Dodaj nową odpowiedź

Ale o kogo ci chodzi?

Jeśli o Inicjatywę to zapraszam na strone www.ozzip.pl i tam można znaleść informacje dotyczące również strajków i sporów wygranych z pracodawcą. Np w HCP, Szpitalu w Bielsku/Biała, US w Opolu

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.