Dodaj nową odpowiedź

dobrze wiem o tym,że

dobrze wiem o tym,że młodohegliści dali niemały pretekst do rozwinięcia się ideologii antyautorytarnej lewicy z tym, że w ich myśleniu z heglowskiej filozofii ostała się samo narzędzie negacji, które oni posunęli do ostateczności i nadali mu praktyczniejszy wyraz(cały czas pisze o antyautorytarnej lewicy[Bakunin,Stirner]). Zmiana o której piszesz zachodziła według wcześniej określonego porządku rzeczy, który determinowała wyższa świadomość czy tam duch obojętnie jak on sobie tego bożka nazwał, wobec którego indywidualne czy kolektywne inicjatywy były w oczywisty skazane na porażkę, bo wszystko było już z góry nakreślone i rządziła nimi nieuchronna konieczność. Z nieuchronnego biegu historii Marks stworzył podwaliny dla swojej tezy o racjonalności i celowości historii [ co jest bzdurą de facto], której podwaliny zwęszył u tego akolity absolutyzmu i totalności. Nie trudno się domyślić w związku z tym dlaczego eksperyment komunistyczny w Rosji oparty na marksistowskich założeniach skończył się tym czym się skończył.
Teraz odniosę się do twojej drugiej wypowiedzi bo zakładam, że to jedna i ta sama osoba próbuje mi imputować jakąś ideową czystość, a co gorsze stawianie wytycznych kto może się czym sugerować. Znajdź teraz kłamliwa istoto cytat, gdzie ja komuś coś zabroniłem ? Uprawiana przez ciebie semantyka ma dużo więcej wspólnego z bolszewizmem niż moje obruszenie na wysługiwanie się nędznymi filozofami.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.