Dodaj nową odpowiedź

Trzebić chwasty!

Polska Ludowa była przyczółkiem socjalizmu. Znacjonalizowana gospodarka była podstawą, na której mógł zostać zbudowany socjalizm. Potrzebny do tego był demokratyczny zarząd nad gospodarką i kontrola nad władzą. Klasa robotnicza i ogół ludzi pracy mieli decydować o produkcji i podziale oraz kontrolować działanie władz. Tak się nie stało i za zarządzanie zabrał się aparat partyjno-państwowy, bez żadnej kontroli społecznej. Nic dziwnego, że z czasem wyrodził się w biurokratyczną kastę, która stała się nowa burżuazją. Kapitalizm zaczął odtwarzać się w nowej formie, "socjalizm realny" stawał się czysto formalny. Pełzająca kontrrewolucja obaliła Polskę Ludową w 1989 roku. Brak demokratyzacji i kontroli nad władzą prowadzą do biurokratycznej degeneracji i kontrrewolucji. O tym trzeba pamiętać na przyszłość. Walka klas w warunkach socjalizmu, lub na drodze do niego trwa dalej. Niebezpieczeństwo kontrrewolucji jest realne długo po obaleniu kapitalizmu. Trzeba bezwzględnie trzebić odradzające się chwasty, bo inaczej opanują ogród.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.