Dodaj nową odpowiedź

Głównym zadaniem RAF nie

Głównym zadaniem RAF nie była walka o wyzwolenie zachodnioniemieckiej klasy robotniczej, była nim walka z imperializmem amerykańskim wspieranym przez NRF, i współudziałem państwa niemieckiego w imperialistycznej agresji na Wietnam, zaledwie 20 lat po tym jak Niemcy przegrały wojnę i miały nie być już agresorem, tymczasem we władzach politycznych i ekonomicznych NRF siedzieli "postnaziści", którzy nachapali się w czasie wojny, amerykanom byli jak najbardziej na ręke. Klasa robotnicza Niemiec może i ich olała bo państwo przekupiło ich podwyżkami i zasiłkami(w końcu stać je było dzięki złupieniu wcześniej Żydów, Polaków, Rosjan..)ale wietnamska klasa robotnicza była wdzięczna RAF za ich internacjonalistyczną pomoc. Nie zapominaj że RAF to jednak nie indywidualiści, tylko marksiści, sposób działania może podobny ale nacechowany bardziej strategicznym myśleniem i planowaniem, biorący pod uwagę całokształt, a nie jedynie mały wycinek rzeczywistości tu i teraz. Skąd wiesz, może jednak przechylili szalę zwycięstwa? a jaki mieli wpływ na świadomość niemieckiej klasy robotniczej, tego też nie wiemy, wiemy że dziś jest ona na dużo wyższym poziomie niż u nas.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.