Dodaj nową odpowiedź

II wojna

Doceniam Pana troskę o moje zdrowie i poziom umysłowy. Mam 49 lat zatem do zidiocenia starczego jeszcze mi trochę brakuje, ale wszystko przed nami.

Nacjonalizm i imperializm to jednak coś innego, a czasem sprzecznego. Pojęcia naukowe nie mogą być tylko konwencjami, bo stoją za nimi jakieś desygnaty. Inaczej nie ma mowy o nauce. Proszę zwrócić uwagę że np. tacy rosyjscy etnonacjonaliści zwalczają rosyjski imperializm.

Wydaje mi się, że Hitler zrobił karierę na czymś innym, niż znalezienie problemu zastępczego dla problemów społecznych (wiele z tych ostatnich rozwiązał zresztą, np. bezrobocie).
Jednym z nich był lęk przed komunizmem. Niemcy go oczywiście też dobrze nie znali, ale jednak trochę lepiej niż Francuzi czy Brytyjczycy - z uwagi na związki z Rosją, choćby przez "Baltendeutsche". Trochę też było u nich "białej" emigracji.
A skład narodowościowy kierownictwa RKP/b/ (później WKP/b/) był taki jaki był. Hitler to wykorzystał, a większość Niemców zrozumiała że to nazizm skutecznie zwalcza komunizm, a nie demokracja liberalna. No i go poparli, nie tylko dlatego, ale także.
Ja nie uważam aby komunizm był tylko "narzędziem w rękach Żydów". Ale nie można abstrahować od faktu, że to oni w partii bolszewickiej byli czynnikiem najbardziej znaczącym do czystek stalinowskich. (Na etniczny aspekt czystek zwrócił uwagę m.in. B. Bażanow w "Byłem sekretarzem Stalina", zachęcam).

Dlaczego sądzi Pan (i jak rozumiem wszyscy na tej liście) że narodowość człowieka nie ma tu żadnego znaczenia? Łącznie z jego kulturą, doświadczeniem zbiorowym i uprzedzeniami? Że jak dostał legitymację partyjną to się na nowo narodził?

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.