Dodaj nową odpowiedź

drobnomieszczańskie to

drobnomieszczańskie to takie, które kontestując system, działają w jego ramach i na jego zasadach, drogi panie socjalisto. Czyny opierające się na zerwaniu z istniejącym porządkiem prawnym czy obyczajowym są w swojej istocie wrogie jakiejkolwiek gnuśnej myśli przeciętnego drobnomieszczanina. I skończ już z tą klasa pracującą , bo mało, że taka nie istnieje, to nikt nie ma zamiaru się na jej rzekomych plecach nie wspierać.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.