Dodaj nową odpowiedź

niestety Xavier nie

niestety Xavier nie uściślił co miał na myśli pisząc o nihilizmie w ogólności, a nie o jego sprecyzowanej formie, która wobec założeń różnych myślicieli/grup/możliwości doświadczeń jest różna i ma różne podłoże oraz wydźwięk.
Poza tym dalej nie zmienia to faktu, że immoralizm nie wyklucza budowania własnej etyki, którą posługują się jednostki bądź kolektywy, w tym KKO, które zbudowało swoje własne kryteria i jako takie mogą je odnosić do członków swojej grupy.

Natomiast wydaję mi się, że w swojej interpretacji tego wydarzenia wybiegłeś na pole marzeń sennych, bo sprawa jak się okazuję dotyczy głównie postawionego zarzutu o współpracę z policją[vide chodzenie do szefów służby więziennej]i wątpię szczerze, czy czytasz w ogóle komunikaty KKO, inaczej nie pisał byś bredni przyrównujących ich do Machiavellego i insynuowaniu im posługiwania się argumentem niczym nie podpartej siły .

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.