Dodaj nową odpowiedź

Utożsamienie wrogów

Utożsamienie wrogów neoliberalnej polski z ideologicznym zlepkiem "myśli narodowej" jeszcze nie nastąpiło, ale są ku temu warunki, co Ruch Narodowy wyczuwa niejako na oślep (nie wierzę, żeby stosowali jakąkolwiek przemyślaną strategię bazującą na socjologicznych analizach).

Konfliktu ekonomicznego nie sposób jest wyrazić bez pośrednictwa symboli kulturowych, a symbolika narodowa i związana z nią w mobilizacja do walki (coś charakterystyczne dla polskiej kultury) wydają się być oczywistym wyborem. Wielu ludzi pokrzywdzonych lub zagrożonych instynktownie sięga po elementy takiej retoryki.

Daleko posuniętym uproszczeniem jest przypisywanie wymienionym w twoim komentarzu grupom jakiejś esencjalnej podatności na tego typu retorykę. Tak po prostu nie jest. Retorykę wojującego nacjonalizmu łatwo jest stosować w przypadku masowej jednorazowej mobilizacji, jaką jest np. Marsz Niepodległości. W codziennych kontaktach często z tymi samymi ludźmi równie łatwo przychodzi odwoływanie się do ogólnohumanistycznych wartości czy wątków z kultury lokalnej nieredukowalnych do ogólnopaństwowej wersji patriotyzmu.

Wszystko wskazuje na to, że lewica społeczna nie posiada w tym momencie siły pozwalającej na masową mobilizację, a sojusz z przychylnymi (do czasu) liberałami (w postaci niektórych postaci z elit medialnych) jest katastrofalnym dla wiarygodności środowiska. Jednocześnie lewica społeczna wydaje się być silna mocą "nieefektownych" rozproszonych działań, pracy u podstaw. Dobre stosunki squotów i alternatywnych centrów z lokalnymi społecznościami są tutaj dobrym przykładem.

Nie należy zatem przypisywać polskim ofiarom neoliberalizmu ogólnej tendencji nacjonalistycznej. Rzeczywistość społeczna jest bardziej skomplikowana i jak doskonale znamy to z codziennego życia, ludzie zachowują się różnie w różnych sytuacjach. Główne zagrożenie dla lewicy społecznej to medialne utarcie się takiej interpretacji konfliktu społecznego w Polsce: patrioci (ofiary transformacji) kontra lemingi (beneficjenci transformacji). Jest to podział fałszywy, ale może zostać przyjęty jako obowiązujący na zasadzie samospełniającej się przepowiedni.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.