Dodaj nową odpowiedź

II Kongres Anarchistyczny

Kraj | Ruch anarchistyczny

Celem Kongresona jest przyjazna konsolidacja środowisk wolnościowych, grup anarchistycznych i anarchizujących indywidualistów i indywidualistek. Projekt ten, mimo że realizowany jest w formie „kongresu”, ma odbiegać od tradycyjnej akademickiej sztampy, dlatego też poza krótkimi referatami tematycznymi i związanymi z nimi dyskusjami, Kongresono akceptuje wszelkie przejawy twórczej ekspresji, takie jak warsztaty, happeningi czy instalacje.

Drugi poziom Kongresu Anarchistycznego ma być namysłem nad możliwością wypracowania intelektualnej bazy (lub wielu modeli bazowych) niezbędnej do tego, by wszelkie idee – a w tym wypadku idee wolnościowe – rozwijały się i budowały język opisu możliwy do zaistnienia w obecnym kontekście kulturowo-politycznym. Praca ta ma przyczynić się do ochrony ich przed skostnieniem i dogmatyzacją.

PAMIĘTAJCIE! KONGRESONO TWORZYMY WSZYSTKIE I WSZYSCY RAZEM!

Termin nadsyłania tematów i abstraktów prezentacji (czas ok. 20 minut): 13.04.2015 na adres: kongresono@riseup.net

Archiwalne teksty i komentarze z pierwszego Kongresona znajdziecie na: www.kongresono.wordpress.com

Zapraszamy na nasz fanpage na facebooku: https://www.facebook.com/kongresono

Skontaktuj się z nami jeżeli możesz nas wesprzeć finansowo, przygotować tłumaczenie manifestu na język niemiecki lub czeski, możesz wykonać dla nas grafikę.

Szczegóły organizacyjne podamy w stosownej chwili.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.