Dodaj nową odpowiedź

pytanie: dlaczego?

pytanie: dlaczego zyski z inwestycji wszystkich obywateli mają iść na zwiększenie konsumpcji na wolnym rynku wśród zatrudnionych kosztem wydatków na publiczną służbę zdrowia, ubezpieczania społeczne, budownictwo komunalne i publiczną antifę itepe, zakłady pracy z rąk bezrobotnych, emerytów tj. powyżej wieku roboczego, chorych i rencistów nie zdolnych do pracy, dzieci poniżej wieku roboczego, studentów przyuczających się do pracy, kobiet, mężczyzn i innych płci wykonujących tzw. prace domową (których "zakłady" są już w ich rękach), ludzi których dochód jest o wiele mniejszy i często ich podstawowe potrzeby takie jak jedzenie, schronienie i opieka medyczna są w postaci usług publicznych, subsydiowane z dochodu narodowego którego sami nie wypracowują czy np. potencjalnie ludzi chcących żyć zgodnie ze swoją wolną wolą na dochodzie gwarantowanym być może w niedalekiej przyszłości itede w ręce jedynie pracowników? jak nie państwo, rodzina czy charytatywna jałmużna wolnego rynku, biznesu, kapitalizmu, burżuazji itede ma się nimi zająć to kto? Społeczeństwo, walka klas, solidarność, rewolucja, ZSP, IWA? Przyzakładowe szpitale finansowane z zysków zakładów pracy w rękach pracowników? Szpitale w rękach pracowników którzy mają większy udział w zyskach przedsiębiorstwa? Spółdzielnie budowlane i mieszkaniowe, kolektywne samowystarczalne gospodarstwa rolne których pracownicy-konsumenci mają większy udział w zyskach przedsiębiorstwa (wzrastających wraz z wartością tych towarów, która wzrasta wraz z popytem)? Ideologie takie jak anarchizm i syndykalizm itede to jest po prostu na nowo wymyślanie i wdrażanie - tak, żeby coś ugrać przy zmianie własności, kontroli nad zasobami i pracą (niczym orwellowski angsoc z 1984 bazującego na doświadczeniach i obserwacjach Orwella podczas hiszpańskiej wojny domowej i rewolucji) - kapitalizmu, socjaldemokracji, bolszewizmu, stalinizmu, titoizmu, handlu, anarchii rynku, pracy najemnej, usług państwa dobrobytu, nacjonalizmu, szowinizmu, konkurencji, przetrwania, doboru naturalnego itede, jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o to, jedni mają dar do liczb, inni do tłumów, trzeci do czego innego itede

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.