Dodaj nową odpowiedź

Londyn: 31 rocznica stanu wojennego

Świat | Prawa pracownika

W środę wieczorem 12 grudnia 2012 redakcja "Kuriera Syndykalistycznego" z grupą sympatyków spotkała się pod pomnikiem Nieznanego Robotnika przy Trinity Square w Londynie. Uczciliśmy w ten sposób pamieć robotników poległych w trakcie trwania stanu wojennego, wprowadzonego w Polsce w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku dekretem nielegalnej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Przy pomniku zebrani zapalili znicze oraz rozwiesili listę ofiar stanu wojennego wraz z plakatami informującymi o tamtych wydarzeniach w języku polskim i angielskim.

Stan wojenny został zawieszony po roku (dokładnie 31 grudnia 1982), a ostatecznie zniesiono go 22 lipca 1983. W czasie jego trwania w całej Polsce około stu robotników oddało życie za idee Samorządnej Rzeczpospolitej. Do dzisiaj nie wyjaśniono ok. 90 tajemniczych zgonów działaczy opozycyjnych. Wydarzenia te de facto zakończyły istnienie "Solidarności" jako autentycznie oddolnego ruchu związkowego, gdyż odrodzona w 1986 "Solidarność" była już ugodowym, biurokratycznym związkiem zawodowym. 31 lat po stanie wojennym idee Samorządnej Rzeczpospolitej są wciąż niezrealizowane, ale wiele z nich żyje w naszych sercach i są inspiracją w walce o lepsze jutro.

Jako pracownicy na emigracji, odwołujący się do samorządnych idei pierwszej "Solidarności", stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim dyktaturom i autorytarnym tendencjom w ruchu pracowniczym. Nawołujemy również polskich emigrantów o szacunek do ciężko wywalczonych na przestrzeni wieków przez brytyjskich pracowników praw i przywilejów.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.