Dodaj nową odpowiedź

odszukaj sobie sam list Jędrzeja Giertycha

albo wejdź na myslpolska.pl lub konserwatyzm.pl - i tam sobie znajdziesz argumentację.

Jeżeli nie posiadasz daru samodzielnego docierania do wiedzy, to przytoczę taki krótki fragment z artykułu J. Giertycha z 1982 roku.

"Powtarzam: nie wiem, kto to jest naprawdę generał Jaruzelski i jakie jest jego rzeczywiste duchowe oblicze. Ale bez względu na to, czy stał się dyktatorskim władcą katolickiego kraju, odczuwając utajoną solidarność z duchem tego kraju, czy też tylko okoliczności przypadkowe go do roli tego władcy doprowadziły, jest faktem że – być może tylko w wyniku tych okoliczności przypadkowych, a być może całkowicie świadomie – znalazł się w położeniu gdy chce i może, lub tylko jest zmuszony prowadzić politykę słuszną. Może się on nam podobać lub nie, ale w istniejącej sytuacji nic sposób nie uznać, że reprezentuje on politykę prawidłową i że wszyscy Polacy kochający ojczyznę i życzący jej dobra, powinni mu w jego dzisiejszej roli sternika polskiej nawy państwowej udzielić poparcia.

Tym, którym powyższe słowa nie trafiają do przekonania, stawiam pytanie; w takim razie komu chcecie udzielić poparcia? Chcecie by faktyczną – a może i formalną – władzę w Polsce objęli Kuroń, Michnik, Geremek, Bujak i im podobni? – Wolne żarty!"

Kuroń, Michnik, Geremek - złota trójca pro-PRL-owskiej, ksenofoicznej prawicy, zwanej niekiedy endekomuną. Nie zaistniała ona w 1981 wraz z powstaniem ZP Grunwald, ani w 1968, podczas nagonki antysemickiej, lecz znacznie wcześniej. Wódz RNR Falanga, Bolesław Piasecki, i kierowany przez niego PAX, wspierał stalinowskie władze od 1945 r.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.