Dodaj nową odpowiedź

"Pełzająca kontrrewolucja

"Pełzająca kontrrewolucja obaliła Polskę Ludową w 1989 roku."

Polska Ludowa była od początku tworem stalinowskiej kontrrewolucji. W takiej Rosji miała miejsce przynajmniej rewolucja proletariacka (która co prawda oczywiście się zdegenerowała, ale wcześniej niż wydaje się trockistom). Tu zaś system został wprowadzony na bagnetach jednej imperialistycznej armii przeganiającej drugą, a nie przez masy.

"Niebezpieczeństwo kontrrewolucji jest realne długo po obaleniu kapitalizmu."

Można powiedzieć, że kapitalizm został obalony dopiero jak nastąpi światowa rewolucja. Nie ma czegoś takiego jak "socjalizm w jednym kraju", może istnieć tylko w jakimś miejscu na świecie dyktatura proletariatu, będąca wstępnym warunkiem politycznym do przekształceń socjoekonomicznych> Nie może jednak ona pozostać jakimś proletariackim bastionem, lecz dążyć do rozprzestrzenienia rewolucji na inne kraje.

"Zresztą istnienie masy ludzkiej żyjącej tylko ze swojej pracy - masy siły roboczej, odciętej od kapitału albo od możliwości chociażby ograniczonego zaspokojenia swych potrzeb i charakteryzującej się stąd możliwością już nie tylko czasowej utraty samej pracy jako źródła egzystencji - zakłada z góry, z racji konkurencji, istnienie rynku światowego. Proletariat może więc egzystować tylko w sensie światowo-dziejowym, podobnie jak będący jego dziełem komunizm możliwy jest w ogóle tylko jako egzystencja o światowo-dziejowym charakterze." (Marks & Engels, "Ideologia niemiecka")

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.