Dodaj nową odpowiedź

gdzie tu faszyzm

Ukraina: Socjalistyczna deklaracja Donieckiej Republiki Ludowej (akt.)

Reprezentująca zbuntowaną przeciw kijowskim władzom ludność Rada Ludowa obwodu donieckiego proklamowała 7 kwietnia powstanie suwerennego państwa Doniecka Republika Ludowa. Według proklamacji "źródłem władzy w nowym państwie jest wielonarodowościowy lud Donieckiej Republiki Ludowej". Przed 11 maja ma odbyć się referendum, które zatwierdzi deklarację niepodległości. O pomoc przy pokojowym przeprowadzeniu referendum władze republiki zwróciły się do prezydenta Rosji Władimira Putina.

Doniecka Republika Ludowa nie ogłosiła się wprost państwem socjalistycznym, ale zapisy o takim charakterze znalazły się w treści ogłoszonej w poniedziałek deklaracji o suwerenności nowo powołanego państwa. Podstawą ustroju ekonomicznego republiki mają być "kolektywne formy własności".

W punkcie 4. Deklaracji suwerenności Donieckiej Republiki Ludowej znalazł się zapis stanowiący, iż "Republika zapewnia warunki dla swobodnego rozwoju i ochrony konstytucyjnie uznanych form własności, które wykluczają zawłaszczanie rezultatów cudzej pracy, przy priorytetowym znaczeniu kolektywnych form własności".

Ponadto deklaracja stanowi m.in.: Lud Donieckiej Republiki Ludowej posiada wyłączne prawo własności ziemi, jej zasobów, przestrzeni powietrznej, zasobów wodnych i innych bogactw naturalnych znajdujących się w granicach terytorium republiki oraz Ekonomiczny i naukowo-techniczny potencjał, znajdujący się na terytorium republiki, stanowi jej własność, jest materialną podstawą jej suwerenności i wykorzystywany jest w interesie jej obywateli.

W Charkowie, w ślad za obwodem donieckim, 7 kwietnia wieczorem Rada Deputowanych Charkowskiej Terytorialnej Gromady proklamowała powstanie Charkowskiej Republiki Ludowej. Zjednoczenie "Borot'ba" informuje, że także w deklaracji założycielskiej charkowskiej republiki znalazły się socjalistyczne zapisy o zakazie "eksploatacji cudzej pracy" i priorytecie "kolektywnych form własności".

no gdzie tu faszyzm?

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.