Dodaj nową odpowiedź

Co niby tak się zmieniło,

Co niby tak się zmieniło, że marksistowskie pojęcia już nie przystają do rzeczywistości?
Znikły klasy? Nawet jeśli nastąpiły przesunięcia wewnątrz proletariatu i burżuazji, co jest zupełnie naturalne ze względu na rozwój sił wytwórczych, to przecież nie zniknął antagonizm klasowy pomiędzy nimi. Walka klas pozostaje wciąż siłą napędową rozwoju.
Zniknęła sprzeczność pomiędzy społeczną formą wytwarzania, a prywatną formą zawłaszczania? Sprzeczność ta jest w dalszym ciągu podstawową sprzecznością współczesnego społeczeństwa kapitalistycznego. To oznacza, że klasa robotnicza i ogół ludzi pracy mają w dalszym ciągu historyczne zadanie uspołecznienie produkcji i podziału. Nic tu się nie zmieniło i nie zdezaktualizowało.
Zniknął imperializm - polityczny podbój i ekonomiczna eksploatacja krajów zacofanych ze strony centrów kapitalizmu? Państwa imperialistyczne w dalszym ciągu obalają nieprzychylne sobie rządy, osadzają własne marionetki i eksploatują zasoby naturalne i siłę roboczą zacofanych krajów. Walka z imperializmem jest zatem wciąż aktualna.

Kapitalizm się zmienia, ale jego podstawowe sprzeczności, zdefiniowane przez naukowy socjalizm, wciąż są aktualne. Wskazałem konkretne przykłady. W twojej wypowiedzi są tylko gołosłowne stwierdzenia nie poparte konkretami. Mamy wierzyć na słowo? Twoje twierdzenia nie mają nic wspólnego z nauką, ani racjonalizmem. Chyba, że burżuazyjną "nauką" i burżuazyjnym "racjonalizmem", a to co innego, bo burżuazyjna "nauka" to nic innego, jak tylko apologia status quo pisana na zamówienie i za pieniądze kapitalistów. "Racjonalizm" burżuazyjny to zmistyfikowany pseudoracjonalizm, który stoi na staży burżuazyjnego stanu posiadania. Burżuazyjni filozofowie i naukowcy są na żołdzie burżuazji. Są ich najemnikami, którzy walczą na froncie filozofii i ideologii. Ich zadaniem jest uświęcenie kapitalizmu, nadanie mu "racjonalistycznej" i "naukowej" podbudowy i zabezpieczenie od strony ideologicznej. Burżuazja im płaci, a kto płaci, ten zamawia melodię.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.