Dodaj nową odpowiedź

Białoruś: uczestnicy flash moba aresztowani

Świat | Represje

Białoruska milicja aresztowała pięciu uczestników akcji "flash mob" na Placu Październikowym w Mińsku.

Uczestnicy akcji zebrali się w wyznaczonym miejscu, wyjęli lody i liżąc je, mieli przejść gęsiego wokół placu. Nie udało im się jednak spełnić zamierzenia, ponieważ milicja rozbiła akcję.

Na Białorusi od czasu marcowych wyborów prezydenckich popularne stały się polityczne akcje flash mob. Na początku były wyrazem sprzeciwu wobec tendencyjnego relacjonowania przez państwowe media protestów po wyborach.

Podczas pierwszej tego rodzaju akcji młodzi ludzie jednocześnie "czytali" gazetę "Sowietskaja Biełorussija", wydając okrzyki dezaprobaty. Innym razem stali z zawiązanymi oczami przed wielkim ekranem na Placu Październikowym, na którym transmitowany był dziennik telewizyjny.

Zwoływali się też przez Internet, by w określonym czasie i miejscu zapalić znicze w intencji więzionych demonstrantów.

Jeden z uczestników akcji przekonywał, że flash mob to najlepsza forma protestu, gdyż uniemożliwia aresztowania: trwa krótko, a biorący w niej udział ludzie są sobie całkowicie obcy.

Jednak od końca kwietnia na miejscach planowanych akcji wcześniej od ich uczestników zaczęły się pojawiać duże grupy tajniaków. Przed dwoma tygodniami milicja zatrzymała kilku uczestników akcji w obronie opozycyjnego pisma "Nasza Niwa". Ostatnio nie dopuściła do akcji flash mob w rocznicę zmiany nazw kilku głównych ulic stolicy. Aresztowano kilkanaście osób.

Ideę flash moba próbował przejąć lider opozycji Alaksandr Milinkiewicz który ogłosił zamiar powołania centrum politycznych akcji flash mob w ramach tworzonego przez opozycję ruchu "O wolność". Centrum miałoby służyć pomocą, głównie prawną, nie ograniczając w niczym organizatorów akcji. Jednakże przeciwko takiemu pomysłowi wystąpili sami uczestnicy akcji. Według nich, flash mob musi pozostać szczególną, inicjowaną oddolnie formą protestu społecznego i nie może się przekształcić w środek walki politycznej.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.