Dodaj nową odpowiedź

Wezwanie do usunięcia materiałów lub zamieszczenie sprostowan

W związku z pojawiającymi się licznie artykułami oraz materiałami w Internecie, które dotyczą braku płynności finansowej oraz zaległości w wypłatach dla pracowników warszawskiej firmy IMPULS,
oświadczamy że działająca w Poznaniu firma IMPULS SECURITY POLSKA nie jest w żaden sposób powiązana z firmą IMPULS która działa w Warszawie. IMPULS SECURITY POLSKA z Poznania, zatrudnia obecnie przeszło 300 pracowników na umowę o pracę i nie posiada obecnie żadnych zaległości zarówno w wynagrodzeniach jak i w płaconych składkach.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Do osób instytucji publikujących powyższe materiały : Prosimy o jednoznaczne wskazywanie instytucji których dotyczą (pełna nazwa firmy, adres, właściciel, nip firmy) gdyż obecnie działania, jednoznacznie godzą w dobre imię naszej firmy narażając nas na realne straty finansowe. Wzywamy tym samym do usunięcia lub umieszczenia odpowiedniej informacji – sprostowania, zgodnie z przedstawioną przez powyżej informacją. Jednocześnie informujemy że brak odpowiednich działań z Państwa strony lub dalsze publikowanie nierzetelnych informacji, które naruszać będą interesy naszej firmy skutkować będzie skierowaniem sprawy do sądu.

Dariusz Pietrowiak
IMPULS SECURITY POLSKA SP. z o.o
61-357 Poznań ul. Podmiejska 2
NIP 9721188352

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.