Dodaj nową odpowiedź

Tak, a bolszewicy od 1903 r.

Tak, a bolszewicy od 1903 r. knuli SPISEG w celu zainstalowania kapitalizmu państwowego.

Rzeczywistość była dużo gorsza. Bolszewicy w pewnym okresie byli szczerymi proletariackimi rewolucjonistami, którym po prostu się nie udało. Po części z powodu własnych błędów, po części z powodu porażki ruchu rewolucyjnego w innych krajach.

PS. Wolę Lenina, który przynajmniej przyjął postawę internacjonalistyczną i potępił imperialistyczną rzeź, jaką była I wojna światowa, niż takiego popierającego Ententę Kropotkina.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.