, tak żeby naszym następnym krokiem było świętowanie w państwie, które otrzymamy, a nie dalsze dążenie do urzeczywistnienia tego, czego nam niesprawiedliwie odmówiono.

Jeśli Izrael nie zakończy okupacji, trwającej od roku 1967, i nadal będzie sprzeciwiał się powstaniu wolnego i suwerennego państwa palestyńskiego oraz przedłuży agresję w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu, to straszne zdarzenia, które mają miejsce w Gazie, będą się powtarzać.

Zatrzymamy izraelską agresję na Gazę! Wesprzemy dążenie do uznania państwowości!

Komitet Centralny Palestyńskiej Partii Ludowej

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.