Dodaj nową odpowiedź

Ciekawe w jaki sposób

Ciekawe w jaki sposób zachowaliby się anarchosyndykaliści gdyby przyszło im wziąć odpowiedzialność za los społeczeństwa? Zdecydowaliby się na izolację gospodarczą i polityczny ostracyzm - a tym byłoby przecież wystąpienie ze strefy euro czy UE w tej chwili, w warunkach gospodarki opartej na syntetycznej walucie wspólnotowej i imporcie znaczącej części dóbr podstawowych? Odważyliby się podążyć drogą przecieraną kilkakrotnie przez komunistów ścierając się z wewnętrzną opozycją w postaci "klasy średniej" i bezmyślnie za nią podążającymi robotnikami wierzącymi w kapitalistyczną propagandę? Zdecydowaliby się na systemowe "zrównanie w dół"? - to jedyna metoda umożliwiająca przetrwanie społeczeństwa w pierwszym okresie transformacji, na odbudowę bazy produkcyjnej i naukowej własnymi wewnętrznymi siłami... Historia nie zna chyba takiego precedensu, nigdy dotąd gospodarka europejska nie była tak zrujnowana i zależna od zewnętrznych dostaw i kaprysów wielkich korporacji jak obecnie. To bardzo trudne czasy, i nowe, stare metody "rewolucyjne" nie mają wobec tej nowości zastosowania - na pewno nie na skalę tak małą jak jedno państwo. To nie czas na prymitywne działania branżowe, klanowe czy plemienne. Konieczna jest współpraca całego społeczeństwa, przełamanie dążenia do bezmyślnej konsumpcji i gotowości do pracy, do prawdziwej pracy a nie metkowania importowanych produktów. Myślicie, że wyprane kapitalistyczną propagandą mózgi Europejczyków gotowe są na taką rewolucję???

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.