Dodaj nową odpowiedź

Popper nie był

Popper nie był wolnorynkowcem w rozumieniu libertariańskim mimo jego powiązań ze szkołą austriacką. Nawet w czasie objęcia przez niego katedry na uniwersytecie Hayeka, pozostawał do końca krytyczny wobec jego wizji kapitalizmu jak i każdej innej wizji tworzącej niepodważalne prawdy . W pewnym okresie swojego życia zbliżył się nawet do socjaldemokracji, pomimo jego ogólnej niechęci do tworzenia systemów. Poza tym ekonomia była ostatnią rzeczą, która go zajmowała, Popper był przede wszystkim twórcą nowej metodologii , w telegraficznym skrócie : Krytyczny racjonalizm określić można następująco. Krytycyzm (w nazwie tej nawiązuje Popper świadomie do filozofii krytycznej Kanta) sprowadza się do postawy głoszącej, że wszystko to, co w danym momencie uznaliśmy za dowiedzione, później może być podane w wątpliwość
Brzmi znajomo? Ta doza ciągle odradzającego się krytycyzmu i nieufności jest przecież zakorzeniona w poglądach anarchistycznych od początków jego istnienia, więc nie wiem skąd to oburzenie na przywoływanie Poppera.
A to, że powoływali się na niego Balcerowicz i Soros, uhh, a czy to nie Chavez powoływał się na przypadkiem Kropotkina ? Czy to powód żeby przestać go czytać ?
Trochę więcej otwartości anarchiści, ze zdrowym dystansem wobec wszystkiego i garścią krytyczności, możemy nauczyć się wiele nawet od wroga.

Należy być krytycznym w stosunku do teorii, którymi zachwycamy się najbardziej.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.