Dodaj nową odpowiedź

Dla równowagi

Kilka pomysłów rządu w Kijowie:
- skrócenie obowiązkowej edukacji o dwa lata - jako wzór podawane są "państwa zachodnie", w których młodzież kończy naukę w wieku 15-16 lat
- ograniczenie wydatków na publiczną służbę zdrowia i edukację
- odpłatne żywienie w szpitalach
- odpłatne zajęcia w szkołach sportowych
- odebranie studentom i nauczycielom prawa do bezpłatnego korzystania z transportu publicznego
- wzrost liczby godzin pracy nauczycieli
- wstrzymanie waloryzacji stypendiów
- ograniczenie przyznawania stypendiów wyłącznie do osób niepełnosprawnych i pochodzących z najbiedniejszych rodzin
- odebranie nauczycielom dodatków wypłacanych za tytuły naukowe
- wstrzymanie monitorowania skażenia w Czarnobylu
- odebranie ofiarom skażenia radioaktywnego prawa do specjalnej opieki medycznej, wstrzymanie świadczeń dla ofiar i osób pracujących w skażonej strefie
- wzrost wieku emerytalnego dla mężczyzn o dziesięć lat i pięć lat dla kobiet
- wzrost minimalnego okresu pracy uprawniającego do emerytury o siedem lat
- zamrożenie emerytur
- odebranie emerytom prawa do darmowego korzystania z transportu publicznego oraz ulg w rachunkach za podstawowe media
- obniżenie świadczeń za okres zwolnienia lekarskiego
- obniżenie świadczeń rodzinnych
- ograniczenie zakupów "za gotówkę" do dziesięciokrotności minimalnej pensji, powyżej tej granicy płatność musi być dokonana transferem bankowym

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.